Bedrijven zijn een belangrijke doelgroep voor 'zon op dak'. In de Regionale Energie Strategie (RES Rotterdam-Den Haag) zijn afspraken gemaakt over de bijdrage die Zoetermeer levert aan verduurzaming van de regio en, aan de doelen in het Klimaatakkoord. Zonnepanelen op bedrijfsdaken nemen hierbij als doel op zich en als klimaatdoel een prominente plaats in.

De afspraken komen voort uit de lokale verkenning(externe link) (agendapunt 7E) en de besluitvorming door de gemeenteraad op 25 januari 2021, over de wenselijkheid van windenergie en/of zonnestroom in en om de stad. Met zon als voorkeur. Ook is er een uitvoeringsagenda(externe link) wind en zon, waarin de gemeente inzet op meer mogelijkheden en plekken voor zonnepanelen, zoals parkeerdaken of bedrijfsgevels.

Meer weten over zonnepanelen op bedrijfsdaken? Kijk ook op www.zonopzoetermeer.nl(externe link).