Extra ondersteuning of speciaal (basis)onderwijs?

Kinderen gaan, als het kan, naar het basisonderwijs. Sommige kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking hebben hier extra hulp bij nodig. Passend onderwijs betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat kinderen onderwijs krijgen dat het best bij hen past. Scholen helpen kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Als dit niet mogelijk is, komt het speciaal onderwijs in beeld.

Mijn kind gaat naar het primair onderwijs

Alle basisscholen hebben geld voor extra begeleiding voor alle leerlingen. De basisschool en de speciale school werken samen om te kijken of en hoe er extra kennis of zorg kan worden ingezet. Welke begeleiding een school kan bieden, leest u op de website van de school.

Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisschool kan bieden, is er het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Kijk voor meer informatie op de website van het Samenwerkingsverband Zoetermeer.

Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs heeft iedere school een zorgteam. Het zorgteam bestaat uit vaste deelnemers zoals de zorgcoördinator van de school, de schoolmaatschappelijk werker en de begeleider onderwijs en zorg. Op uitnodiging kunnen ook de leerplichtambtenaar, de medewerker Jeugd en Gezinshulp of een jeugdverpleegkundige bij een overleg aansluiten. Als een leerling meer begeleiding nodig heeft, dan kan het zorgteam advies of een hulpaanbod geven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de school.

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig om onderwijs te volgen dan de school kan bieden? Dan kan uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Kijk voor meer informatie op de website van het Samenwerkingsverband Zoetermeer.

Van basisonderwijs naar speciaal (basis)onderwijs

Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, bespreekt u dit met de school. De school neemt dan contact op met de juiste mensen. Het Samenwerkingsverband Zoetermeer (voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs) bekijkt binnen zes tot tien schoolweken welke ondersteuning uw kind nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen. Als blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, krijgt u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Met deze TLV kan uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs. Samen met de school beslist u welke school het beste is.

Speciaal onderwijs is ingedeeld in 4 verschillende groepen. Deze groepen worden clusters genoemd. Elk cluster biedt een soort hulp voor kinderen met een beperking.

  • Leerlingen die niet goed kunnen zien (visuele beperking).
  • Leerlingen die niet goed kunnen horen of praten (auditieve en/of communicatieve beperking).
  • Leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.
  • Leerlingen met een sociaal-emotionele en/of meervoudige beperking.

Heeft u vragen over de begeleiding op school of een klacht? Neem dan contact op met de schoolleiding of het schoolbestuur.

Leerlingenvervoer

Is uw kind lichamelijk of verstandelijk beperkt en heeft u hulp nodig bij het vervoer naar school? Dan kan de regeling leerlingenvervoer helpen. Kijk voor meer informatie bij Leerlingenvervoer.

Meer informatie