Wilt u uw mening geven over een bouwproject? Of over de ontwikkeling van een bepaald gebied in de stad? Dan kunt u online een reactie sturen. Dit noemen we participatie

In deze fase kijken wij of een bouwproject van de gemeente of van anderen door kan gaan. Of wij onderzoeken welke veranderingen er in een gebied nodig zijn. De plannen zijn dan nog niet definitief besloten.

Hoe werkt het?

Reageren

 • U kunt reageren als dit in een schriftelijk bericht van de gemeente staat. In dit bericht staat ook hoe en tot wanneer u kunt reageren.
 • Wij nemen uw reactie mee bij het vervolg van de plannen of de voorbereiding van het besluit over een bouwproject of ontwikkeling van een gebied.

Schriftelijk bericht

 • Schriftelijke berichten van de gemeente zijn brieven, berichten op onze website, sociale media kanalen, nieuwsbrieven en in het Stadsnieuws in het huis-aan-huis blad.
 • Schriftelijke berichten en andere informatie over bouwprojecten en ontwikkelingen van een gebied vindt u op onze website bij Plannen en projecten

Online regelen

U kunt reageren als in een schriftelijk bericht van de gemeente staat dat u een reactie kunt sturen. In dit bericht staat ook hoe u een reactie kunt sturen. Vaak noemen wij een e-mailadres maar u kunt ook het online formulier hieronder gebruiken.

U kunt reageren op een: 

 • Bouwproject of de ontwikkeling van een gebied.
 • Ruimtelijk plan.

Reactie indienen over bouwprojecten en/of gebiedsontwikkelingen 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een reactie bij een bouwproject of ontwikkeling van een gebied en een zienswijze bij een ontwerp-omgevingsbesluit?

 • Via een reactie kunt u meepraten over een bouwproject of ontwikkeling van een gebied. Dit heet participatie.
 • Een zienswijze is een reactie in een wettelijke procedure. Een zienswijze gaat over een ontwerpbesluit van de gemeente. Voorbeelden van ontwerp-omgevingsbesluiten zijn:
  • een ontwerp-omgevingsvergunning
  • een ontwerp-omgevingsplan
  • een ontwerp-omgevingsvisie

Wilt u een zienswijze geven op een ontwerp-omgevingsbesluit? Kijk dan voor meer informatie bij het product: Zienswijze over ontwerp-omgevingsbesluit.

Ik wil informatie bekijken over een bouwproject of de ontwikkeling van een gebied. Waar kan ik deze informatie vinden?

 • In de schriftelijke berichten van de gemeente over een bouwproject en/of gebiedsontwikkeling staat altijd waar u informatie kunt bekijken.
 • Informatie over bouwprojecten en/of gebiedsontwikkeling vindt u ook op onze website bij Plannen en projecten.
 • Heeft u vragen over bouwprojecten en/of gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met de Omgevingsbalie