Vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Vanaf 1 oktober 2020 vinden de openbare vergaderingen van de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaats zonder bezoekers. Hiermee volgen we de rijks- en gemeentelijke richtlijnen voor vergaderingen en samenkomsten op. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, worden de vergaderingen online gehouden. Planindieners en ontwerpers ontvangen hierover bericht.

Meer over de aangepaste werkwijze

Spreekrecht

Bent u belanghebbende en wilt u de vergadering van de stadsbouwmeester of Commissie Ruimtelijke Kwaliteit digitaal bijwonen of gebruik maken van uw spreekrecht? Neemt u dan contact op via ons e-mailadres. Dan zoeken wij samen met u naar een passende manier om hier invulling aan te geven.

Een schriftelijke verklaring kan tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering ingestuurd worden via e-mail. Uw verklaring wordt dan in de vergadering voorgelezen en door de stadsbouwmeester of de commissie meegenomen in de oordeelsvorming over een bouwplan.

Bijwonen online vergadering

Insprekers en belanghebbenden kunnen de vergadering van de stadsbouwmeester of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit online bijwonen. Dit is wel afhankelijk van de technische mogelijkheden. Voor het online bijwonen van de vergadering kunt u zich uiterlijk 2 dagen voor de vergadering aanmelden door het sturen van een e-mail.

Vragen en contact

Voor vragen en contact met de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunt u contact opnemen met het secretariaat via:

welstandinfo@zoetermeer.nl

Vergaderingen stadsbouwmeester

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester van het lopende jaar. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden of dat deze online plaatsvindt. Meestal wordt op donderdag vergaderd.

Naar agenda's en verslagen stadsbouwmeester

Vergaderingen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het lopende jaar. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden of dat deze online plaatsvindt. Meestal wordt op een vrijdag vergaderd.

Naar agenda's en verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Stadsbouwmeester

Ronald Knappers

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  • Ronald Knappers, stadsbouwmeester en voorzitter
  • Michiel Enderman, erfgoeddeskundige en plaatsvervangend voorzitter
  • Joosje van Geest, erfgoeddeskundige
  • Marjolein Peters, stedenbouwkundige
  • Jan Maurits van Linge, landschapsarchitect
  • Maarten van Bremen, architect

Secretariaat

  • Margriet Panman, secretaris stadsbouwmeester
  • Margriet Panman, secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Nikky van Vught, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester
  • Anneke van Dijk, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester

Welstandsnota Zoetermeer

In de Welstandsnota staan de criteria waarop de stadsbouwmeester zijn adviezen baseert. Er worden in de nota drie niveau's onderscheiden die aan een gebied kunnen worden toegekend: luw, regulier en intensief. Naar gelang het niveau hoger is, zijn er meer criteria. De welstandsniveau's en de criteria staan op bladzijde B-1 en B-2 van de Welstandsnota.

Naar Welstandsnota

Beeldkwaliteitsplannen

Naast de welstandsnota zijn voor delen van Zoetermeer beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. Deze beeldkwaliteitsplannen bevatten ook criteria waarop de stadsbouwmeester zijn adviezen baseert. Die criteria zijn alleen geldig voor het gebied waarvoor het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld.

Naar Beeldkwaliteitsplannen