Bijstandsnormen per 1 januari 2024

Bijstandsnormen (in euro's) per 1 januari 2024, netto per maand en zonder vakantiegeld.

.100% bijstands-norm110% bijstands-norm120% bijstands-norm130% bijstands-norm*
vermogens-grens
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd1.219,641.341,601.463,571.585,537.575,00
alleenstaande pensioen-gerechtigd1.354,471.489,921.625,361.760,817.575,00
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd1.219,641.341,601.463,571.585,5315.150,00
alleenstaande ouder pensioengerechtigd1.354,471.489,921.625,361.760,8115.150,00
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen1.742,341.916,572.090,812.265,0415.150,00
gezin 1 van beiden pensioengerechtigd1.835,702.019,272.202,842.386,4115.150,00
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend)     
 alleenstaande301,09331,20361,31391,427.575,00
 alleenstaande
 ouder
301,09331,20361,31391,4215.150,00
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen602,19662,41722,63782,8515.150,00
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen950,661.045,731.140,791.235,8615.150,00
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen1.172,261.289,491.406,711.523,9415.150,00
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen1.520,731.672,801.824,881.976,9515.150,00

Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.

* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer)
Alleenstaande€ 517,00
Alleenstaande ouder€ 618,00
Gehuwd/samenwonend€ 771,00

Studietoeslag

De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.

Studietoeslag (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele studietoeslag gemeente Zoetermeer) met ingang van 1 januari 2024
21 jaar en ouder (100%)€ 352,80
20 jaar (80%)€ 282,23
19 jaar (60%)€ 211,67
18 jaar (50%)€ 176,40