U kunt bijstand vragen als uw inkomen te laag is om de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud (zoals vaste lasten, boodschappen, kleding) te betalen.

Filmpjes ter informatie

Kijk eerst naar het informatiefilmpje wat voor u van toepassing is. Daarin krijgt u uitleg over de (online) stappen die u moet nemen.

Bijstandsuitkering aanvragen, 18 tot 27 jaar

Bijstandsuitkering aanvragen, vanaf 27 jaar

Wat u moet weten

De gemeente bepaalt of u recht heeft op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering? Dat kan in sommige gevallen ook als lening die u later terug moet betalen.

Wanneer kunt u een uitkering aanvragen?

Als u:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • Nederlander bent of daaraan gelijkgesteld*.
 • Woont of verblijft in Nederland.
 • Geen of niet genoeg eigen inkomen heeft.
 • Geen vermogen heeft of vermogen dat lager is dan het maximale bedrag (zie informatie hieronder).
 • Geen andere uitkering (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid) kunt krijgen of als deze uitkering te laag is.
 • Niet bent uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering (bijvoorbeeld omdat u in de gevangenis zit).

* Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort bijvoorbeeld uw spaargeld (en dat van uw minderjarige inwonende kinderen), uw auto en een koopwoning. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Voor 2021 geldt:

 • Alleenstaand > U mag u niet meer dan € 6.295 aan eigen vermogen hebben.
 • Alleenstaande ouder > U mag niet meer dan € 12.590 aan eigen vermogen hebben.
 • U bent samen (getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract) > U mag niet meer dan € 12.590 aan eigen vermogen hebben.
 • Heeft u meer dan € 53.100 aan eigen vermogen in uw woning? Dan krijgt u de bijstandsuitkering als een lening. Ook kan dan een verhuisverplichting worden opgelegd.

Weer beginnen met werken (re-integratie)

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering krijgt.

Heeft u een opleiding, bijscholing of andere begeleiding nodig? Daar kunnen wij u bij helpen. De baan die u aangeboden krijgt, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Werkt u niet mee aan re-integratie? Misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. In sommige gevallen moet u de uitkering terugbetalen. U kunt ook een boete krijgen.

Veranderingen in uw situatie

Geef veranderingen in uw inkomen/inkomsten en/of persoonlijke situatie altijd direct door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraude pleegt.

Onder inkomsten vallen bijvoorbeeld loon, AOW, alimentatie, teruggaves van de Belastingdienst maar ook sommige giften. Kijk voor meer informatie ook bij Veelgestelde vragen bijstand/uitkering.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken na de datum van aanmelden een voorschot krijgen. Dit kan alleen als u een aanvraag heeft ingediend en niet genoeg geld heeft om te wachten op de eerste betaling van de uitkering. Het voorschot is minimaal 90% van de uitkering. U blijft daarna elke 4 weken een voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

Wij kunnen een voorschot ook weigeren als:

 • Bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.
 • U niet alle bewijsstukken aanlevert.
 • U de bewijsstukken te laat aanlevert.
 • U niet (genoeg) meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Geen voorschot

Bent u jonger dan 27 jaar? En woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

Wij kunnen een voorschot weigeren als:

 • Bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.
 • U niet alle bewijsstukken aanlevert.
 • U de bewijsstukken te laat aanlevert.
 • U niet genoeg meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt een zoektermijn van 4 weken. U moet dan zelf zoeken naar werk en/of een opleiding.

Lees meer informatie in het product: Bijstand voor jongeren.

Wat u moet doen

 • Ga naar de website www.werk.nl.
 • Log in met uw DigiD code. (Heeft u geen DigiD inlogcode? Bel dan met het Werkplein).
 • Ga naar de tab 'Uitkering'.
 • Kies voor 'Bijstandsuitkering of IOAW-uitkering aanvragen'.
 • Vul de vragen in.
 • Aan het einde van de aanvraag maakt u een afspraak voor een gesprek.
 • Naar het gesprek neemt u mee:
  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  • Bewijzen van uw inkomen.
  • Bewijzen van uw schulden.
  • Bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen).
  • Bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract).
  • Curriculum vitae (CV).
  • Woont u samen met een partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u ook bewijzen meenemen hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.
 • Tijdens dit gesprek wordt uw aanvraag bekeken en wordt uitgelegd:
  • Wat een bijstandsuitkering is.
  • Welke rechten en plichten u heeft.
  • Hoe de gemeente u verder kan helpen (bij verschillende problemen, zoals schulden).
 • Heeft u de juiste aanvraag gedaan? En zijn er geen andere mogelijkheden waar u een beroep op kunt doen voor uw levensonderhoud? Dan wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld en afgehandeld
 • Als het nodig is, wordt u uitgenodigd voor een 2e gesprek.

Na uw aanvraag wordt u automatisch bij het UWV ingeschreven als werkzoekende. Zo lang u de uitkering krijgt, blijft u ingeschreven staan als werkzoekende.

Gaat u verhuizen vanuit andere gemeente naar Zoetermeer?

 • Geef eerst uw nieuwe adres door aan het UWV.
 • U kunt alleen bijstand aanvragen als u ingeschreven staat in Zoetermeer.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u wel of geen uitkering krijgt. Als om extra bewijsstukken wordt gevraagd kan deze termijn worden verlengd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.