Het team perswoordvoering van de gemeente Zoetermeer is tijdens kantooruren bereikbaar via 079-346 8700 en perswoordvoering@zoetermeer.nl.

Na kantooruren, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u met dringende vragen bellen naar perspiket: 079-346 8700.

Lid college van B&WPortefeuilleWoordvoerder
Burgemeester Michel Bezuijen
 • Openbare orde en regionale / lokale veiligheid
 • Handhaving
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Bestuur Metropoolregio
 • Externe betrekkingen
 • Communicatie
Judith Kessels
06-14320127
j.kessels@zoetermeer.nl
Wethouder Jan Iedema
 • Financiën
 • Stedelijke ontwikkeling (inclusief invoering Omgevingswet, Entree en Binnenstad)
 • Economie, arbeidsmarkt (werkgeversbenadering)
 • Innovatie
 • Dutch Innovation Park
 • Citymarketing en evenementen
 • Personeel en organisatie
 • Wijkwethouder Centrum (Driemanspolder, Dorp en Binnenstad) en Noordhove
Coen van der Schans
06-25719935
c.van.der.schans@zoetermeer.nl
Wethouder Ronald Weerwag
 • Wonen
 • Sport
 • Ruimtelijke ordening
 • Wijkgericht werken
 • Vergunningverlening
 • Project: Bleizo en Hoefweg
 • Wijkwethouder De Leyens, Palenstein
Adila Ouahid
06-11326112
a.ouahid@zoetermeer.nl
Wethouder Wim Blansjaar
 • Kunst & Cultuur (inclusief erfgoed, monumenten en architectuur)
 • Stadsarchief
 • Inwonersoverleg
 • Grondzaken
 • Afval
 • Facilitaire zaken
 • Project: Seghwaert
 • Wijkwethouder Seghwaert
Adila Ouahid
06-11326112
a.ouahid@zoetermeer.nl
Wethouder Marijke van der Meer
 • Jeugd en Onderwijs
 • Natuur, Milieu, Dierenwelzijn, Stadsboerderijen
 • Openbare ruimte
 • Toegankelijkheid
 • Dienstverlening, Vastgoed en ICT
 • Wijkwethouder Rokkeveen
Coen van der Schans
06-25719935
c.van.der.schans@zoetermeer.nl
Wethouder Ingeborg ter Laak
 • Zorg & welzijn
 • Inburgering & asielbeleid
 • Verkeer & mobiliteit
 • Programma Meerzicht
 • Programma innovatie sociaal domein
 • Wijkwethouder Oosterheem en Meerzicht
Anne Sachtleven
06-48046152
a.m.sachtleven@zoetermeer.nl
Wethouder Bouke Velzen
 • Armoedebeleid
 • Sociale zaken (werknemersbenadering)
 • Inkomen (inclusief schuldhulpverlening)
 • Duurzaamheid & energietransitie
 • Project: Buytenwegh
 • Wijkwethouder Buytenwegh
Anne Sachtleven
06-48046152
a.m.sachtleven@zoetermeer.nl

Gemeenteraad

De perswoordvoerder voor de gemeenteraad is tijdens kantooruren bereikbaar volgens onderstaande gegevens.

Sandra Stuurman
06-11326014
s.stuurman@zoetermeer.nl