Kwijtschelding

Wat zijn de normbedragen voor de kwijtschelding?

U vindt de normbedragen op de website van de VNG | Normbedragen kwijtschelding belastingen 2023(externe link).

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm.

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • jongeren tot 27 jaar
 • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er geen anderen in de woning wonen
 • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen)
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)

Geldt de energietoeslag als vermogen?

Nee, het bedrag op de bankrekening dat is opgebouwd door de energietoeslag is geen vermogen.

Geldt studiefinanciering ook als inkomen?

Studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening) telt mee als inkomen. Geld dat u verdient met bijbaantjes telt ook mee. De ouderbijdrage telt niet mee. Geef dit wel op. Dan weten wij waarmee u uw uitgaven betaalt.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar (een deel van) de aanslag heb ik al betaald. Wat gebeurt daarmee?

Krijgt u kwijtschelding? Dan betalen wij het bedrag dat u al betaald heeft terug. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarmee betaald is.

Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

U kunt binnen 10 dagen na de datum op de uitspraak een beroepschrift indienen. Vertel waarom u denkt dat u wel recht heeft op kwijtschelding. Voeg ook bewijsstukken bij.

Stuur het beroepschrift naar:

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. Team Belastingen
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Wijziging situatie

Verkeerde naam op de aanslag?

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Nee. Een aanslag met een spelfout blijft geldig. Als u de naam herkent, is deze volgens de wet goed.

Kan de aanslag op een andere naam gezet worden?

Ja, dat kan. Zijn er meer eigenaren en/of gebruikers? Dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige: iemand die verplicht is om belasting te betalen. Kijk voor meer informatie en de regels over het vaststellen van de belastingplichtige in het Gemeenteblad(externe link).

Wilt u de aanslag voor de volgende jaren op naam van een andere eigenaar en/of gebruiker laten zetten? Dit regelt u per post. Let op! Beide personen moeten de brief ondertekenen.

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Verhuizen

Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

De aanslag rioolheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB) veranderen niet.

De aanslag afvalstoffenheffing verandert alleen in onderstaande gevallen:

 • U verhuist naar een andere gemeente.
 • U gaat bij iemand wonen die op dat adres al een belastingaanslag heeft gehad.

Overlijden

Wat gebeurt er met de aanslag(en) als de belastingplichtige is overleden?

De afvalstoffenheffing en/of hondenbelasting wordt verlaagd. De erven moeten het overgebleven bedrag betalen. De aanslag wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden.

Voor onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolheffing gaat de gemeente uit van de situatie op 1 januari. Die aanslag(en) gelden voor het hele jaar en worden niet verminderd.

Mijn partner is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Stond de aanslag op naam van uw overleden partner? Dan wordt de aanslag verrekend. Uw partner was immers de belastingplichtige. U bent nu de hoofdbewoner en daarmee belastingplichtig. U krijgt daarom de aanslag voor de rest van het jaar.

Is het hele bedrag van de aanslag al betaald? Dan krijgt u een deel terug waarmee u de nieuwe aanslag kunt betalen. Helaas kunnen wij dat niet voor u verrekenen. Let op! Het bedrag wordt overgemaakt naar het rekeningnummer waarmee is betaald.

De belastingaanslag staat op naam van 'de erven van'. Wat betekent dit?

De overledene staat nog bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar. Zo lang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging 'de erven van'. Wilt u dit niet? Dan kunt u dit bij een notaris laten veranderen.

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt de aanslag. Daarom kan de gemeente een al ontvangen aanslag niet meer veranderen. Deze aanslag moet door de erfgenamen worden betaald.

WOZ-waarde en taxatieverslag

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde gebruiken we een 'waardepeildatum'. Dat is een datum waarop we bepalen wat de marktwaarde van uw woning is. We stellen de WOZ-waarde vast op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2024 heeft dus 1 januari 2023 als waardepeildatum. Voor de waardebepaling vergelijken we uw huis met andere huizen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Gemeente Zoetermeer verzamelt zo veel mogelijk marktgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld verkoopcijfers, huur- en vraagprijzen en informatie over de staat van de woning of bijzondere omstandigheden bij de verkoop. Waardebepalende factoren zijn het type woning, de grootte, het bouwjaar en de ligging van de woning. Op basis van deze gegevens worden alle huizen met elkaar vergeleken. Een model bepaalt vervolgens, dankzij die gegevens, automatisch de waarde van een huis. Dit heet ook wel 'modelmatige waardebepaling'.

Niet-woningen worden gewaardeerd met een andere methode.

Nemen jullie de WOZ van de verbouwing ook mee?

Voor de WOZ kijken we naar de situatie van een woning op 1 januari van het belastingjaar. Zit de dakkapel er op 1 januari op? Dan telt die dus mee voor de waarde. We gebruiken wel het prijsniveau van een jaar eerder.

Hoe kiest de gemeente vergelijkbare woningen?

We onderzoeken alle verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024 verkocht zijn. Zijn er in deze periode geen vergelijkbare woningen verkocht? Dan kijken we naar eerdere verkoopprijzen. Natuurlijk kunnen er grote verschillen zijn in de bouw van woningen. We kijken daarom naar de kenmerken die we wel kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld:

 • het bouwjaar is ongeveer hetzelfde
 • de grootte is ongeveer hetzelfde
 • de woning staat in dezelfde wijk
 • het type woning is hetzelfde: een tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning, vrijstaande woning, appartement enzovoort

Hoe kan de WOZ-waarde vastgesteld zijn zonder dat ik een taxateur heb gezien?

Alle veranderingen aan woningen in Zoetermeer worden bijgehouden. Wij krijgen informatie door bouwvergunningen, verkoop- en verhuurinformatie, foto's (bijvoorbeeld luchtfoto’s) en uit het Kadaster. De WOZ-waarde wordt op basis van die gegevens vastgesteld.

Ik heb net een huis gekocht. Voor de belasting heb ik de WOZ-waarde nodig van het afgelopen jaar. Hoe kan ik deze aanvragen?

WOZ-waarde online inzien via het WOZ-waardeloket

Via het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarde van verschillende huizen zien.

Hoe helpt de gemeente ondernemers?

Kijk voor meer informatie op onze webpagina: Hoe ondersteunt de gemeente ondernemers?.