Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. En jongeren tussen de 16 en 18-jaar die nog geen diploma havo, vwo of mbo hebben, vallen onder de kwalificatieplicht. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. U ontvangt binnen 8 weken de beslissing van de leerplichtambtenaar.

Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Is een hele week naar school in het begin te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt.

 • Voor het thuishouden is geen toestemming nodig.
 • U moet het wel melden aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt.
 • Wilt u uw kind meer dan 5 uur per week thuishouden? Dan moet u toestemming vragen aan de directeur van de school.
   

Vrijstelling van schoolbezoek

Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte
 • schorsing
 • een religieuze feestdag
 • een huwelijk
 • een uitvaart

Is uw kind ziek? Of is er een feestdag vanuit uw geloof? Dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt. In andere gevallen vraagt u vooraf schriftelijk toestemming voor extra verlof aan de directeur van de school. 

 • U moet bewijs laten zien dat de vrijstelling nodig is (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een bruiloft of een rouwkaart).
 • Bij een aanvraag verlof van meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar.

Vakantie buiten de schoolvakanties

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar. 

Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties

 • Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek doen voor verlof buiten de schoolvakanties.
 • Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

Alle informatie en voorwaarden leest u op de website van de Rijksoverheid | vakantie buiten de schoolvakanties(externe link).
 

Vrijstelling inschrijving op een school

In enkele gevallen kunt u voor uw kind vrijstelling voor een (deel van het) schooljaar aanvragen. Dat doet u dan bij de gemeente, minstens een maand voordat uw kind 5 jaar wordt. U moet de aanvraag vrijstelling ieder schooljaar opnieuw voor 1 juli indienen. U wordt door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een toelichting. 

Dit zijn de bijzondere situaties waarvoor u vrijstelling kunt aanvragen:

Vanwege geestelijke en/of lichamelijke klachten kan uw kind geen onderwijs volgen.

 • U heeft een verklaring nodig van een arts, opvoedkundige of psycholoog. Dit mag niet de behandelende arts zijn. 
 • De leerplichtambtenaar kan een onafhankelijke arts vragen om de aanvraag te beoordelen. Deze arts zal ook contact opnemen met het samenwerkingsverband passend onderwijs om te kijken wat binnen het (speciaal)onderwijs mogelijk is. 
 • Een vrijstelling vanwege geestelijke en/of lichamelijke beperking kan voor een langere periode dan een jaar afgegeven worden.

Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of levensbeschouwing.

 • U moet per school uitleggen waarom dit zo is.
 • De verklaring geldt niet als uw kind in het vorige schooljaar onderwijs volgde op een school met een richting waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Uw kind gaat in het buitenland naar school.

 • U heeft een verklaring nodig van de directeur van de buitenlandse school. 
 • Aan het eind van het schooljaar moet de buitenlandse school bevestigen dat uw kind echt onderwijs gevolgd heeft. Anders stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in.
 • Als uw kind meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft dan moet u dit doorgeven aan de gemeente.

U reist rond in Nederland

 • Bijvoorbeeld omdat u werkt op een kermis of in een circus. 

Contact

Leerplicht (5-18 jaar)

Heeft u een vraag en wilt u contact met Team Leerplicht? Vul dan het formulier in:

Contact Team Leerplicht

Postadres:

Team Leerplicht
Postbus 15
2700 AA  ZOETERMEER