De gemeente voert het hele jaar onderhoud uit in de stad. In dit overzicht staat in welke periode de verschillende werkzaamheden ongeveer plaatsvinden.

Snoeien 
Beplanting (struiken)Volgens het snoeiprogramma: tussen 1 november en maart
Lage beplantingVolgens het snoeiprogramma: tussen 1 november en maart
Bomen (meer informatie)Wanneer uit inspectie blijkt dat dit noodzakelijk is: tussen 1 september en 1 maart
HagenIn de maanden juni en september
Maaien van gras
Gazon (kort gras)Het gras mag niet te lang worden. Er wordt elke week gemaaid, behalve in de wintermaanden.
ZomergazonEerst is dit (bloemrijke) gras hoog. Het kort houden van het gras begint vanaf half juni (zomer).
Kruidenrijk (lang) gras wordt op verschillende manieren gemaaid, rekening houdend met planten en dierenOp kruispunten en onoverzichtelijke situaties op de wegen gebeurt dit 3 keer per jaar. Op andere plaatsen wordt er 1 of 2 keer per jaar gemaaid en wordt het maaisel opgeruimd.
Wanneer er 2 keer gemaaid wordt is dit in juni en in september. Dit maaien en ruimen duurt enkele weken.
Wanneer er 1 keer gemaaid wordt is dit voornamelijk in september.
Natuurvriendelijke oevers, rietkragen en slootbeheer1 keer per jaar in september/oktober
Wegen vegen en putten legen 
Water op de straat moet gemakkelijk weg kunnen1 keer per jaar putten schoonmaken.
Bladeren vegenNajaar: wegen, parkeerplaatsen en doorgaande fietspaden worden extra geveegd. Voetpaden worden niet geveegd.
Strooien bij gladheidVolgens de strooiroutes, zie www.zoetermeer.nl/gladheid

Asfalt reparaties & belijning

Na inspectie wordt het asfalt gerepareerd en de belijning aangebracht (zolang de temperatuur overdag boven de 10 graden is en het in de nacht niet vriest).

Straatwerk

Wordt uitgevoerd zolang er geen vorst in de grond zit.

Uitgebreid onderhoud

Naast het jaarprogramma voeren wij ook uitgebreid onderhoud uit aan de stad.

Daarbij kunt u denken aan:

  • het opnieuw bestraten van een buurt
  • vervangen van struiken en bomen
  • asfalteren van wegen
  • vervangen van afvalbakken en banken
  • opnieuw inrichten van speelplekken

Wanneer, wat en op welke wijze uitgebreid onderhoud plaats zal vinden wordt bepaald door verschillende keuzes die wij maken met bewoners, bedrijven en instellingen. Deze keuzes hebben onder andere te maken met veiligheid, wensen en kostenoverwegingen.

Beheervisie openbare ruimte 'Samen werken aan de stad'

Vragen over het onderhoud?

Contactformulier