Snoeien van bomen

De gemeente Zoetermeer heeft zo'n 46.000 bomen in beheer. Omdat bomen belangrijk zijn moeten ze goed worden onderhouden.

In de stad zijn andere eisen van belang voor het beheer van bomen dan in bijvoorbeeld een park. Zo mogen de onderste takken van de bomen in de stad geen overlast veroorzaken voor het verkeer. Er zijn landelijke normen voor de doorrijhoogte. Ook moeten de bomen regelmatig op veiligheid worden gecontroleerd. De gemeente doet dit eens in de 4 jaar en stemt het onderhoud af op de uitkomst van de controle. Soms moet er worden gesnoeid, soms hoeft er niets te gebeuren.

Snoeien gebeurt in de gemeente Zoetermeer bij voorkeur zo min mogelijk. De gemeente wil de natuurlijke vorm van de boom zoveel mogelijk behouden. Wel moeten de bomen veilig zijn voor het verkeer en de gezondheid moet regelmatig worden gecontroleerd. Het snoeien van jonge bomen is daarom intensiever (begeleidingssnoei) dan bij volwassen bomen.

Meer weten?

In onderstaand document leest u meer over het snoeien van bomen en het snoeien van plantvakken waar bomen in staan.