De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023!

Eén wet, één loket, één procedure

Wilt u een dakopbouw op uw huis of bent u ondernemer en wilt u uw bedrijfspand uitbreiden? Wilt u met de buurt van een leeg stuk land een speeltuin of voetbalveld maken of bijvoorbeeld collectief energie wilt opwekken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond en zijn vaak een proces van de lange adem, met veel uitzoek- en papierwerk.

Dat verandert vanaf 1 januari 2023, met de nieuwe Omgevingswet. Want dan geldt: één wet, één loket, één procedure. De doorlooptijd van de procedure gaat bovendien in de meeste gevallen van 26 naar 8 weken. Bij complexe gevallen, zoals een nieuwe woning bouwen of voor het bouwen van kantoren in een woonwijk is er vooroverleg nodig, voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Het gehele traject wordt eenvoudiger en sneller. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte voor ideeën en initiatieven van u als inwoner, ondernemer en andere partners in onze stad en ruimte voor de gemeente om meer eigen keuzes te maken die eerder door de rijksoverheid gemaakt werden.

Tekening met tekst: En dáárom die Omgevingswet. Ik zie door de wetten m'n omgeving niet meer!

De Omgevingswet is voor ons allemaal

De wet maakt het de gemeente mogelijk meer ruimte te geven aan goede ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarnaast krijgt de gemeente meer bestuurlijke ruimte om eigen keuzes te maken. Initiatieven vanuit inwoners en ondernemers komen door het huidige stelsel van wet- en regelgeving soms lastig van de grond. Dat gaat vanaf januari 2023 veranderen met de nieuwe Omgevingswet.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wetten en regels over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het zowel benutten als beschermen van onze leefomgeving.

Overgangsperiode: Eerst omgeving dan de wet

De Omgevingswet is per 1 januari 2023 van kracht. We zitten nu in de overgangsperiode. In eerste instantie blijft een heleboel bij het oude en zijn bijvoorbeeld de huidige bestemmingsplannen nog gewoon van kracht. Er blijft dus nog steeds een omgevingsvergunning nodig. Ook de komende tijd blijft nog veel bij het oude. Ondertussen zijn wij bij gemeente Zoetermeer druk bezig met achter de schermen inrichten van de systemen. Bij de Omgevingswet hoort een nieuwe manier van werken. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen volop aan de gang. Zo zorgen we ervoor de overstap naar de nieuwe wet voor inwoners, ondernemers en partners zo helder en soepel mogelijk gaat.

VanNaar
26 wetten1 wet
60 Algemene maatregelen van Bestuur4 Algemene maatregelen van Bestuur
75 ministeriële regelingen1 Omgevingsregeling

Stap voor stap

De nieuwe werkwijze, wetten, regels en procedures worden stap voor stap doorgevoerd. Tot eind mei 2022 worden vergunningsaanvragen (deels) nog op de oude manier verwerkt.

Wij houden u op de hoogte van het laatste nieuws en elke stap, via deze website.

Benieuwd wat er precies gaat veranderen?

Bekijk het filmpje:

Informatieblad:

Handige links

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Op de pagina Omgevingsvergunning vindt u informatie over het aanvragen van een vergunning.

Op de website van de rijksoverheid(externe link) kunt u nakijken of u een vergunning nodig heeft.

Films Omgevingsloket

Infographic

Omgevingsvisie

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Samen met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan deze omgevingsvisie van, voor en door Zoetermeer.

In de omgevingsvisie staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in Zoetermeer. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Waarom nu een visie?

Zoetermeer is in 2040 een stad waar het goed wonen, leven en verblijven is. Om in de toekomst iedereen die in Zoetermeer wil wonen te huisvesten, zijn er duizenden nieuwe woningen nodig die energieneutraal zijn met nul op de meter.

Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken. Zodat Zoetermeer een stad blijft waar mensen zich thuis blijven voelen. In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Dit noemen wij Zoetermeer 2040.

Voor meer informatie:

www.zoetermeer.nl/2040