De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U kunt deze uitkering aanvragen als u geen uitzicht heeft op verbetering van uw inkomen.

Om te bepalen of u recht heeft op deze toeslag kijken wij naar:

 • Uw arbeidsgeschiktheid.
 • Uw afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Wat u allemaal gedaan heeft om aan werk te komen.

Uitbetaling

 • Hoeveel individuele inkomenstoeslag u krijgt bepaalt de gemeente.
 • De toeslag wordt 1x per jaar uitbetaald.
 • U bepaalt zelf waaraan u het geld uitgeeft.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Zoetermeer.
 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft 3 jaar of langer een inkomen op 100% van de bijstandsnorm.
 • De periode van 3 jaar mag maximaal 12 weken onderbroken zijn met een inkomen hoger dan 100% (bijvoorbeeld vanwege inkomsten uit arbeid).
 • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
 • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen.
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U heeft zich ingespannen om aan werk te komen of werk te behouden.

Eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen?

Is uw situatie niet veranderd? Dan kunt u na 12 maanden opnieuw toeslag aanvragen.

Hoogte van het bedrag

Deze informatie kunt u vinden op de pagina 'Bijstandsnormen'.

Bereken uw recht

Op de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken van welke regelingen in Zoetermeer u mogelijk gebruik kunt maken op basis van uw inkomen.

Aanvragen

Een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag doet u (met uw DigiD) via een aanvraag voor bijzondere bijstand:

Bijzondere bijstand, aanvragen

Heeft u geen DigiD?

 • Maak dan gebruik van het 'Aanvraagformulier bijzondere bijstand' wat u hieronder kunt downloaden.
 • U kunt dit formulier downloaden, printen en invullen.
 • Het ingevulde formulier met bewijsstukken levert u in bij de gemeente.
 • Het behandelen van een aanvraag op papier duurt langer dan een aanvraag met DigiD.