Betalen / betalingsregeling / aanmaning

Hoe kan ik de belastingaanslag betalen?

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL18BNGH0285047140 ten name van de Gemeente Zoetermeer. Vergeet niet het nummer van de aanslag bij uw betaling te vermelden.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen met de gemeente?

Wij begrijpen dat betalen van gemeentelijke belastingen niet altijd goed uitkomt. Zeker als u meerdere aanslagen tegelijk moet betalen. Graag wijzen wij u daarom op de mogelijkheid om de aanslag(en) in 12 delen te betalen. Dit kan via een machtiging automatische overschrijving (incasso).

Betalingsregeling

Wilt u een betalingsregeling afspreken? Stuur uw voorstel tot betaling per e-mail naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

In uw voorstel moet staan:

  • uw naam- en adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • voor welke aanslag(en) u een regeling wilt treffen (nummer van de aanslag)
  • uw voorstel tot betaling
  • uw handtekening

Wij laten u zo snel mogelijk weten of wij akkoord kunnen gaan met uw voorstel.

Let op! Is de incasso al door ons uit handen gegeven aan onze deurwaarder Cannock Chase? Dan moet u met de deurwaarder een betalingsregeling treffen. De contactgegevens kunt u vinden op de website van Cannock Chase(externe link).

Kwijtschelding

Kwijtschelding betekent dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Kijk voor meer informatie bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Wat moet ik doen als ik een aanmaning krijg terwijl ik op tijd betaald heb?

Stuur het bewijs van betaling + het nummer van de aanslag naar: belastingen@zoetermeer.nl. Wij zoeken dan uit wat er met uw betaling is gebeurd en informeren u daarover.

U kunt het bewijs ook per post sturen naar:

Gemeente Zoetermeer
Team Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Naam verkeerd / naam veranderen

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Nee. Een aanslag met een spelfout blijft geldig. Als u de naam herkent, is deze volgens de wet goed.

Kan de aanslag op een andere naam gezet worden?

Ja, dat kan. Zij er meer eigenaren en/of gebruikers? Dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. Kijk voor meer informatie en de regels over het vaststellen van de belastingplichtige in het Gemeenteblad(externe link).

Wilt u aanslag voor de volgende jaren op naam van een andere eigenaar en/of gebruiker laten zetten? Dit kunt u per post regelen. Let op! Beide personen moeten de brief ondertekenen.

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Verhuizen

Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

De aanslag rioolheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB) veranderen niet.

De aanslag afvalstoffenheffing verandert alleen in onderstaande gevallen:

  • U verhuist tijdens het jaar naar een andere gemeente.
  • U trekt bij iemand in die op dat adres al een belastingaanslag heeft gehad.

Machtiging voor automatische overschrijving (incasso)

Hoe weet ik of ik een machtiging voor automatische overschrijving heb?

Dit kunt u zien op de aanslag. Heeft u een machtiging afgegeven? Dan staan bovenaan de aanslag alle data van de betaaltermijnen.

Heeft u geen machtiging afgegeven? Dan staat er alleen de datum waarop u de aanslag betaald moet hebben.

Wat moet ik doen als ik een aanmaning krijg terwijl ik betaal via machtiging?

Bedrag niet afgeschreven via automatische overschrijving?

Misschien heeft u een nieuw rekeningnummer? Of stond er niet genoeg geld op uw rekening? Als wij in 1 jaar tijd 3x het bedrag niet kunnen afschrijven, stopt de automatische overschrijving. U krijgt daarover een brief. U moet er dan zelf voor zorgen dat het bedrag wordt betaald.

Bedrag wel afgeschreven via automatische overschrijving?

Stuur dan een kopie van het rekeningafschrift naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Wij zoeken uit of en hoe uw betaling verwerkt is.

Overlijden

Wat gebeurt er met de aanslag(en) als de belastingplichtige is overleden?

Er wordt vermindering gegeven op de afvalstoffenheffing en/of hondenbelasting. De erven moeten het resterende bedrag betalen. De aanslag wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden.

Voor onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolheffing gaat de gemeente uit van de situatie op 1 januari. Die aanslag(en) gelden voor het hele jaar en worden niet verminderd.

Mijn man/vrouw is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Stond de aanslag op naam van uw overleden man/vrouw? Dan wordt de aanslag verrekend. Uw man/vrouw was immers de belastingplichtige. U bent nu de hoofdbewoner en daarmee belastingplichtig. U krijgt daarom de aanslag voor de rest van het jaar.

Is het hele bedrag van de aanslag al betaald? Dan krijgt u een deel terug waarmee u de nieuwe aanslag kunt betalen. Helaas kunnen wij dat niet voor u verrekenen. Let op! Het bedrag wordt overgemaakt naar het rekeningnummer waarvan is betaald.

De belastingaanslag staat op naam van 'de erven van'. Wat betekent dit?

De overledene staat nog bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar. Zo lang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging 'de erven van'. Wilt u dit niet? Dan kunt u dit bij een notaris laten veranderen. De gemeente krijgt de wijziging daarna automatisch door via het Kadaster.

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt de aanslag. Daarom kan de gemeente een al ontvangen aanslag niet meer veranderen. Deze aanslag moet door de erfgenamen worden betaald.

Hoe helpt de gemeente ondernemers?

Kijk voor meer informatie op onze webpagina: Hoe ondersteunt de gemeente ondernemers?