Bedrijven zijn een belangrijke doelgroep voor 'zon op dak'. In de Regionale Energie Strategie (RES Rotterdam-Den Haag) zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die Zoetermeer levert aan verduurzaming van de regio en, aan de doelen in het Klimaatakkoord. Zonnepanelen op bedrijfsdaken nemen hierbij als doel op zich en als klimaatdoel een prominente plaats in.

De afspraken komen voort uit de lokale verkenning (agendapunt 7E) en de besluitvorming door de gemeenteraad op 25 januari 2021, over de wenselijkheid van windenergie en/of zonnestroom in en om de stad. Met zon als voorkeur. Ook is er een uitvoeringsagenda wind en zon, waarin de gemeente inzet op meer mogelijkheden en plekken voor zonnepanelen, zoals parkeerdaken of bedrijfsgevels.

Gemeente helpt bedrijven investeren in zonne-energie

De gemeente Zoetermeer biedt ondernemers een mooie kans om te investeren in groene energie. Samen met energiepartners Groendus en de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) helpt de gemeente ondernemers met de SDE-subsidie-aanvraag en, indien gewenst, met de installatie van zonnepanelen op grote daken.

SDE Subsidie

Grotere bedrijven kunnen gebruik maken van de SDE-subsidie (Subsidie Duurzame Elektriciteitsproductie). Met deze subsidie stimuleert het Rijk bedrijven om op grote schaal over te stappen op duurzame energie. Wethouder Iedema (Economie): 'Zo verlagen ze hun energierekening en dragen ze bij aan een duurzame stad.' Deze regeling start naar verwachting in september.

Gemeentelijke actie Zon op Zoetermeer

Om Zoetermeerse bedrijven te stimuleren gebruik te maken van deze subsidie is de gemeente een actie gestart. Bedrijven die in aanmerking komen voor de SDE-subsidie kunnen de helft van de kosten besparen voor de aanvraag van de SDE-subsidie en de dakconstructiecheck. In plaats van € 450,- voor de SDE-aanvraag, zijn de kosten slechts € 225,-. Voor de dakconstructiecheck is de prijs € 625,- in plaats van € 1250,-.

Bedrijven kunnen zich aanmelden tot 10 juni 2023. Meer informatie over deze actie staat op www.zonopzoetermeer.nl.

Méér zon op dak | Provincie Zuid-Holland en gemeente ondersteunen ondernemers in Zoetermeer bij realisatie zonnepanelen

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoetermeer willen graag zoveel mogelijk zonne-energie realiseren op daken. Op 14 april 2023 is een pilot gestart om bedrijven en instellingen met een groot dak (>1.000 m2) te ondersteunen bij de realisatie van een zonnepanelenproject. Voor velen blijkt het proces om van idee tot realisatie van zonnepanelen te komen een onoverzichtelijk en complex proces. Door bedrijven en instellingen hier actief bij te ondersteunen, door specifiek te helpen om inzichtelijk te maken of technisch haalbaar is zonnepanelen te realiseren én wat de financiële implicaties hiervan zijn, moet dit veel eenvoudiger worden gemaakt. Dit traject is voor ondernemers en instellingen kosteloos, om de drempel zo laag mogelijk te maken.

Om dit goed te kunnen doen is adviesbureau Stel...® ingeschakeld om dit traject uit te voeren. Zij hebben ruime ervaring bij het ondersteunen van bedrijven en instellingen bij de realisatie van zonnepanelen op dak.

Bent u als ondernemer in de gemeente Zoetermeer geïnteresseerd om mee te doen, meld u dan aan via onderstaande link!

stel.nl | Zon op dak

Voor vragen over deze actie kunt u mailen naar de gemeente Zoetermeer via energieloket@zoetermeer.nl.