Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester van het lopende jaar. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden of dat deze online plaatsvindt. Meestal wordt op donderdag vergaderd.