Betalingen

Hoe betaal ik de belastingaanslag?

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL18BNGH0285047140 op naam van de Gemeente Zoetermeer. Vergeet niet het nummer van de aanslag bij uw betaling te vermelden.

Hoe regel ik een betalingsregeling met de gemeente?

Wij begrijpen dat betalen van gemeentelijke belastingen niet altijd goed uitkomt. Zeker als u meerdere aanslagen tegelijk moet betalen. Graag wijzen wij u daarom op de mogelijkheid om de aanslag(en) in 12 delen te betalen. Dit kan via een machtiging automatische overschrijving (incasso).

Heb ik een machtiging voor automatische overschrijving?

Dit ziet u op de aanslag. Heeft u een machtiging afgegeven? Bovenaan de aanslag staan alle data van de betaaltermijnen. Heeft u geen machtiging afgegeven? Dan staat er alleen de (eind)datum waarop u de aanslag moet betalen.

Bedrag niet afgeschreven via automatische overschrijving?

Misschien heeft u een nieuw rekeningnummer, of stond er niet genoeg geld op uw rekening. Als wij in 1 jaar tijd 3 keer het bedrag niet kunnen afschrijven, stopt de automatische overschrijving. U krijgt daarover een brief. U moet er dan zelf voor zorgen dat het bedrag wordt betaald.

Bedrag wel afgeschreven via automatische overschrijving?

Stuur dan een kopie van het rekeningafschrift naar belastingen@zoetermeer.nl of per post naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Wij zoeken uit of en hoe uw betaling verwerkt is.

Betalingsregeling

Wilt u een betalingsregeling afspreken? Stuur uw voorstel tot betaling per e-mail naar invordering@zoetermeer.nl of per post naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

In uw voorstel moet staan:

 • uw naam- en adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • voor welke aanslag(en) u een regeling wilt treffen (nummer van de aanslag)
 • uw voorstel tot betaling
 • uw handtekening

Wij laten u zo snel mogelijk weten of wij akkoord gaan met uw voorstel.

Let op! Is de incasso al door ons uit handen gegeven aan onze deurwaarder Cannock Chase? Dan moet u met de deurwaarder afspraken maken over een betalingsregeling. De contactgegevens staan op de website van Cannock Chase(externe link).

Kwijtschelding

Wat zijn de normbedragen voor de kwijtschelding?

U vindt de normbedragen in het overzicht.

Wat is de kostendelersnorm?

Woont u samen met andere volwassenen (ouder dan 21 jaar)? In sommige gevallen kunt u dan woonkosten met hen delen. Dit noemen we de kostendelersnorm.

De hieronder genoemde huisgenoten tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

 • Huisgenoten jonger dan 21 jaar.
 • Huisgenoten die een opleiding volgen waardoor ze recht hebben op studiefinanciering.
 • Huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen.
 • Kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en die huur betalen.

Woont u met iemand met wie u de kosten deelt? Dan gaat het normbedrag omlaag. Dit betekent mogelijk dat u geen recht heeft op kwijtschelding.

Geldt studiefinanciering ook als inkomen?

Studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening) telt mee als inkomen. Geld dat u verdient met bijbaantjes telt ook mee. De ouderbijdrage telt niet mee. Geef dit wel op. Dan weten wij waarmee u uw uitgaven betaalt.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar (een deel van) de aanslag heb ik al betaald. Wat gebeurt daarmee?

Krijgt u kwijtschelding? Dan betalen wij het bedrag dat u al betaald heeft terug. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarmee betaald is.

Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

U kunt binnen 10 dagen na de datum op de uitspraak een beroepschrift indienen. Vertel waarom u denkt dat u wel recht heeft op kwijtschelding. Voeg ook bewijsstukken bij.

Stuur het beroepschrift naar:

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. Team Belastingen
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Wijziging situatie

Verkeerde naam op de aanslag?

Is de aanslag ongeldig als mijn naam verkeerd geschreven is?

Nee. Een aanslag met een spelfout blijft geldig. Als u de naam herkent, is deze volgens de wet goed.

Kan de aanslag op een andere naam gezet worden?

