De gemeente Zoetermeer heeft de wettelijke taak om inwoners met geldproblemen te helpen. Liefst zo vroeg mogelijk voordat geldproblemen groter worden. Dit noemen we vroegsignalering. We werken hierin samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. Wanneer u een rekening niet of te laat heeft betaald moeten zij dat aan de gemeente doorgeven.

Meldpunt EMMA

Meldpunt Emma (Kwadraad) werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer.

Het team van Meldpunt Emma neemt contact met u op. Dit kan zowel een huisbezoek zijn, telefonisch contact en/of u kunt een brief ontvangen. Zij bieden u gratis hulp en zoeken samen naar een oplossing.

Het is natuurlijk uw eigen keuze om deze hulp te accepteren. Wij hopen dat u contact opneemt. U kunt hen ook vragen stellen over andere onderwerpen, zoals werk, zorg, relaties en opvoeding.

Zorgvuldig omgaan met gegevens

De gemeente gebruikt uw gegevens alleen om contact met u op te zoeken. In het Privacystatement gemeente Zoetermeer vindt u alle informatie over hoe de gemeente omgaat met uw gegevens. Hier staat ook hoe u een klacht indient tegen de verwerking van uw gegevens.

Informatie voor vaste lasten partners 

Woningcorporaties, waterbedrijven, energieleveranciers, en zorgverzekeraars werken op landelijk niveau samen met gemeenten en instanties voor schuldhulpverlening. Het doel is om schulden van klanten tijdig in beeld te krijgen en te helpen oplossen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen vaste lasten partners en gemeenten.

Ook private-, particuliere- en studentenwoningverhuurders kunnen betalingsachterstanden aan de gemeente doorgeven. Op basis van het convenant ondertekenen de gemeente en de vaste lastenpartner een overeenkomst. 

Wilt u betalingsachterstanden aan de gemeente doorgeven? Meld u dan eerst aan als signaalpartner (vaste lastenpartner) via het aanmeldformulier van de NVVK. Pas daarna kunt u gegevens gaan aanleveren. 

Het ondertekenproces voor de overeenkomst wordt volledig digitaal ondersteund. Meer informatie over aanmelding vindt u op de aanmeldpagina.

Hulp bij geldzaken

Maakt u zich zorgen over geld of komt u er niet uit? U bent niet de enige. Bij veel mensen geeft een betalingsachterstand veel zorgen. Vaak is er wel een oplossing mogelijk. Het is belangrijk om snel hulp te vragen.

De gemeente kan u gratis helpen als u:

  • Advies wil over uw geldzaken, ook als u géén schulden heeft.
  • Schulden heeft.
  • Moeite heeft met het op orde houden van uw geldzaken.

Er zijn ook veel organisaties in Zoetermeer die u kunnen helpen. Denk aan:

Hulp bij administratie en/of schulden

Hulp bij het invullen van formulieren

Hulp voor jongeren

Hulp voor kinderen

Meer informatie