Betalen kan op verschillende manieren.

Betalen in een keer

  • Betaal via iDEAL. Dit kan met de QR-code die op uw aanslagbiljet staat. Staat er geen QR-code? Dan maakt u waarschijnlijk al gebruik van automatische incasso. Onder 'Vervaldata' ziet u dan een overzicht van de dagen waarop wij een bedrag van uw rekening afschrijven.
  • Maak het hele bedrag over aan gemeente Zoetermeer op rekeningnummer NL18BNGH0285047140. Betaalt u vanaf een buitenlands rekeningnummer? Gebruik dan onze BIC code BNGHNL2G.
    Let op: schrijf bij uw betaling altijd het nummer van het aanslagbiljet.

Betalen in delen

Wilt u liever in delen betalen? Geef dan een machtiging voor automatische incasso af. Dan kunnen wij het bedrag van uw belastingaanslag in delen van uw rekening afschrijven. Wij verdelen het totale bedrag van de aanslag in 12 delen. Rond de 27e van elke maand schrijven we het bedrag af. Voor meer informatie:

Automatische incasso, machtiging

Betalen bij balie Stadhuis

U kunt ook betalen aan de balie in het Stadhuis-Forum. Hiervoor moet u een afspraak maken. In het Stadhuis kunt u alleen pinnen of gepast betalen.

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag niet in één keer of in de 12 maanden van de automatische incasso betalen? Dan kunnen we misschien andere afspraken maken. Stuur ons een voorstel voor het betalen van uw belastingaanslag.

Per e-mail: invordering@zoetermeer.nl
Of per post:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Belastingen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

In uw voorstel moet staan:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • voor welke aanslag(en) u een regeling wilt treffen (nummer van de aanslag)
  • uw voorstel tot betaling

Wij laten u zo snel mogelijk weten wat wij vinden van uw voorstel.

Let op! Is de incasso al door ons uit handen gegeven aan onze deurwaarder Cannock Chase? Dan moet u met de deurwaarder afspraken maken over de betaling. Hoe u contact opneemt ziet u op de website van Cannock Chase.