Voor het verwijderen, verplanten of flink snoeien* van een boom heeft u een Omgevingsvergunning nodig als:

* meer dan 20% snoeien, bijvoorbeeld het verwijderen van een kroon uit de boom

Kap-aanvragen inzien

Wat moet u doen?

Bij het verplaatsen, kappen of snoeien van een boom moet u zich altijd houden aan de regels van de Wet natuurbescherming(externe link). Dit betekent dat u geen schade mag maken aan (beschermde) planten en dieren.

Er zijn 3 mogelijkheden

 1. De boom is van u.
 2. De boom is van de gemeente.
 3. De boom is van een ander, bijvoorbeeld uw buurman of de woningcorporatie.

Hieronder staat wat u moet doen per mogelijkheid.

1. De boom is van u

 • Is het een monumentale boom? Of staat de boom in beschermd gebied(externe link)?
 • Beschermde bomen zijn alle bomen (houtopstanden dikker dan 10 cm):
  • op de bedrijventerreinen in Zoetermeer
  • in het Dorp
  • aan de historische linten: zoals de Voorweg, Vlamingstraat, Bleiswijkseweg, Zegwaartseweg, Rokkeveenseweg, Stationsstraat, Broekwegkade, Roeleveenseweg
  • bomen in de beschermde stadsgezichten zoals o.a. de Koepeltjesbuurt in Meerzicht, de Meerpolder en langs de Randstadrail.
 • De grondeigenaar vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket(externe link).
 • Bij het kappen van een paar bomen moet de eigenaar van de grond een uitdraai uit de Nationale Databank Flora en Fauna(externe link) (NDFF) overleggen. Ook moet een ecologisch onderzoek bij de aanvraag gevoegd worden.
 • Geef duidelijk aan waarom u de boom wilt (laten) kappen of verplanten.
 • De technisch specialist bomen adviseert bij de aanvraag.
 • De afdeling vergunningen handelt de aanvraag binnen 8 weken af.
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag moet u betalen.
 • Wij kunnen regels verbinden aan de vergunning. Er kan bijvoorbeeld een periode bepaald worden waarin u de boom niet mag weghalen vanwege het broedseizoen of u moet nieuwe bomen terugplanten (herplant).
 • Vergunning goedgekeurd? U mag de boom pas weghalen als de bezwaartermijn van 6 weken voorbij is. Bij aanvraag van een voorlopige voorziening bij een bezwaarschrift moet u wachten met het weghalen van de boom totdat de rechter op het verzoek heeft beslist.
 • Vergunning afgekeurd? U kunt bezwaar maken.

2. De boom is van de gemeente

 • Heeft u (over)last van een boom van de gemeente? Dan kunt u een melding doen.
 • De inspecteur voor boomveiligheid behandelt uw melding binnen 8 weken.
 • De inspecteur is het niet met u eens? Dan wordt de boom niet weggehaald.
 • De inspecteur is het met u eens? Dan vragen wij een vergunning aan om de boom weg te halen. De aanvraag komt in de krant, op de kapaanvraag kaart(externe link) en u krijgt een brief.
 • Als niemand bezwaar maakt wordt de vergunning afgegeven en halen wij de boom weg.

Wanneer mag de gemeente bomen kappen zonder vergunning?

In de volgende gevallen heeft de gemeente géén vergunning nodig:

 • Noodkap ⇒ de boom is een direct gevaar voor de omgeving.
 • Als de dwarsdoorsnede van de stam kleiner is dan 10 cm, gemeten op 1.30 meter hoogte.
 • Als de boom dood is.

3. De boom is van een ander (niet van uzelf en niet van de gemeente)

 • Alleen de eigenaar van een boom kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.
 • De eigenaar van de grond waarop de boom staat is ook eigenaar van de boom.
 • U kunt de eigenaar van de boom vragen om de boom weg te halen of te verplaatsen.
 • Wil de eigenaar de boom weghalen? Zie verdere informatie onder punt 1.
 • Wil de eigenaar de boom niet weghalen? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vooroverleg WABO(externe link):

Aantal bomenKosten
1 t/m 5€ 120,80
6 t/m 10€ 181,20
11 t/m 25€ 241,60
26 t/m 50€ 262,58
meer dan 50€ 362,40

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Als voor de beoordeling van de aanvraag een advies nodig is van een externe bomen commissie dan bedraagt zijn de kosten € 302,00 per advies.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.