De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook goed verzekerd zijn. Daarom biedt de gemeente een zorgverzekering aan (gemeentepolis). Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2022 kiezen uit verschillende polissen van zorgverzekeraar Menzis. De gemeente betaalt in sommige gevallen mee aan de premie. 

Verwacht u hoge zorgkosten in 2022? Dan kunt u kiezen voor de uitgebreide GarantVerzorgd polissen met verschillende aanvullende verzekeringen. Ook heeft u de mogelijkheid om het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren.  

Heeft u weinig tot geen zorgkosten? Dan kunt u denken aan de BasisVoordelig polis. Maak uw keuze op basis van uw verwachte zorgkosten en de vergoedingen die de verzekering biedt. Op www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer vindt u een keuzehulp die u helpt met het kiezen voor de zorgverzekering die het beste bij u past.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. U moet hen wel aanmelden bij de zorgverzekeraar.

Wat u moet weten

De regels om mee te kunnen doen aan de gemeentepolis zijn:

 • U woont in Zoetermeer en staat hier ingeschreven.
 • U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland vanwege een achterstand in het betalen van premie.
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoeslag). Zie: bijstandsnormen. Onder inkomen wordt verstaan: loon, uitkering, heffingskortingen van de belastingdienst, alimentatie, pensioen, lijfrente, enzovoort. ​Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee.

Wilt u weten of u recht heeft op de gemeentepolis? Neem dan contact op met het Loket Werk Zorg en Inkomen.

Bijzondere bijstand

Hou rekening met het volgende:

 • Het eigen risico van € 385,- moet u zelf betalen. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen. Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Neem dan contact op met Menzis om een betalingsregeling af te spreken.
 • Kiest u voor een beperkte verzekering met een lage premie? Dan worden sommige kosten maar voor een deel of helemaal niet vergoed.
 • Kiest u voor een uitgebreide verzekering met een hogere premie? Dan krijgt u meer kosten vergoed.
 • U kunt alléén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de uitgebreide verzekering. Dat geldt ook als u een verzekering met een lage premie heeft.
 • Voor het verschil tussen de lagere en hogere vergoeding kunt u géén bijzondere bijstand aanvragen.

Wat u moet doen

U kunt tot en met 31 december overstappen naar de gemeentepolis. Dat kan via de website www.gezondverzekerd.nl.

Deze zorgverzekering is alléén voor mensen met een laag inkomen. Daarom wordt uw aanmelding door de gemeente gecontroleerd. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ontvangen. Komt u in aanmerking? Dan wordt de verzekering die u heeft door Menzis voor u opgezegd.

Zorgtoeslag

Als u een laag inkomen heeft en/of studeert heeft u mogelijk ook recht op zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Studiefinanciering

Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u helaas niet meedoen aan de gemeentepolis. Bij een aantal zorgverzekeraars zijn er speciaal voor studenten voordelige zorgverzekeringen.

Regelen

U kunt tot en met 31 december kunt u overstappen naar de gemeentepolis via:

Gezond verzekerd Zoetermeer

Hulp nodig bij het maken van uw keuze?

Vindt u het lastig om een juiste keuze te maken of om online over te stappen? U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk videogesprek met een adviseur. Dit kan via uw telefoon of computer. U kunt via www.menzis.nl/gemeentepolis zelf online een afspraak maken.

Om u goed te kunnen helpen hebben wij de volgende informatie van u nodig:

 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw bankrekeningnummer (IBAN)
 • uw oude zorgpolis

Wilt u uw gezin meeverzekeren? Dan moet u ook de BSN-nummers van uw gezinsleden bij de hand houden.

Gezien de aangescherpte coronamaatregelen en de zorgwekkende situatie in de ziekenhuizen gaan de spreekuren in het Stadhuis-Forum dit jaar niet door. Wij hopen dat begrip heeft voor dit besluit.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met Menzis via 088 - 222 40 80.

Kosten

Premies voor 2022

OmschrijvingPremie per maandExtra informatie
Menzis BasisVoordelig + Aanvullend€ 135,00 
Menzis BasisVoordelig + Extra aanvullend€ 146,50 
Menzis Basis + GarantVerzorgd1 + Tand250€ 148,80Premie met korting per maand € 156,80. De gemeente betaalt € 8,00 per maand.
Menzis GarantVerzorgd2 + Tand250 + verzekering eigen risico€ 177,93Premie met korting per maand € 200,93. De gemeente betaalt € 23,00 per maand.

Maakt u nu gebruik van bijzondere bijstand voor medische kosten? Dan past GarantVerzorgd2 het beste bij u. Kiest u voor een polis met een lagere dekking? Dan kan het gevolgen hebben voor uw bijzondere bijstand.