Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het lopende jaar. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden of dat deze online plaatsvindt. Meestal wordt op een vrijdag vergaderd.

Vergaderdata 2023

In 2023 vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op de volgende data (onder voorbehoud): 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 23 juni, 1 september, 6 oktober, 10 november en 8 december.

Zo nodig kan een extra vergadering worden gepland. Dat leest u dan op deze pagina.

Meer informatie over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:

www.zoetermeer.nl/welstand

Februari 2023

De vergadering van 10 februari 2023 is vervallen.