Zienswijze over ontwerp-omgevingsbesluit

Wilt u de gemeente laten weten wat u vindt van een ontwerp-omgevingsbesluit? Dan kunt u gratis een zienswijze opsturen. In een zienswijze geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent en geeft u er een toelichting bij.

Een zienswijze is een reactie in een wettelijke procedure en gaat over een ontwerp-omgevingsbesluit van de gemeente. Voorbeelden van een ontwerp-omgevingsbesluit zijn: 

 • een ontwerp-omgevingsvergunning
 • een ontwerp-omgevingsplan
 • een ontwerp-omgevingsvisie.

In deze fase is het uiteindelijke omgevingsbesluit over een bouwproject of gebied nog niet genomen. 

Wat moet u weten

 • Vraag vooraf advies. Bijvoorbeeld bij een Juridisch Loket, een advocaat of uw rechtsbijstandsverzekering.
 • U kunt alleen een zienswijze opsturen, als in een schriftelijk bericht van de gemeente over een ontwerp-omgevingsbesluit staat dat u een zienswijze kunt opsturen. In dit bericht staat ook of en hoe u een zienswijze kunt opsturen.
 • Schriftelijke berichten van de gemeente zijn brieven, berichten op onze website en officiële bekendmakingen.
 • Alle officiële bekendmakingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl en in de OmgevingsAlert app.
 • Informatie over ontwerp-omgevingsbesluiten vindt u ook op onze website onder Omgevingsplan Zoetermeer.
 • Wij moeten uw zienswijze ontvangen binnen de termijn die in het schriftelijk bericht staat.
 • Zet in de zienswijze uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
 • Stuurt u de zienswijze op papier? Zet dan ook uw handtekening onder de zienswijze.
 • Krijgen wij uw zienswijze te laat? Dan wordt de zienswijze niet behandeld.
 • Soms vragen wij u langs te komen om uw zienswijze te bespreken.
 • Wij nemen uw zienwijze mee bij het vaststellen van het uiteindelijke omgevingsbesluit over een bouwproject of gebiedsontwikkeling.
 • Wilt u automatisch berichten ontvangen over ontwerp-omgevingsbesluiten en activiteiten in uw buurt? Dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via Berichten over uw buurt - Zoeken | Overheid.nl. Ook kunt u automatisch berichten ontvangen via de OmgevingsAlert app.

Online regelen

U kunt alleen een zienswijze opsturen, als in een schriftelijk bericht van de gemeente over een ontwerp-omgevingsbesluit staat dat u een zienswijze kunt opsturen. In dit bericht staat ook hoe u een zienswijze kunt opsturen. Schriftelijke berichten van de gemeente zijn brieven, berichten op onze website en officiële bekendmakingen.

U kunt online of per post een zienswijze indienen over een:

 • Ontwerp-omgevingsbesluit, zoals een
  • Ontwerp-omgevingsvergunning.
  • Ontwerp-omgevingsplan.
  • Ontwerp-omgevingsvisie.

Zienswijze indienen over ontwerp-omgevingsbesluit

Zienswijzen die u per e-mail stuurt kunnen wij niet in behandeling nemen. Gebruik daarom altijd het online formulier.

Reactie op bouwprojecten en/of gebiedsontwikkelingen

Wilt u een reactie geven op een bouwproject en/of gebiedsontwikkelingen? Kijk dan voor meer informatie bij het product: Reactie op bouwprojecten en/of gebiedsontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Ik wil een zienswijze opsturen. Maar ik heb tijd nodig om alle informatie te verzamelen. Daarom lukt het mij niet om op tijd een zienswijze op te sturen. Wat moet ik doen?

 • U stuurt een voorlopige zienswijze op.
 • Hierin geeft u uw reactie op een ontwerp-omgevingsbesluit.
 • U geeft aan dat u meer tijd nodig heeft voor het verzamelen van alle informatie.
 • U krijgt 2 weken extra de tijd om informatie te verzamelen.
 • Stuur voor het einde van de 2 weken uw aanvulling op uw voorlopige zienswijze.

Wat is het verschil tussen een zienswijze bij een ontwerp-omgevingsbesluit en een reactie bij een bouwproject of gebiedsontwikkeling.

 • Een zienswijze is een reactie in een wettelijke procedure.
 • Een zienswijze gaat over een ontwerp-omgevingsbesluit van de gemeente. Voorbeelden van een ontwerp-omgevingsbesluiten zijn:
  • een ontwerp-omgevingsvergunning
  • een ontwerp-omgevingsplan
  • een ontwerp-omgevingsvisie.
 • Via een reactie bij een bouwproject of gebiedsontwikkeling kunt u meepraten over een bouwproject of gebied. Dit heet participatie. Kijk voor meer informatie in het product: Reactie op bouwprojecten en/of gebiedsontwikkelingen.

Ik wil informatie bekijken over een ontwerp-omgevingsbesluit. Waar kan ik deze informatie vinden?

 • In de schriftelijke berichten van de gemeente over een ontwerp-omgevingsbesluit staat altijd waar u informatie kunt bekijken.
 • Informatie over ontwerp-omgevingsbesluiten vindt u meestal ook op onze website.
 • Heeft u vragen over een ontwerp-omgevingsbesluit? Neem dan contact op met de Omgevingsbalie