De gemeente Zoetermeer wil kinderen en jongeren kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. Een goede schooltijd is daarom belangrijk. Ook is het volgens de wet verplicht om naar school te gaan.

5 tot 16 jaar: leerplicht

Kinderen mogen vanaf hun 4e verjaardag naar de basisschool. Als uw kind 5 jaar wordt, is hij of zij leerplichtig. Dat betekent dat uw kind naar school móet op de eerste schooldag in de maand na de verjaardag. Als uw kind bijvoorbeeld op 10 oktober 5 jaar is geworden, moet hij of zij op de eerste schooldag in november naar school. Uw kind moet naar school tot het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht.

16 tot 18 jaar: kwalificatieplicht

Om een goede baan te vinden en te behouden, is een diploma mbo, havo of vwo belangrijk. Dat noem je een startkwalificatie. Deze startkwalificatie is verplicht voor jongeren tot 18 jaar.  Het vmbo-diploma geldt niet als een startkwalificatie. Na het halen van het vmbo-diploma moet uw kind dus verder leren op het mbo of op de havo om een startkwalificatie te halen. Volgt uw kind praktijk- of speciaal onderwijs en heeft hij of zij een uitstroomprofiel naar werk of dagbesteding, dan hoeft uw kind geen startkwalificatie te hebben.

Wat als uw kind niet naar school gaat?

School is belangrijk, want met een diploma maakt uw kind later meer kans op een leuke baan en een eigen inkomen. School en Leerplicht willen daarom samen met u stappen zetten als uw kind niet naar school gaat. Misschien is er geregeld of langdurig ziekteverzuim. In dat geval kan een schoolarts of jeugdverpleegkundige contact opnemen.

Als uw kind zonder bericht afwezig is, neemt de school contact met u op om te kijken wat er aan de hand is en om afspraken te maken. Als het nodig is, kan de school extra zorg voor uw kind regelen. De school moet ongeoorloofde afwezigheid (verzuim) doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De leerplichtambtenaar onderzoekt de afwezigheid en gaat in gesprek met u en met uw kind als het 12 jaar of ouder is. Samen bespreekt u hoe uw kind snel weer naar school kan gaan. Deze afspraken worden vastgelegd. Wilt u begeleiding bij het opgroeien en opvoeden van uw kind, kijk dan voor meer informatie op de pagina Opvoeden en opgroeien.

Als het ongeoorloofd verzuim doorgaat, kan de leerplichtambtenaar maatregelen nemen, zoals een Haltstraf of een proces-verbaal. Dit hangt af van de situatie.

Meer informatie

Meer informatie over verzuim leest u in:

Contact Team Leerplicht

Leerplicht (5-18 jaar)

Heeft u een vraag en wilt u contact met Team Leerplicht? Vul dan het formulier in:

Contact Team Leerplicht

Postadres:

Team Leerplicht
Postbus 15
2700 AA  ZOETERMEER