Bijstandsnormen per 1 juli 2021

Bijstandsnormen (in euro's) per 1 juli 2021, netto per maand en zonder vakantiegeld.

  100% bijstands-norm 110% bijstands-norm 120% bijstands-norm 130% bijstands-norm *
vermogens-grens
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd 1.024,77 1.127,25 1.229,72 1.332,20 6.295,00
alleenstaande pensioen-gerechtigd 1.138,98 1.252,88 1.366,78 1.480,67 6.295,00
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd 1.024,77 1.127,25 1.229,72 1.332,20 12.590,00
alleenstaande ouder pensioengerechtigd 1.138,98 1.252,88 1.366,78 1.480,67 12.590,00
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen 1.463,95 1.610,35 1.756,74 1.903,14 12.590,00
gezin 1 of beiden pensioengerechtigd 1.545,73 1.700,30 1.854,88 2.009,45 12.590,00
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend)          
 alleenstaande 252,98 278,28 303,58 328,87 6.295,00
 alleenstaande
 ouder
252,98 278,28 303,58 328,87 12.590,00
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen 505,95 556,55 607,14 657,74 12.590,00
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen 798,74 878,61 958,49 1.038,36 12.590,00
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen 984,95 1.083,45 1.181,94 1.280,44 12.590,00
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen 1.277,74 1.405,51 1.533,29 1.661,06 12.590,00

Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de klantmanager.

* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.