Monumentale bomen

Hoeveel monumentale bomen heeft Zoetermeer? En waar staan die bomen?

Overzicht monumentale bomen

Alle monumentale bomen staan in het overzicht monumentale bomen. Deze lijst wordt elke 5 jaar geactualiseerd.

Gehanteerde criteria

Basisvoorwaarden:

  • de boom moet een minimale geschatte leeftijd hebben van 50 jaar, met uitzondering van de herdenkingsbomen;
  • de boom mag niet in een onomkeerbare conditie verkeren en moet een minimale levensverwachting hebben van 10 jaar.

Verder moet de boom tenminste één specifiek kenmerk hebben zoals:

  • beeldbepalend zijn, onvervangbaar voor het karakter van de omgeving;
  • dendrologisch, milieukundig, ecologisch of wetenschappelijk van grote waarde;
  • cultuurhistorisch waardevol zijn bijvoorbeeld: herdenkingsboom, markeringsboom, kruis/kapelboom, bijzondere snoeivorm, bijzondere groeivorm;
  • mythologische betekenis hebben;
  • geadopteerd zijn;
  • bijzonder fruitras zijn.