Bijstand, uitkering

Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, dan kunt u een bijstandsuitkering bij de gemeente aanvragen. Met deze uitkering betaalt u bijvoorbeeld vaste lasten, boodschappen en kleding.

Wanneer kunt u een uitkering aanvragen?

Als u:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • Nederlander bent of daaraan gelijkgesteld*.
 • Woont of verblijft in Nederland.
 • Geen of niet genoeg eigen inkomen heeft.
 • Geen vermogen heeft of vermogen dat lager is dan het maximale bedrag (zie informatie hieronder).
 • Geen andere uitkering (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid) kunt krijgen of als deze uitkering te laag is.
 • Niet bent uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering (bijvoorbeeld omdat u in de gevangenis zit).

* Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).

Bijstandsuitkering aanvragen

Jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? Ga dan voor meer informatie naar de pagina: Bijstand voor jongeren.

Bent u 27 jaar of ouder? Volg dan de hieronder genoemde stappen:

Stap 1: Verzamel informatie

Verzamel de volgende gegevens van uzelf én van uw huisgenoten (zoals een partner, ouders of kinderen boven de 27 jaar):

 1. Uw burgerservicenummer (BSN)
 2. 2. Uw DigiD inloggegevens. Heeft u geen DigiD inlogcode? Vraag deze dan aan via DigiD aanvragen
 3. Gegevens over:
  • uw inkomen (uw loon, belastingteruggave, alimentatie)
  • uw lopende uitkeringen
  • uw woonsituatie (hoogte huur/ hypotheek)
  • uw laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte en de begin- en einddatum van het contract
  • BSN nummers en geboortedata van uw partner en/of huisgenote
  • het inkomen van uw eventuele partner
  • bewijs van inschrijving bij UWV van uw eventuele partner
  • uw vermogen, dit zijn bijvoorbeeld:
   • spaargeld en waardevolle bezittingen, schulden en tegoeden op uw bankrekeningen 
   • Bij IOAW-uitkering: gegevens van uw bankrekeningen

Stap 2: Aanvraagformulier invullen

 1. Ga naar de website Werk.nl.
 2. Log in met uw DigiD code. Is er een reden dat u geen DigiD kunt krijgen of geen digitale aanvraag kunt indienen? Bel dan met telefoonnummer 14 079.
 3. Ga naar de tab 'Uitkering'.
 4. Kies voor 'Bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen'.
 5. Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in. Zo kan de gemeente u bereiken. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak om uw aanvraag te bespreken. Of omdat wij extra informatie nodig hebben om de aanvraag in behandeling te nemen. Als wij de juiste contactgegevens van u hebben, kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.
 6. Vul de vragen in, inclusief datum. Onderteken het formulier met uw digitale handtekening en verzend het formulier.
 7. Na uw aanvraag wordt u automatisch bij het UWV ingeschreven als werkzoekende. Zo lang u de uitkering krijgt, blijft u ingeschreven staan als werkzoekende.

Stap 3: Gesprek bij de Gemeente Zoetermeer

De gemeente stuurt u binnen 7 dagen na ontvangst van uw aanvraag een uitnodiging voor een eerste gesprek. Dit eerste gesprek noemen we een 'Domeincheckgesprek'. Tijdens het gesprek neemt de inkomensregisseur uw aanvraag en uw persoonlijke situatie met u door. 

Naar het gesprek neemt u mee:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • uw Curriculum Vitae (CV)

Tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek bekijkt de inkomensregisseur uw aanvraag en krijgt u uitleg over:

 • Wat een bijstandsuitkering is.
 • Welke rechten en plichten u heeft.
 • Hoe de gemeente u verder kan helpen (bij verschillende problemen, zoals schulden).
 • Eventuele informatie die u nog moet opsturen.

De inkomensregisseur beoordeelt of u in aanmerking komt voor een uitkering. Als dat niet het geval is, wordt de aanvraag gesloten. Als u wel in aanmerking komt voor een uitkering, vertelt de inkomensregisseur hoe de aanvraag verder in z'n werk gaat.  

Na het gesprek

Na afloop van het gesprek ontvangt u een e-mail, waarin u kunt lezen welke inkomensregisseur uw aanvraag verder gaat afhandelen. Ook staat er in de mail welke bewijsstukken u moet inleveren en hoe snel. Meestal is dit binnen 5 werkdagen. Hoe sneller u alle stukken aanlevert, hoe eerder wij uw aanvraag kunnen afhandelen.

Als het nodig is, wordt u uitgenodigd voor een tweede gesprek. Dit tweede gesprek noemen we het 'intakegesprek'. 

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken na de datum van aanmelden een voorschot krijgen. Dit kan alleen als u een aanvraag heeft ingediend en niet genoeg geld heeft om te wachten op de eerste betaling van de uitkering. Het voorschot is minimaal 90% van de uitkering. U blijft daarna elke 4 weken een voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit heeft genomen of u een uitkering gaat krijgen.

U kunt geen voorschot krijgen als:

 • Bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.
 • U niet alle bewijsstukken aanlevert.
 • U de bewijsstukken te laat aanlevert.
 • U niet (genoeg) meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Wat u moet weten

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort bijvoorbeeld uw spaargeld (en dat van uw minderjarige inwonende kinderen), uw auto en een koopwoning. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Kijk voor een overzicht van alle vermogensgrenzen op de webpagina Bijstandsnormen of op de website van de Rijksoverheid.

Weer beginnen met werken (re-integratie)

Een bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zelf weer voldoende geld gaat verdienen om van te leven. U bent verplicht om actief op zoek te gaan naar betaald werk of een opleiding.

Na uw aanvraag wordt u uitgenodigd door Werkbedrijf de Binnenbaan. In dit gesprek kijken jullie samen welke hulp u nodig heeft om weer aan het werk te kunnen. Ze maken samen met u een plan. . Dat plan kan bijvoorbeeld een opleiding, bijscholing of andere begeleiding zijn.

Krijgt u een baan aangeboden? Dan moet u deze meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Werkt u niet mee aan re-integratie? Misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. In sommige gevallen moet u de uitkering terugbetalen. U kunt ook een boete krijgen.

Veranderingen in uw situatie

Geef veranderingen in uw inkomen/inkomsten en/of persoonlijke situatie altijd direct door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraude pleegt. Meer informatie vindt u ook bij: Bijstand, verandering doorgeven

Onder inkomsten vallen bijvoorbeeld loon, AOW, alimentatie, teruggaven van de Belastingdienst maar ook sommige giften. Kijk voor meer informatie ook bij Veelgestelde vragen bijstand/uitkering.

Gaat u verhuizen?

 • U kunt alleen bijstand aanvragen als u ingeschreven staat in Zoetermeer.
 • Controleer of de juiste adresgegevens op Werk.nl vermeld staan in uw werkmap en uw aanvraagformulier. Zijn deze anders dan uw nieuwe adres? Neem dan contact op met het UWV om deze te laten aanpassen: Service & contact | UWV | Particulieren.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u wel of geen uitkering krijgt. Als we  extra bewijsstukken nodig hebben, kan het langer duren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.