Vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De openbare vergaderingen van de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) vinden zo veel mogelijk in het vergadercentrum van het Stadhuis plaats. Vergaderingen kunnen online en in het Stadhuis worden bijgewoond. Planindieners en ontwerpers ontvangen over de vergaderingen bericht.

Spreekrecht

Bent u belanghebbende en wilt u de vergadering van de stadsbouwmeester of Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bijwonen of gebruik maken van uw spreekrecht? Neemt u dan contact op via onderstaand e-mailadres. Dan zoeken wij samen met u naar een passende manier om hier invulling aan te geven.

Een schriftelijke verklaring kan tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering ingestuurd worden via onderstaand e-mailadres. Uw verklaring wordt dan in de vergadering voorgelezen aan de stadsbouwmeester.

Bijwonen vergadering

Insprekers en belanghebbenden kunnen de vergadering van de stadsbouwmeester of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die in het vergadercentrum plaatsvinden, online of in het Stadhuis bijwonen. Het online deelnemen is wel afhankelijk van de technische mogelijkheden. Voor het bijwonen van de vergadering kunt u zich aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Vragen en contact

Voor vragen en contact met de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: welstandinfo@zoetermeer.nl.

Vergaderingen stadsbouwmeester

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester van het lopende jaar. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden of dat deze online plaatsvindt. Meestal wordt op donderdag vergaderd.

Naar agenda's en verslagen stadsbouwmeester

Vergaderingen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het lopende jaar. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden of dat deze online plaatsvindt. Meestal wordt op een vrijdag vergaderd.

Naar agenda's en verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Inloopspreekuur stadsbouwmeester

In de zomer is er op 25 juli, 1 en 8 augustus 2024 geen inloopspreekuur.

Stadsbouwmeester Ronald Knappers houdt elke donderdag van 10:00 tot 11:00 uur een inloopspreekuur voor iedereen die in Zoetermeer bouwplannen heeft. Wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan het welstandsbeleid? De stadsbouwmeester inspireert en stimuleert u naar meer omgevingskwaliteit.

U kunt u vrijblijvend de stadsbouwmeester om advies vragen. Ook kunt u hier terecht met andere vragen over ruimtelijke kwaliteit in Zoetermeer. De stadsbouwmeester beantwoordt geen vragen die te maken hebben met het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Hiervoor kunt u terecht bij de Omgevingsbalie.

Tijd: elke donderdag van 10:00 - 11:00 uur
Waar: tafel Architectuurpunt bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis op de begane grond

Stadsbouwmeester

Ronald Knappers

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  • Ronald Knappers, stadsbouwmeester en voorzitter
  • Michiel Enderman, erfgoeddeskundige en plaatsvervangend voorzitter
  • Joosje van Geest, erfgoeddeskundige
  • Marjolein Peters, stedenbouwkundige
  • Jan Maurits van Linge, landschapsarchitect
  • Maarten van Bremen, architect

Secretariaat

  • Margriet Panman, secretaris stadsbouwmeester
  • Margriet Panman, secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • Leonie van Dijk, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester
  • Nikky van Vught, ambtelijke ondersteuning Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en stadsbouwmeester

Voor de verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zoetermeer zie:
Overheid.nl | Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Zoetermeer 2022

Welstandsnota Zoetermeer

In de Welstandsnota staan de criteria waarop de stadsbouwmeester zijn adviezen baseert. Er worden in de nota drie niveau's onderscheiden die aan een gebied kunnen worden toegekend: luw, regulier en intensief. Naar gelang het niveau hoger is, zijn er meer criteria. De welstandsniveau's en de criteria staan op bladzijde B-1 en B-2 van de Welstandsnota.

Beeldkwaliteitsplannen

Naast de welstandsnota zijn voor delen van Zoetermeer beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. Deze beeldkwaliteitsplannen bevatten ook criteria waarop de stadsbouwmeester zijn adviezen baseert. Die criteria zijn alleen geldig voor het gebied waarvoor het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld.

Naar Beeldkwaliteitsplannen