Actieplan geluid 2018

Grotere gemeenten zijn verplicht om eens in de 5 jaar een actieplan geluid vast te stellen. Op 17 juli 2018 is ingestemd met het actieplan geluid 2018. Het gaat hierbij om omgevingslawaai van verkeer, spoorwegen en industrie (Nutricia). U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Geluid- en luchtkwaliteit