Contactgegevens perswoordvoering

Het team perswoordvoering van de gemeente Zoetermeer is tijdens kantooruren bereikbaar via 079-346 8700 en perswoordvoering@zoetermeer.nl.

Na kantooruren, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u met dringende vragen bellen naar perspiket: 079-346 8700.

Lid college van B&WPortefeuilleWoordvoerder
Burgemeester Michel Bezuijen
 • Openbare orde en regionale / lokale veiligheid
 • Handhaving
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Bestuur Metropoolregio
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie
Monique Broman
T: 06-14608924
E: m.f.broman@zoetermeer.nl
Wethouder Jan Iedema
 • Financiën
 • Stedelijke ontwikkeling (inclusief Entree en Binnenstad)
 • Economie, arbeidsmarkt (werkgeversbenadering)
 • Innovatie
 • Dutch Innovation Park
 • Citymarketing en evenementen
 • Personeel en organisatie
 • Afronding Museum De Voorde
 • Wijkwethouder Centrum (Driemanspolder, Dorp en Binnenstad) en Noordhove
Huib Veldhuijsen
T: 06-42091627
E: h.c.veldhuijsen@zoetermeer.nl
Wethouder Ronald Weerwag
 • Wonen
 • Sport
 • Ruimtelijke ordening
 • Wijkgericht werken
 • Vergunningverlening
 • Project: Bleizo en Hoefweg
 • Wijkwethouder De Leyens, Palenstein
Marjon Gillet
T: 06-42891749
E: m.j.gillet@zoetermeer.nl
Wethouder Wim Blansjaar
 • Kunst & Cultuur (inclusief erfgoed, monumenten en architectuur, exclusief Museum De Voorde)
 • Stadsarchief (culturele aspecten)
 • Inwonersoverleg
 • Grondzaken
 • Afval
 • Facilitaire zaken
 • Project: Seghwaert
 • Wijkwethouder Seghwaert
Marjon Gillet
T: 06-42891749
E: m.j.gillet@zoetermeer.nl
Wethouder Marijke van der Meer
 • Jeugd en Onderwijs
 • Natuur, Milieu, Dierenwelzijn en Stadsboerderijen
 • Openbare ruimte
 • Toegankelijkheid
 • Dienstverlening, Vastgoed en ICT
 • Archief (bestuurlijke aspecten)
 • Wijkwethouder Rokkeveen
Huib Veldhuijsen
T: 06-42091627
E: h.c.veldhuijsen@zoetermeer.nl
Wethouder Véronique Frinking
 • Zorg & welzijn
 • Inburgering & asielbeleid (inclusief opvang ontheemden Oekraïne)
 • Verkeer & mobiliteit
 • Programma Meerzicht
 • Programma innovatie sociaal domein
 • Wijkwethouder Oosterheem en Meerzicht
Huib Veldhuijsen
T: 06-42091627
E: h.c.veldhuijsen@zoetermeer.nl
Wethouder Bouke Velzen
 • Armoedebeleid
 • Sociale zaken (werknemersbenadering)
 • Inkomen (inclusief schuldhulpverlening)
 • Duurzaamheid & energietransitie
 • Project: Buytenwegh
 • Wijkwethouder Buytenwegh
Maurice Dijkshoorn
T: 079-346 8700
E: perswoordvoering@zoetermeer.nl

Gemeenteraad

De perswoordvoerder voor de gemeenteraad is tijdens kantooruren bereikbaar volgens onderstaande gegevens.

Sandra Stuurman
Telefoon: 079-346 8735
E-mail: griffie@zoetermeer.nl