Bijstand voor jongeren

Bijstandsuitkering aanvragen

Ouder dan 27 jaar?

Bent u ouder dan 27 jaar? Ga dan voor meer informatie naar de pagina: Bijstand, uitkering.

Ben je jonger dan 27? Volg dan de hieronder genoemde stappen:

Stap 1: Schrijf je in bij het UWV

 1. Ga naar de website Werk.nl.
 2. Log in met jouw DigiD code. Is er een reden dat je geen DigiD kunt krijgen of geen digitale aanvraag kunt indienen? Bel dan met telefoonnummer 14 079.
 3. Ga naar de tab 'Uitkering'.
 4. Kies voor 'Bijstandsuitkering aanvragen'.
 5. Vul de vragen in.
 6. Je krijgt na vraag 2 een mededeling dat je een zoektermijn hebt van 4 weken en dat je het formulier moet verzenden. Je kunt het aanvraagformulier nog niet in zijn geheel afronden omdat je eerst een zoektermijn hebt van 4 weken. Hieronder krijg je daar meer uitleg over.

Zoektermijn

Met een zoektermijn bedoelen we dat je nog een periode zelf moet zoeken naar werk of een opleiding. Tijdens de zoektermijn ontvang je nog geen uitkering en heb je ook nog geen recht op een voorschot. Wij nodigen je al wel uit voor een 'Domeincheckgesprek' (zie stap 2 hieronder). De gemeente wil je tijdens dit gesprek alvast leren kennen en bespreken waarmee wij jou kunnen helpen.

Stap 2: Gesprek bij de Gemeente Zoetermeer

De gemeente stuurt je binnen 7 dagen na ontvangst van jouw melding een uitnodiging voor een eerste gesprek. Dit gesprek noemen wij een 'Domeincheckgesprek'. Tijdens het gesprek neemt de inkomensregisseur jouw aanvraag en jouw persoonlijke situatie met u door.

Naar het domeincheckgesprek neem je het volgende mee:

 • Je identiteitsbewijs
 • Je Curriculum Vitae (CV).

Tijdens het gesprek krijg je uitleg over:

 • Wat je in de zoektermijn van 4 weken moet doen.
 • Welke hulp je kunt krijgen.
 • Wat een bijstandsuitkering is.
 • Welke rechten en plichten je hebt. 
 • Wanneer je een uitkering kunt aanvragen.

Aan het einde van het gesprek krijg je een takenlijst mee. Hierin staat wat je moet doen tijdens de zoektermijn en vanaf wanneer je een uitkering kunt aanvragen. 

Stap 3: Gesprek bij de Binnenbaan

Een bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat je zelf voldoende geld gaat verdienen om van te leven. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek met een werkregisseur van de Binnenbaan, om te kijken wat je nodig hebt om te kunnen werken. Bijvoorbeeld een opleiding, bijscholing of andere begeleiding. Samen met de werkregisseur maak je een plan.

Krijg je een baan aangeboden? Dan moet je deze meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij jouw kennis en ervaring.

Stap 4: Uitkering aanvragen

Na de zoektermijn van 4 weken kun je een bijstandsuitkering aanvragen als je nog geen werk of opleiding hebt gevonden. Je kunt het aanvraagformulier waarmee je in stap 1 was begonnen verder aanvullen.

Verzamel voordat je verder gaat met het invullen van jouw aanvraag de volgende gegevens van jezelf én van jouw huisgenoten (zoals een partner, ouders of huisgenoten boven de 27):

 1. Jouw burgerservicenummer (BSN)
 2. Gegevens over:
  • jouw inkomen (salaris, belastingteruggave, alimentatie)
  • jouw lopende uitkeringen
  • jouw woonsituatie (hoogte huur/ hypotheek)
  • jouw laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor je werkt of werkte en de begin- en einddatum van je contract
  • jouw huisgenoten (met BSN nummer en geboortedatum)
  • het inkomen van jouw eventuele partner
  • gegevens over spaargeld en waardevolle bezittingen, de hoogte van jouw schulden en jouw bankrekeningen. 
 3. Als je alle gegevens hebt, rond je je aanvraag af op Werk.nl.
 4. Ga naar de website Werk.nl.
 5. Log in met jouw DigiD code. 
 6. Je vult alle vragen verder in en verstuurt de aanvraag.
   

Stap 5: Intakegesprek uitkering

Binnen 7 werkdagen na ontvangst van jouw aanvraag, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het gesprek stuurt de inkomensregisseur een afspraakbevestiging. In deze bevestiging staat ook welke stukken je moet aanleveren voor jouw aanvraag.

Je kunt hierbij denken aan de volgende stukken:

 • een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • bewijzen die laten zien wat je hebt gedaan om werk of een opleiding te vinden (bijvoorbeeld sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven)
 • gegevens over jouw woonsituatie (de hoogte van huur of hypotheek)
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • gegevens over jouw laatste baan of opleiding
 • bankafschriften
 • een overzicht van jouw bezittingen
 • een overzicht van jouw schulden
 • brieven van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen

Woon je samen met een partner of echtgenoot/echtgenote? Dan moet je bovenstaande gegevens ook van hem/haar meenemen.

Tijdens dit gesprek wordt jouw aanvraag beoordeeld. De gemeente kijkt of je genoeg gedaan hebt om werk of een opleiding te vinden.

 • Heb je niet genoeg gedaan? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om geen of een lagere uitkering te geven.
 • Heb je wel genoeg gedaan en voldoe je aan alle andere regels? Dan kan de gemeente jou een uitkering geven.
   

Voorschot

Ben je jonger dan 27 jaar? En woon je niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijg je tijdens de zoektermijn van 4 weken geen voorschot. Je kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen. Na de zoektermijn kun je je aanvraag voor een uitkering afmaken en een voorschot op de uitkering aanvragen.

Je krijgt geen voorschot als:

 • Bij de aanvraag al duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering.
 • Je niet alle bewijsstukken aanlevert.
 • Je de bewijsstukken te laat aanlevert.
 • Je niet genoeg meewerkt bij de behandeling van jouw aanvraag.

Hoelang duurt het?

Je krijgt binnen 8 weken nadat de gemeente de aanvraag heeft ontvangen bericht of je een uitkering krijgt.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.