U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen heeft en (onverwacht) noodzakelijke bijzondere kosten moet maken die u niet kunt betalen. Soms kunt u (een deel van) de kosten die u maakt terug krijgen.

Wat u moet weten

Wel bijzondere bijstand

Bijvoorbeeld de kosten voor:

 • een bril
 • tandarts
 • een wasmachine
 • babyuitzet
 • kinderopvang
 • verhuizen
 • echtscheiding
 • sommige (medische) kosten die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekering
 • woonkosten die boven de huurtoeslag komen

Er is veel mogelijk. U mag altijd een verzoek voor bijzondere bijstand indienen. De gemeente bekijkt elke situatie apart en beslist of u wel of geen recht heeft op bijzondere bijstand.

Géén bijzondere bijstand

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

 • Boetes.
 • Een paspoort of identiteitskaart.
 • Alimentatie voor uw kinderen of ex-partner.
 • Fysiotherapie en oefentherapie.
 • Kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto.
 • Premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering.
 • Vrijwillig genomen eigen risico bij een zorgverzekering.
 • Een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland. Die niet via de verzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz)(externe link) wordt vergoed.
 • Medische kosten. (Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering).
 • Aflossing van schulden.
 • Verhuizing door renovatie.
 • Woonkosten.

Andere mogelijkheden

Voordat u bijzondere bijstand aanvraagt, moet u eerst kijken of er een andere mogelijkheid (voorziening) is waar u hulp kunt vragen. Bijvoorbeeld uw zorgverzekering of de Belastingdienst.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u:

 • Woont in Zoetermeer.
 • Samen met uw partner en/of gezinsleden een laag inkomen heeft en niet te veel vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis).
 • De kosten niet terug kunt krijgen via een andere regeling of verzekering. Bijvoorbeeld (aanvullende) ziektekostenverzekering of de Wmo(externe link) (Wet maatschappelijke ondersteuning).
 • De kosten kunt aantonen met een bewijs van aankoop of betaling.

Welk bedrag krijgt u?

Of en zo ja, hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Heeft u een inkomen van meer dan 110% van het bijstandsniveau? Dan krijgt u soms een deel van de kosten vergoed en moet u de rest zelf betalen.

Verwijzing nodig?

U heeft geen verwijzing nodig maar de kosten moeten wel eerst door de gemeente worden goedgekeurd. Het is niet mogelijk om een rekening in te dienen voor bijzondere bijstand als de kosten al gemaakt zijn.

Een aanvraag voor bijzondere bijstand kunt u insturen tot 3 maanden na de datum die op de rekening staat. Behalve voor:

 • verhuiskosten
 • inrichtingskosten
 • duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine of televisie)

Voor deze kosten moet u de aanvraag indienen voordat u de kosten maakt.

Bereken uw recht

Via de website BerekenUwRecht(externe link) kunt u uitzoeken op welke Zoetermeerse regelingen u mogelijk aanspraak kunt maken op basis van uw inkomen.

Individuele inkomenstoeslag

 • Woont u in Zoetermeer?
 • Bent u 21 jaar of ouder, maar heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt?
 • Heeft u 3 jaar of langer een inkomen op 100% van de bijstandsnorm?
 • Heeft u geen zicht op inkomensverbetering?
 • Heeft u geen in aanmerking te nemen vermogen?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen

Stap 1

Lees eerst alle informatie onder 'Wat u moet weten' goed door. Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand? Vul dan hieronder het formulier in.

Stap 2

Wij vragen in het formulier om verschillende bijlagen. Zorg ervoor dat u deze vóór het invullen van dit formulier digitaal klaar heeft staan.

Kijk in het overzicht  hieronder wat voor uw situatie geldt en welke stukken u moet meesturen. U moet uw gegevens en die van uw eventuele partner meesturen. 

Inkomen

 • Kopie van laatst ontvangen uitkering of pensioen.
 • Kopie loonstrook van de laatste maand.
 • Kopie bewijs van overige inkomsten (bankafschrift of document).

Bij huurhuis

 • Kopie van het huurcontract.
 • Kopie van de brief over de toezegging van huurtoeslag.
 • Kopie bewijs van betaling van de huur (bijvoorbeeld een bankafschrift).
 • Kopie bewijs van huurtoeslag (als van toepassing)

Bij onderhuur

 • Kopie ontvangstbewijs van de (onder)huur of bijdrage in de kosten (bankafschrift of contract).

Bij koophuis

 • Bewijstukken die voor uw situatie laten zien hoe hoog de bedragen zijn die u betaalt voor/aan:
  • Kopie hypotheekrente- en aflossing.
  • Kopie premie levensverzekering.
  • Kopie Woz-beschikking (gemeentelijke belasting).

Bij alimentatie

U betaalt alimentatie:

 • Kopie betaalbewijs van de alimentatie (bankafschrift).
 • Kopie brief van de Rechtbank met daarin de afspraken over uw echtscheiding.

U ontvangt alimentatie:

 • Kopie ontvangstbewijs van de alimentatie (bankafschrift).
 • Kopie brief van de Rechtbank met daarin de afspraken over uw echtscheiding.

Belastingdienst

 • Kopie voorlopige teruggave van de Belastingdienst (voor- én achterkant).

Geldzaken

 • Bankafschriften van uw betaal- en/of spaarrekeningen.
 • Bewijsstukken van eventuele schulden.
 • Bewijsstukken van de waarde van overige bezittingen zoals: contant geld, obligaties, spaarbewijzen, waardepapieren, auto, motor, (sta)caravan, koophuis, woonschip, woonwagen, schenkingen, antiek, sieraden.

Bij aanvraag voor kosten van bewind, onder curatelestelling of mentorschap

 • Kopie beschikking van de Kantonrechter.
 • Kopie van de rekening.

Bij aanvraag voor kosten van rechtshulp

 • Kopie van de brief waarin de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde bemiddeling of rechtsbijstand toekent.
 • Kopie van de rekening van de advocaat.

Bij aanvraag voor kosten voor verhuizen en/of opknappen

 • Specificatie van de kosten (bijvoorbeeld huur van een bestelbus/aanhangwagen, brandstofkosten en verzekeringskosten).
 • Kopie urgentieverklaring.
 • Kopie nieuw huurcontract.
 • Kopie oude huurspecificatie.

Bij aanvraag voor medische kosten

 • Prijsopgaven. Bijvoorbeeld: voor een bril of lenzen stuurt u 3x een prijsopgave mee van 3 verschillende opticiens.
 • Kopie polis van uw zorgverzekering.

Kunt u de bijlagen niet online meesturen?

Heeft u al een bijstandsuitkering? ⇒ Stuur dan de bijlagen per post naar uw inkomensregisseur. 

Heeft u geen bijstandsuitkering? ⇒ U krijgt een brief met het verzoek om de bijlagen alsnog per post te sturen.

Stap 3

Heeft u recht op bijzondere bijstand? En heeft u alle bijlagen digitaal klaar staan? Vul dan het formulier in: 

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u géén DigiD?

Maak dan gebruik van het  formulier Aanvraag bijzondere bijstand (pdf) dat u kunt downloaden, printen en invullen. Het formulier, ingevuld en met bewijsstukken stuurt u naar de gemeente.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.