Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook goed verzekerd zijn. Daarom biedt de gemeente een zorgverzekering aan (gemeentepolis).

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2024 kiezen uit verschillende polissen van zorgverzekeraar Menzis. De gemeente betaalt in sommige gevallen mee aan de premie. 

Verwacht u hoge zorgkosten in 2024? Dan kunt u kiezen voor de uitgebreide GarantVerzorgd polissen met verschillende aanvullende verzekeringen. Ook heeft u de mogelijkheid om het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren.  

Heeft u weinig tot geen zorgkosten? Dan kunt u denken aan de BasisVoordelig polis. Maak uw keuze op basis van uw verwachte zorgkosten en de vergoedingen die de verzekering biedt. Op www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer vindt u een keuzehulp die u helpt met het kiezen voor de zorgverzekering die het beste bij u past.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. U moet hen wel aanmelden bij de zorgverzekeraar.

Wat u moet weten

De regels om mee te kunnen doen aan de gemeentepolis zijn:

  • U woont in Zoetermeer en staat hier ingeschreven.
  • U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland vanwege een achterstand in het betalen van premie.
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoeslag). Zie: bijstandsnormen. Onder inkomen wordt verstaan: loon, uitkering, heffingskortingen van de belastingdienst, alimentatie, pensioen, lijfrente, enzovoort. ​Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee.

Wilt u weten of u recht heeft op de gemeentepolis? Neem dan contact op met het Werkplein.

Bijzondere bijstand

Hou rekening met het volgende:

  • Het eigen risico van € 385,- moet u zelf betalen. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen. Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Neem dan contact op met Menzis om een betalingsregeling af te spreken.
  • Kiest u voor een beperkte verzekering met een lage premie? Dan worden sommige kosten maar voor een deel of helemaal niet vergoed.
  • Kiest u voor een uitgebreide verzekering met een hogere premie? Dan krijgt u meer kosten vergoed.
  • U kunt alléén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de uitgebreide verzekering. Dat geldt ook als u een verzekering met een lage premie heeft.
  • Voor het verschil tussen de lagere en hogere vergoeding kunt u géén bijzondere bijstand aanvragen.

Wat u moet doen

U kunt tot en met 31 december overstappen naar de gemeentepolis. Dat kan via de website www.gezondverzekerd.nl.

Deze zorgverzekering is alléén voor mensen met een laag inkomen. Daarom wordt uw aanmelding door de gemeente gecontroleerd. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ontvangen. Komt u in aanmerking? Dan wordt de verzekering die u heeft door Menzis voor u opgezegd.

Zorgtoeslag

Als u een laag inkomen heeft en/of studeert heeft u mogelijk ook recht op zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Studiefinanciering

Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u helaas niet meedoen aan de gemeentepolis. Bij een aantal zorgverzekeraars zijn er speciaal voor studenten voordelige zorgverzekeringen.

Vragen?

Heeft u vragen? Bel dan met Menzis via 088 - 222 40 80

Kosten

Premies 2024

Op de website www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer vindt u alle informatie over de polissen en premies van 2024.