Agenda's en verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het lopende jaar. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden of dat deze online plaatsvindt. Meestal wordt op een vrijdag vergaderd.

Vergaderdata 2024

In 2024 vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op de volgende data (onder voorbehoud): 12 januari, 9 februari, 8 maart, 19 april, 24 mei, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november en 13 december.

Zo nodig kan een extra vergadering worden gepland. Dat leest u dan op deze pagina.

Meer informatie over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:

www.zoetermeer.nl/welstand

November 2023

De vergadering van 10 november 2023 is vervallen.