Als gemeente Zoetermeer moeten wij veel soorten werk uitvoeren. Om dit goed te kunnen doen, leggen wij gegevens over u vast. Dat noemen wij 'persoonsgegevens'. Wij vinden het belangrijk dat wij goed met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om ons werk goed uit te kunnen voeren

Meestal volgt uit een wet dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Bijvoorbeeld om:

 • identiteitsbewijzen te geven
 • aanvragen te behandelen
 • zorg te bieden
 • contracten uit te voeren
 • producten te leveren
 • onderzoek te doen
 • inwoners te helpen
 • de stad veilig te houden
 • u informatie te geven

Soms mogen wij persoonsgegevens alleen gebruiken als u daar toestemming voor geeft. Wij leggen u dan duidelijk uit waarvoor wij toestemming vragen. We vertellen u ook wat u kunt doen als u niet meer wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij moeten voldoen aan regels over privacy

Deze regels staan vooral in de Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij volgen in ieder geval deze regels:

 • Persoonsgegevens worden alleen voor duidelijke doelen gebruikt;
 • Persoonsgegevens worden goed beveiligd;
 • Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk;
 • Medewerkers mogen gegevens nooit zomaar delen;
 • Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Binnen onze organisatie hebben wij hierover afspraken gemaakt. Deze kunt u lezen in ons Privacybeleid.

overheid.nl | Privacybeleid Zoetermeer 2023(externe link)

Deze Privacyverklaring gaat ook over gegevens die onder de Wet politiegegevens vallen

Hiermee bedoelen we gegevens die worden gebruikt om politietaken uit te voeren. Soms voert de gemeente ook politietaken uit. Daarvoor hebben wij buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dat zijn bijvoorbeeld gemeentelijke handhavers en leerplichtambtenaren. De gegevens die zij verwerken vallen soms onder de Wet politiegegevens.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming controleert of wij aan de regels voldoen

Deze persoon noemen wij ook wel een toezichthouder. De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) kan de gemeente ook adviseren over hoe persoonsgegevens gebruikt mogen worden.

Heeft u een vraag aan de FG? Dat kan op 3 manieren:

 • U stelt uw vraag via het webformulier
 • U stuurt een brief aan: Gemeente Zoetermeer
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer
 • U belt met 14 079

In Nederland is er ook een nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of Nederlandse organisaties zich aan de regels houden. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u ook klachten indienen over hoe een organisatie met uw gegevens omgaat.

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl(externe link)

U heeft verschillende rechten rondom uw persoonsgegevens

 • U mag uw persoonsgegevens bekijken
  U moet dan duidelijk vertellen welke gegevens of welk dossier u graag wilt zien. Wij vragen u om met DigiD in te loggen. Dan weten wij zeker dat wij met de juiste persoon contact hebben.

  Ik wil mijn persoonsgegevens bekijken

 • U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen
  Het kan gebeuren dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken niet kloppen. U kunt ons dan vragen om uw persoonsgegevens aan te passen. Wij vragen u om met DigiD in te loggen. Dan weten wij zeker dat wij met de juiste persoon contact hebben. Zorg dat u duidelijk vertelt welke gegevens niet kloppen.

  Ik wil mijn persoonsgegevens laten aanpassen

 • U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen
  Dat kan als u vindt dat wij teveel persoonsgegevens van u gebruiken. Wij vragen u om met DigiD in te loggen. Dan weten wij zeker dat wij met de juiste persoon contact hebben. Zorg dat u duidelijk vertelt welke gegevens wij moeten verwijderen.

  Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen

 • Wilt u niet via de website contact met ons?
  Dan kunt u een brief sturen naar:
  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer

  Vertel in uw brief duidelijk wat u aan ons vraagt. Om uw vraag te kunnen behandelen, moeten wij zeker weten wie u bent. Wij kunnen u daarom vragen om op het Stadhuis uw identiteitsbewijs te laten zien.

 • U krijgt van ons een reactie
  In deze reactie leggen wij u uit hoe wij uw verzoek behandeld hebben. Wij leggen ook uit wat u kunt doen als het niet eens bent met deze reactie.

Bent u ontevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Dan kunt u een klacht indienen. Vertel duidelijk waar uw klacht over gaat.

Klacht indienen

Bent u ontevreden over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) een klacht indienen.

Op onze website maken wij gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer worden geplaatst.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken.
 • Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website. Zo kunnen we de website verbeteren. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens over hoe onze bezoekers de website gebruiken. U kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen en populaire pagina's en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om onze website beter te maken.
 • Cookies om als bezoeker van de website informatie te delen op social media accounts.

Wij kunnen deze cookies niet gebruiken om te zien wie u bent. Wij kunnen ook niet zien met welke computer u onze website bezoekt. Wij verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens. Daarom hoeven wij geen toestemming te vragen om cookies te gebruiken.

U kunt ook geen cookies op onze website tegenhouden of verwijderen

Als u dat zou doen, dan kunt u geen gebruik meer maken van onze website. Ook werken sommige diensten dan niet meer. Mocht u toch onze cookies willen tegenhouden, dan kunt u dat via de browser-instellingen doen. Kijk hiervoor in de help-functie van uw browser.