Kwijtschelding betekent dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

Kwijtschelding kunt u alleen krijgen voor:

 • onroerende zaakbelasting (OZB woningen)
 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting (slechts voor één hond)

Wat u moet weten

Geen kwijtschelding

U krijgt geen kwijtschelding als:

 • De aanslag op een andere naam staat.
 • U het aanvraagformulier voor kwijtschelding niet helemaal of onjuist invult.
 • U of uw partner genoeg financiële ruimte en/of vermogen heeft (zie item hieronder).
 • U de belastingaanslag langer dan 3 maanden geleden al betaald heeft.

Normbedragen voor kwijtschelding of uitstel van betaling

 • Normbedragen zijn standaard bedragen die door de overheid worden vastgesteld.
 • Deze bedragen gebruiken wij voor het berekenen van kwijtschelding of uitstel van betaling.
 • De hoogte van het normbedrag hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.
 • Schulden (behalve belastingschuld) rekenen wij niet als vaste lasten die van uw inkomen af gaan.

Een overzicht van alle normbedragen vindt u op:

Hoeveel vermogen en/of spaargeld mag u hebben?

Dit kunt u berekenen door de volgende bedragen bij elkaar op te tellen:

 • Het normbedrag voor levensonderhoud dat voor u geldt (zie link hierboven).
 • Uw huur of hypotheek per maand min het normbedrag voor huur.
 • Uw premie(s) zorgverzekering min de normpremie.

Komt het bedrag op uw bankrekening(en) en spaarrekening(en) hoger uit dan het totaal van bovenstaande optelsom? Dan telt dit bedrag mee als vermogen. U krijgt dan geen kwijtschelding.

Aanvragen

Kwijtschelding aanvragen

Denkt u dat u recht heeft op kwijtschelding? Vraag deze dan aan via:

Mijn Belastingen

Kwijtscheldingen gestuurd per e-mail nemen wij niet in behandeling.

Vragen wij om extra informatie?

Dit kunt u sturen:

 • Per e-mail: belastingen@zoetermeer.nl. (alléén voor het sturen van extra informatie).
 • Per post: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
 • Langs brengen: gooi de stukken in de brievenbus van het stadhuis aan Frankrijklaan 6.

Vorig jaar kwijtschelding gekregen?

Wij controleren of u ook dit jaar weer recht heeft op kwijtschelding. Is dat het geval? Dan krijgt u van ons een brief.

Heeft u géén brief gekregen? Dan moet u zelf opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding?

U kunt terecht bij:

Heeft u géén DigiD?

 • Maak dan gebruik van het 'Aanvraagformulier kwijtschelding' (zie hieronder)
 • U kunt dit formulier downloaden, printen en invullen.
 • Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente (het adres vindt u onderaan het formulier).
 • U kunt dit formulier niet inscannen en per e-mail versturen. Kwijtscheldingen per e-mail nemen wij niet in behandeling.
 • De behandeling van een aanvraag per post duurt langer dan een online aanvraag.

Hoe lang duurt het?

Uitstel van betaling

 • U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • In de tijd dat wij uw verzoek behandelen, wordt de aanslag op 'uitstel' gezet.
 • Dit geldt alleen voor de aanslag(en) waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd.

Uitstel van betaling bij automatische incasso

Heeft u een automatische incasso? En vraagt u kwijtschelding aan?

 • Er wordt geen geld van uw rekening afgeschreven zo lang uw verzoek in behandeling is.
 • Wordt de kwijtschelding (deels) afgewezen? Dan passen wij het bedrag aan. Wat u nog moet betalen verdelen wij over de resterende termijnen van de automatische incasso.
 • Zijn alle termijnen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag binnen 1 maand betalen.
 • Trekt u de machtiging in tijdens de periode dat wij nog afschrijven? Dan moet u zelf zorgen dat u het bedrag dat nog open staat binnen 1 maand betaalt.

Afwijzing van uw verzoek?

 • U kunt binnen 10 dagen na de datum van de beslissing bezwaar maken.
 • Leg in een brief uit waarom u denkt dat de afwijzing onterecht is.
 • Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 15 
2700 AA  ZOETERMEER

Betalingsregeling

Is uw verzoek afgewezen? Dan kunt u misschien nog een betalingsregeling afspreken. Kijk voor meer informatie hierover bij de veelgestelde vragen over belastingen.

Veelgestelde vragen

Ik wil een bezwaarschrift indienen. Maar ik heb langer dan 6 weken nodig om alle informatie te verzamelen. Wat moet ik doen?

 • U dient een voorlopig bezwaarschrift in.
 • Hierin zegt u dat u het niet eens bent met het besluit (bijvoorbeeld de belastingaanslag of WOZ-beschikking).
 • U geeft aan dat u meer tijd nodig heeft voor het verzamelen van alle informatie.
 • U krijgt dan extra tijd om alle gegevens te verzamelen.
 • Stuur vóór het einde van de extra tijd uw definitieve bezwaar.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar (een deel van) de aanslag heb ik al betaald. Wat gebeurt daarmee?

Krijgt u kwijtschelding? Dan betalen wij het bedrag dat u al betaald heeft terug. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan betaald is.