Burgemeester Michel Bezuijen

 • Openbare orde en regionale / lokale veiligheid
 • Handhaving
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Bestuur Metropoolregio
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie

Meer over Michel Bezuijen

Wethouder Jan Iedema

 • Financiën
 • Stedelijke ontwikkeling (inclusief invoering Omgevingswet, Entree en Binnenstad)
 • Economie, arbeidsmarkt (werkgeversbenadering)
 • Innovatie
 • Dutch Innovation Park
 • Citymarketing en evenementen
 • Personeel en organisatie
 • Afronding Museum De Voorde
 • Wijkwethouder Centrum (Driemanspolder, Dorp en Binnenstad) en Noordhove

Meer over Jan Iedema

Wethouder Ronald Weerwag

 • Wonen
 • Sport
 • Ruimtelijke ordening
 • Wijkgericht werken
 • Vergunningverlening
 • Project: Bleizo en Hoefweg
 • Wijkwethouder De Leyens, Palenstein

Meer over Ronald Weerwag

Wethouder Wim Blansjaar

 • Kunst & Cultuur (inclusief erfgoed, monumenten en architectuur, exclusief Museum De Voorde)
 • Stadsarchief (culturele aspecten)
 • Inwonersoverleg
 • Grondzaken
 • Afval
 • Facilitaire zaken
 • Project: Seghwaert
 • Wijkwethouder: Seghwaert

Meer over Wim Blansjaar

Wethouder Marijke van der Meer

 • Jeugd en Onderwijs
 • Natuur, Milieu, Dierenwelzijn en Stadsboerderijen
 • Openbare ruimte
 • Toegankelijkheid
 • Dienstverlening, Vastgoed en ICT
 • Archief (bestuurlijke aspecten)
 • Wijkwethouder Rokkeveen

Meer over Marijke van der Meer

Wethouder Ingeborg ter Laak

 • Zorg & welzijn
 • Inburgering & asielbeleid
 • Verkeer & mobiliteit
 • Programma Meerzicht
 • Programma innovatie sociaal domein
 • Wijkwethouder Oosterheem en Meerzicht

Meer over Ingeborg ter Laak

Wethouder Bouke Velzen

 • Armoedebeleid
 • Sociale zaken (werknemersbenadering)
 • Inkomen (inclusief schuldhulpverlening)
 • Duurzaamheid & energietransitie
 • Project: Buytenwegh
 • Wijkwethouder Buytenwegh

Meer over Bouke Velzen