Marijke van der Meer is wethouder namens Zó! Zoetermeer.

Contact

Telefoon: 14 079
E-mail: m.c.van.der.meer@zoetermeer.nl
Woordvoerder: Huib Veldhuijsen

Meer informatie