Programma Energietransitie

Op 11 september 2023 heeft de gemeenteraad het nieuwe programma energietransitie vastgesteld.

Programma Energietransitie

Warmtevisie

Een aardgasvrij Zoetermeer krijgen we alleen voor elkaar als gemeente, organisaties en inwoners samen aan de slag gaan. In 2021 is hiervoor, samen met inwoners, organisaties en initiatieven in de stad de Warmtevisie (Transitievisie Warmte) opgesteld. Deze Warmtevisie is in januari 2022 door de Raad vastgesteld.

Omdat we als gemeente en inwoners niet zonder elkaar kunnen bij het wijk voor wijk energiezuinig maken van de stad, houden wij de Doe Mee pagina Zoetermeer Aardgasvrij langere tijd actief.

Bodemenergie

Schone energie is afkomstig van bronnen die nooit opraken. Een voorbeeld van schone energie is bodemenergie. Hier maken we gebruik van warmte of koude uit de ondergrond om gebouwen en woningen op een duurzame manier te verwarmen en te koelen. Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen via www.zoetermeer.nl/bodemenergie.