De gemeente Zoetermeer heeft de taak om inwoners met geldproblemen te helpen. Liefst zo vroeg mogelijk voordat geldproblemen groter worden. Dit doen we met vroegsignalering.

Vanaf 1 januari 2021 krijgt de gemeente een seintje wanneer u een betalingsachterstand heeft voor het betalen van:

  • zorgverzekering
  • huur
  • drinkwater
  • elektra
  • gas
  • warmte

De verhuurder, zorgverzekeraar, energieleverancier of het drinkwaterbedrijf informeert de gemeente over de niet betaalde rekening. Daarvoor zijn op landelijk niveau afspraken in een convenant vastgelegd. De gemeente neemt dan contact met u op. Dat kan op verschillende manieren.

U krijgt een uitnodigingsbrief van de gemeente voor een open gesprek. Of een maatschappelijk werker van Kwadraad komt bij u langs. Ze kunnen u eerst even opbellen. Komt het bezoek niet uit, maar wilt u wel graag hulp? Dan komt er een nieuwe afspraak. Dit kan bij u thuis of op het kantoor van Kwadraad. Bent u niet thuis als de medewerkers op bezoek komen? Dan krijgt u een kaartje in uw brievenbus.

De hulp is professioneel en kost u niets. Het gesprek is bedoeld om te horen hoe het met u gaat. En of u hulp nodig heeft bij het oplossen van uw geldproblemen. Bijvoorbeeld advies hoe u zelf aan de slag kunt gaan.

U bent niet verplicht om mee te werken. De gemeente wil alleen voorkomen dat u te lang wacht om hulp te vragen. Maar als u dat graag wilt, dan helpt de gemeente u verder.

Let op!

Voorlopig komen de medewerkers door het coronavirus niet bij u op bezoek. De medewerkers van Kwadraad sturen u een e-mail of bellen u. Zij proberen u een paar keer te bereiken. Als dit niet lukt laten de medewerkers een bericht achter. Ook krijgt u een brief thuis. Hierin staat informatie over wat u zelf kunt doen.

Wat gebeurt er na een bezoek?

Heeft u aangegeven dat u meer hulp nodig heeft? Dan krijgt u een afspraak bij de gemeente. Of de gemeente verwijst u door naar een organisatie die de juiste hulp biedt. Zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje, de Formulierenbrigade of MiM.

Wilt u niet wachten op een bezoek? U mag ook altijd zelf een afspraak maken met de gemeente. U kunt ook bellen naar 14 079.

Afspraak maken

Hoe gaat de gemeente met uw gegevens om?

De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Dit geldt ook voor de bedrijven die een betalingsachterstand melden. De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het oplossen van uw schuld. In het Privacy statement gemeente Zoetermeer vindt u alle informatie over hoe de gemeente omgaat met uw gegevens. Hier staat ook hoe u een klacht indient tegen de verwerking van uw gegevens.

Informatie voor vaste lasten partners

Drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars werken op landelijk niveau samen met gemeenten en instanties voor schuldhulpverlening. Het doel is om schulden van klanten tijdig in beeld te krijgen en te helpen oplossen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking tussen verhuurders en gemeenten.

Ook private-, particuliere- en studentenwoningverhuurders kunnen betalingsachterstanden aan de gemeente doorgeven.

Op basis van het convenant ondertekent de gemeente en de vaste lastenpartner samen een overeenkomst. Gemeente Zoetermeer wordt hierin ondersteund door de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

Wilt u betalingsachterstanden aan de gemeente doorgeven?

Meld u dan eerst aan als signaalpartner (vaste lastenpartner) door deze vragenlijst in te vullen. Het ondertekenproces voor de overeenkomst wordt volledig digitaal ondersteund.

Bent u een kleine verhuurder? Meld u dan eerst als signaalpartner aan via achterstandenaanleveren.nl om een overeenkomst te ondertekenen. Pas daarna kunt u gegevens gaan aanleveren.

Vragen?

Maak gebruik van het contactformulier of bel 14 079.

Contactformulier