Informatie over de verschillende soorten onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.

Basisonderwijs

Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan naar de basisschool. Meestal zullen kinderen na 8 jaar onderwijs de basisschool verlaten. Soms gebeurt het wel eens dat kinderen minder dan 8 jaar nodig hebben, soms hebben ze aan 8 jaar niet genoeg.

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Voor kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben en daarvoor niet in het 'gewone' basisonderwijs kunnen blijven, zijn er speciale scholen voor basisonderwijs. Hier kunnen jonge risicoleerlingen, moeilijk lerende kinderen of kinderen met leer- of opvoedingsmoeilijkheden naar verwezen worden vanuit de gewone basisschool. Een permanente commissie leerlingenzorg beslist over de toelating tot het speciaal onderwijs. Alle basisscholen werken samen met tenminste één speciale school voor basisonderwijs, waarbij ernaar gestreefd wordt, waar mogelijk, leerlingen op de basisschool te handhaven. Er zijn zowel openbare als bijzondere scholen voor speciaal basisonderwijs.

Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (so en vso)

Voor kinderen met een ernstige handicap zijn er scholen voor speciaal onderwijs, zowel in de basisschool- als in de voortgezet onderwijsleeftijd. Zo zijn er scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap, een auditieve (gehoor) handicap, een visuele (zicht) handicap en voor kinderen met een verstandelijke handicap of gedragsstoornis. Zoetermeer beschikt over 4 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

In Zoetermeer zijn er 5 scholen voor voortgezet onderwijs:

  • twee brede scholengemeenschappen voor vmbo (alle leerwegen), havo, atheneum en gymnasium (openbaar en protestants-christelijk)
  • één scholengemeenschap voor vmbo (theoretische leerweg), havo, atheneum en gymnasium (algemeen bijzonder)
  • één scholengemeenschap voor havo en atheneum (rooms-katholiek)
  • één school voor praktijkonderwijs

In Zoetermeer zijn er verder scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger beroepsonderwijs.

Een school zoeken

Bent u op zoek naar een basisschool, middelbare school of vervolgonderwijs? Via onderstaande links vindt u informatie over scholen in en buiten Zoetermeer. Ook kunt u basis- en middelbare scholen vergelijken om u te helpen met het vinden van de juiste school.

Basisscholen en middelbare scholen

www.scholenopdekaart.nl

MBO- en HBO-onderwijs

www.bekijkjetoekomstnu.nl