Ja, dat kan. Zijn er meer eigenaren en/of gebruikers? Dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige: iemand die verplicht is om belasting te betalen. Kijk voor meer informatie en de regels over het vaststellen van de belastingplichtige in het Gemeenteblad(externe link).

Wilt u de aanslag voor de volgende jaren op naam van een andere eigenaar en/of gebruiker laten zetten? Dit regelt u per post. Let op! Beide personen moeten de brief ondertekenen.

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Verhuizen

Verandert mijn aanslag na een verhuizing?

De aanslag rioolheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB) veranderen niet.

De aanslag afvalstoffenheffing verandert alleen in onderstaande gevallen:

 • U verhuist naar een andere gemeente.
 • U gaat bij iemand wonen die op dat adres al een belastingaanslag heeft gehad.

Overlijden

Wat gebeurt er met de aanslag(en) als de belastingplichtige is overleden?

De afvalstoffenheffing en/of hondenbelasting wordt verlaagd. De erven moeten het overgebleven bedrag betalen. De aanslag wordt verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden.

Voor onroerende zaakbelasting (OZB) en rioolheffing gaat de gemeente uit van de situatie op 1 januari. Die aanslag(en) gelden voor het hele jaar en worden niet verminderd.

Mijn partner is overleden. Waarom krijg ik nu een aanslag op mijn naam terwijl alles al betaald was?

Stond de aanslag op naam van uw overleden partner? Dan wordt de aanslag verrekend. Uw partner was immers de belastingplichtige. U bent nu de hoofdbewoner en daarmee belastingplichtig. U krijgt daarom de aanslag voor de rest van het jaar.

Is het hele bedrag van de aanslag al betaald? Dan krijgt u een deel terug waarmee u de nieuwe aanslag kunt betalen. Helaas kunnen wij dat niet voor u verrekenen. Let op! Het bedrag wordt overgemaakt naar het rekeningnummer waarmee is betaald.

De belastingaanslag staat op naam van 'de erven van'. Wat betekent dit?

De overledene staat nog bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar. Zo lang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging 'de erven van'. Wilt u dit niet? Dan kunt u dit bij een notaris laten veranderen.

De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt de aanslag. Daarom kan de gemeente een al ontvangen aanslag niet meer veranderen. Deze aanslag moet door de erfgenamen worden betaald.

WOZ-waarde en taxatieverslag

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde gebruiken we een 'waardepeildatum'. Dat is een datum waarop we bepalen wat de marktwaarde van uw woning is. We stellen de WOZ-waarde vast op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2023 heeft dus 1 januari 2022 als waardepeildatum. Voor de waardebepaling vergelijken we uw huis met andere huizen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Gemeente Zoetermeer verzamelt zo veel mogelijk marktgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld verkoopcijfers, huur- en vraagprijzen en informatie over de staat van de woning of bijzondere omstandigheden bij de verkoop. Waardebepalende factoren zijn het type woning, de grootte, het bouwjaar en de ligging van de woning. Op basis van deze gegevens worden alle huizen met elkaar vergeleken. Een model bepaalt vervolgens, dankzij die gegevens, automatisch de waarde van een huis. Dit heet ook wel 'modelmatige waardebepaling'.

Niet-woningen worden gewaardeerd met een andere methode.

Nemen jullie de WOZ van de verbouwing ook mee?

Voor de WOZ kijken we naar de situatie van een woning op 1 januari van het belastingjaar. Zit de dakkapel er op 1 januari op? Dan telt die dus mee voor de waarde. We gebruiken wel het prijsniveau van een jaar eerder.

Hoe kiest de gemeente vergelijkbare woningen?

We onderzoeken alle verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 verkocht zijn. Zijn er in deze periode geen vergelijkbare woningen verkocht? Dan kijken we naar eerdere verkoopprijzen. Natuurlijk kunnen er grote verschillen zijn in de bouw van woningen. We kijken daarom naar de kenmerken die we wel kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld:

 • het bouwjaar is ongeveer hetzelfde
 • de grootte is ongeveer hetzelfde
 • de woning staat in dezelfde wijk
 • het type woning is hetzelfde: een tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning, vrijstaande woning, appartement enzovoort

Hoe helpt de gemeente ondernemers?

Kijk voor meer informatie op onze webpagina: Hoe ondersteunt de gemeente ondernemers?.