Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • Vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar.
 • Vrijstelling van inschrijving op een school.
 • Vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof).

Wat u moet weten

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Is een hele week naar school in het begin te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt.

 • Voor het thuishouden is geen toestemming nodig.
 • U moet het wel melden aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuis houdt.
 • Wilt u uw kind meer dan 5 uur per week thuishouden? Dan moet u toestemming vragen aan de directeur van de school

Vrijstelling inschrijving op een school

In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:

 • Geestelijke en lichamelijke klachten bij uw kind.
  • U heeft een verklaring nodig van een arts, opvoedkundige of psycholoog.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
  • U moet een verklaring geven waarom dit zo is.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
  • U heeft een verklaring nodig van de directeur van de buitenlandse school.
 • U leidt een reizend bestaan (bijvoorbeeld omdat u werkt op een kermis of in een circus).

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of geestelijke klachten kan een langere vrijstelling gelden.

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school.
 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte
 • schorsing
 • een religieuze feestdag
 • een huwelijk
 • een uitvaart
 • Is uw kind ziek? Of is er een feestdag vanuit uw geloof? Dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u vooraf vrijstelling van schoolbezoek aan bij de directeur van de school.
  • U moet bewijs laten zien dat de vrijstelling nodig is (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een bruiloft of een rouwkaart).

Vakantie buiten de schoolvakanties

 • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
 • Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties?
  • Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek doen voor verlof buiten de schoolvakanties.
  • Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.
  • Alle informatie en voorwaarden leest u op de website van de Rijksoverheid | Leerplicht(externe link).