Natuur en milieu

De Groenkaart: Zoetermeers groen in beeld

Bent u benieuwd hoe het openbare groen in Zoetermeer is verdeeld over de stad en buitengebieden? De Groenkaart van Zoetermeer geeft een helder overzicht van alle soorten groen. Ook geeft de Groenkaart aan wat dit groen betekent voor de stad. De Groenkaart is gemaakt in samenhang met andere gemeentelijke plannen over bomen, planten en dieren. De Groenkaart wil dat het groen in de stad bijdraagt aan natuur mens, nu en in de toekomst. En dat het groen in de stad is verbonden met het groen buiten de stad.

Er zijn 4 soorten groen: regiogroen, stadsgroen, buurtgroen en wijkgroen. Regiogroen is het groen dat overloopt in het groen van andere gemeentes. Stadsgroen is het groen dat in de stad te vinden is, denk aan stadsparken maar ook bosjes en groenstroken langs de weg. Buurtgroen en wijkgroen is groen dat u in uw buurt en wijk vindt.

Belangrijke natuurgebieden

Sommige gebieden zijn heel belangrijk voor de natuur. Ook deze staan in de Groenkaart. Die gebieden noemen we natuurkernen. In de natuurkernen willen we de natuur beschermen en verbeteren. We willen ook voorkomen dat er te veel gebouwen komen en dat het er te druk wordt. Mensen kunnen wel genieten van de natuur in de natuurkernen in Zoetermeer:

  • Natuureiland Westerpark
  • Libellenreservaat
  • Benthuizerplas
  • Prielengebied
  • Buytenpark (een deel)
  • Gruttolandje
  • Meerpolder (een deel)
  • Natuureilanden Nieuwe Driemanspolder
  • Plas van Poot

De begrenzingen van de natuureilanden in Nieuwe Driemanspolder en Plas van Poot worden nog definitief bepaald. Zie hiervoor de onderstaande achtergrondinformatie.

Wilt u meer weten over de Groenkaart? Kijk dan hier:

bestuurlijkeinformatie.nl | De Groenkaart

Wilt u een overzicht van de kaart? Kijk dan op pagina 13 en 24 van de Groenkaart.

Wilt u meer weten over Plas van Poot? Kijk dan hier:

bestuurlijkeinformatie.nl | Memo - Afdoening motie 1811-42: De Plas van Poot benoemen tot natuurkerngebied

Actieplan geluid 2018

Grotere gemeenten zijn verplicht om eens in de 5 jaar een actieplan geluid vast te stellen. Op 17 juli 2018 is ingestemd met het actieplan geluid 2018. Het gaat hierbij om omgevingslawaai van verkeer, spoorwegen en industrie (Nutricia). U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Geluid- en luchtkwaliteit