Voor de projecten in de binnenstad van Zoetermeer vragen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie met ons mee te denken over de inrichting van de binnenstad.

Doemee.zoetermeer.nl is het participatieplatform van de gemeente. Op deze website vindt u de lopende participatieprojecten, een overzicht van afgeronde projecten, verslagen van bewonersbijeenkomsten en meer informatie over participatie van de gemeente Zoetermeer en hoe u zelf een initiatief kunt indienen.

doemee.zoetermeer.nl

'Buurtbakkie' Geen gat in de Markt

De gemeente wil graag dat er op korte termijn een voorstel komt om het terrein van Markt 10 (Frankrijklaan/Engelandlaan en Markt 10) een tijdelijke invulling te geven en daarbij omwonenden te betrekken. Op de plek waar het oude Stadhuis gesloopt is, is nu lege bouwgrond. Hiervoor is een motie ingediend. De motie vraagt om een creatieve kortdurende route om te komen tot een plan voor de komende drie tot vijf jaar.

Woont of werkt u in de buurt of komt u er vaak? Dan gaan wij graag met u in gesprek over uw wensen en ideeën. U ben van harte welkom bij het 'Buurtbakkie' Geen gat in de Markt op woensdag 30 november 2022.

'Buurtbakkie' Geen gat in de Markt

Datum: woensdag 30 november 2022
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Stadhuis-Forum Zoetermeer, ingang Stadhuisplein 1

Lees hier de uitnodigingsbrief.
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 november via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Iedereen de kans om mee te denken

Op 1 december gaat een groep studenten van de Haagse Hogeschool namens de gemeente langs de deuren. U kunt vragen stellen en uw wensen en ideeën kenbaar maken. De studenten zijn te herkennen aan een kaartje, voorzien van naam en het logo van de gemeente. Daarnaast moeten alle studenten een identiteitsbewijs kunnen laten zien indien nodig. De bezoeken vinden overdag plaats, tussen 10.00 – 15.00 uur.

Online participatie 'Buurtbakkie' Geen gat in de Markt

Niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, maar wilt u wel informatie over de ontwikkelingen? Vanaf maandag 5 december kunt u vragen stellen of een reactie achterlaten op het online platform doemee.zoetermeer.nl. Twee weken na de bijeenkomst kunt u hier ook het verslag lezen.

Informatie en de stand van zaken over het project Markt 10 2.0 is te vinden op Deelgebied 6: Markt en Dobbe, herontwikkeling Markt 10 en omgeving.

Proef met Buurtvisie in 2 deelgebieden in de Binnenstad (Luxemburglaan e.o. en Zuidflank Nederlandlaan)

12 juli 2021 is het raadsvoorstel 'stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin' aangenomen. Daarin is bepaald dat er een proef 'stedenbouwkundige buurtvisie' gedaan gaat worden. Maandag 27 juni 2022 heeft de raad de stedenbouwkundige buurtvisie voor deelgebied 3 Luxemburglaan e.o. en deelgebied 5a Zuidflank Nederlandlaan vastgesteld.

Hieronder een overzicht van alle afgelopen bewonersbijeenkomsten rondom de proef gebiedsvisie.

Startbijeenkomst 7 september 2022

We zijn de proef buurtvisie begonnen door in gesprek te gaan met bewoners op 7 september 2022 tijdens een startbijeenkomst in het Stadstheater van Zoetermeer. Bekijk hier de presentatie, het sfeerverslag, beeldverslag en het videoverslag(externe link) van de startbijeenkomst. Alle verslagen zijn ook terug te vinden op de pagina van Doemee.

Vervolgbijeenkomsten

De startbijeenkomst was de eerste uit de reeks gesprekken met bewoners voor beide deelgebieden. De inbreng die u tijdens de bijeenkomsten en online heeft gegeven nemen we mee bij het maken van een gebiedsvisie per deelgebied. De gebiedsvisie vormt samen met de eerder vastgestelde Visie Binnenstad 2040 de basis voor ontwikkelingen in de toekomst.

Safari 20 en 22 september 2022

Op 20 september gingen we op safari in de Nederlandlaan en op 22 september was er een rondwandeling in de Luxemburglaan. Tijdens deze wandelingen door de gebieden hebben we met de deelnemers hun wensen en ideeën over bepaalde onderwerpen besproken. Lees hier het verslag van de rondwandelingen.

Wereldcafé 19 oktober 2022

Het Wereldcafé heeft plaatsgevonden op 19 oktober van 19.00-21.30 uur in Lunchroom Bij Daan.

Tijdens het Wereldcafé is de input die is opgehaald tijdens de startbijeenkomst en de safari's gebruikt om dieper in te gaan op de verschillende onderwerpen die in de gebiedsvisies worden opgenomen. Deelnemers konden aan ronde tafels en in wisselende samenstelling ideeën en kennis met elkaar delen. Lees hier het verslag van het wereldcafé. Bekijk hier het videoverslag(externe link).

Themabijeenkomsten 9 november 2022

Naast het organiseren van twee Safari's en een Wereldcafé is op 9 november 2022 een themabijeenkomst georganiseerd. Dit was de laatste bijeenkomst uit de reeks gesprekken met bewoners. De thema's werden bepaald door de reacties die zijn opgehaald tijdens de startbijeenkomst, de Safari's en het Wereldcafé. De gekozen thema's zijn tijdens de bijeenkomst verder uitgediept met de inhoudelijke adviseurs van de gemeente. Deelnemers werd gevraagd om mee te denken over bepaalde oplossingen. Lees hier het verslag van de themabijeenkomst. Binnenkort is hier ook het videoverslag beschikbaar.

Online vragen stellen of uw reactie geven via platform Doemee

Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten en wilt u wel online geïnformeerd worden? De presentatie van de startbijeenkomst, sfeerverslagen en videoverslagen van alle bijeenkomsten kunt u vinden op het participatieplatform doemee.zoetermeer.nl/gebiedsvisie. U kunt hier ook uw vragen stellen of een reactie geven.

Presentatie resultaten opgehaalde informatie bijeenkomsten gebiedsvisie 23 november 2022

Op deze avond presenteerden wij u wat er bij de vorige bijeenkomsten (startbijeenkomst, safari's, straatgesprekken, wereldcafé en themabijeenkomst) is opgehaald en wat er met deze input is en/of wordt gedaan. Belangrijk doel van deze avond was om een duidelijk beeld te geven wat er met uw op- en aanmerkingen en vragen gedaan wordt (en wat niet) en hoe deze straks verwerkt worden in de gebiedsvisies. Naast het delen van informatie was er ook ruimte om de vragen die u nog had te bespreken. Het sfeerverslag en het videoverslag zijn binnenkort hier te lezen en te bekijken. Ook kunt u hier binnenkort het document terugvinden met alle vragen die tijdens de bijeenkomsten gesteld zijn en de daarbij behorende antwoorden.