Wat leuk dat u gaat trouwen! Lees alle belangrijke informatie hieronder.

Wat u moet weten

Melding voorgenomen huwelijk (vroeger heette dit 'ondertrouw')

 • Dit kan vanaf 1 jaar voor de huwelijksdatum.
 • Wilt u de datum toch eerder vastleggen? Mail dan naar trouwen@zoetermeer.nl. De melding doet u dan 1 jaar voor de huwelijksdatum.
 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voor uw trouwdatum in de gemeente waar u gaat trouwen.
 • De melding is 1 jaar geldig na ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Woont u beiden in het buitenland? En heeft in ieder geval één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Eenvoudig trouwen

 • Dinsdagochtend om 09.45 uur of 10.15 uur in het stadhuis.
 • Alleen de officiële handeling, geen toespraak.
 • Geen keuze trouwambtenaar.
 • Gemiddelde wachttijd: ongeveer 3 maanden.
 • Maximaal aantal bezoekers: 15 (bruidspaar en getuigen meegerekend).

Gratis trouwen

 • Dinsdagochtend om 09.00 uur of 09.15 uur in het stadhuis.
 • Alleen de officiële handeling, geen toespraak.
 • Geen keuze trouwambtenaar.
 • Gemiddelde wachttijd: ongeveer 6 maanden.
 • Maximaal aantal bezoekers: 15 (bruidspaar en getuigen meegerekend).

Regels om te kunnen trouwen

 • U bent beiden 18 jaar of ouder.
 • U bent beiden niet al getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of Kantonrechter.

Buitenlandse documenten (akten)

U moet buitenlandse documenten inleveren voordat u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt doen als:

 • De gegevens van uw ouders niet staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).
 • U eerder getrouwd bent geweest en het huwelijk is in het buitenland ontbonden door scheiding of overlijden (en dit is nog niet geregistreerd in de BRP). U kunt bovenstaande controleren via www.mijnoverheid.nl.
 • Is één van deze situaties op u of uw partner van toepassing, neem dan op tijd contact op met de gemeente.

Hou rekening met:

 • Het opvragen van buitenlandse documenten kan soms enkele maanden duren.
 • Deze documenten moeten vaak ook gelegaliseerd en vertaald worden.
 • Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Trouwboekje

 • Een trouwboekje wordt na het trouwen gegeven als het is aangevraagd en betaald.
 • In dit boekje is ruimte voor kerkelijke aantekeningen en voor het registreren van kinderen.

Trouwambtenaar

U kunt uw voorkeur geven voor een trouwambtenaar. Zij stellen zich graag aan u voor: Wie wordt uw trouwambtenaar? Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wens.

Ook is het mogelijk om iemand voor 1x te laten benoemen tot trouwambtenaar. Vul daarvoor onder 'Regelen' het formulier in.

Naamgebruik na het huwelijk

Zowel de man als de vrouw mogen na het huwelijk de achternaam van de partner gebruiken. Uw eigen geslachtsnaam verandert niet, alleen de naam waarmee u wordt aangeschreven. Meer informatie vindt u in het product Gebruik achternaam veranderen.

Akte opvragen

Heeft u een huwelijksakte nodig? U kunt meteen na het huwelijk een akte opvragen (zie afschrift (uittreksel) burgerlijke stand).

U trouwt in beperkte gemeenschap van goederen

Vroeger trouwde u automatisch in gemeenschap van goederen. U deelde al uw bezittingen met uw man of vrouw. Sinds 1 januari 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u dat anders regelen? Dan kunt u vooraf bij een notaris een akte met huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Trouwen voor de kerk

Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dat kan pas nadat u voor de gemeente bent getrouwd.

Wat u moet doen

 • Download onder 'Regelen' het formulier (Nederlands of niet-Nederlands, dit hangt af van uw situatie).
 • Vul het hele formulier in en onderteken deze.
 • Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar ons op (alle gegevens vindt u in het formulier).
 • Wij nemen daarna contact met u op.

Trouwlocatie

U moet zelf contact opnemen met een trouwlocatie om te kijken of de trouwdatum beschikbaar is.

Ceremonies in het Stadhuis-Forum

Vanwege de coronacrisis hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Dit is inclusief de partners en kinderen (exclusief personeel).
 • Bij binnenkomst moet u een mondkapje dragen tot het moment dat u bent gaan zitten.

Live meekijken met uw trouwerij via livestream

Wij bieden u de mogelijkheid om uw dierbaren die niet bij de plechtigheid aanwezig kunnen zijn live mee te laten kijken (via een livestream verbinding).

Hoe werkt het? 

 • Bij het vastleggen van de trouwdatum geeft u aan of u een livestream verbinding wilt.
 • U krijgt een link met een code. Deze link en code deelt u met uw gasten.
 • Op het moment van trouwen loggen uw gasten in via de link en de code zodat zij live kunnen meekijken met de plechtigheid.
 • Op dit moment is deze service gratis. In de toekomst zullen wij hier een bijdrage voor gaan vragen.

Afzeggen

Let op! Afzeggen van een vastgelegde datum kan alleen per brief met vermelding van uw rekeningnummer. Het afzeggen kost geld, wat de reden ook is. Dit geldt ook voor gratis trouwen.

Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • Download onder 'Te downloaden' het formulier.
 • Vul het hele formulier in en onderteken deze (alle gegevens vindt u in het formulier).
 • Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar ons op.

Regelen

Melden voorgenomen huwelijk Nederlands

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
 • u bent een gemeenschapsonderdaan, of
 • u heeft een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd

Gebruik het formulier hieronder:

Melden voorgenomen huwelijk niet-Nederlands

 • u heeft niet de Nederlandse nationaliteit, of
 • u bent geen gemeenschapsonderdaan, of
 • u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd, of
 • u woont permanent in het buitenland

Gebruik het formulier hieronder:

Van partnerschap naar huwelijk

U wilt uw geregistreerd partnerschap omzetten naar een huwelijk?

Gebruik het formulier hieronder:

Geregistreerd partnerschap

Wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Kijk dan voor alle informatie bij het product geregistreerd partnerschap.

Trouwambtenaar voor 1 dag benoemen

Gebruik het formulier hieronder:

Kosten

U betaalt de kosten vooraf. Wij sturen u daarvoor een rekening.

Kosten voor trouwen of geregistreerd partnerschap

OmschrijvingKosten
In het stadhuis of op een door de gemeente aangewezen trouwlocatie€ 354,20

Let op! De kosten voor de trouwlocatie zijn hierin niet meegenomen. De gekozen locatie brengt u hiervoor apart kosten in rekening.

Overige kosten

OmschrijvingKosten
Eenvoudig trouwen of geregistreerd partnerschap (locatie stadhuis)€ 176,69
Afzeggen binnen 2 weken voor de geplande trouwdatum€ 170,92
Afzeggen minstens 2 weken voor de geplande trouwdatum€ 75,66
Trouwboekje/partnerschapsboekje€ 38,47
Getuige van de gemeente (alleen in locaties van de gemeente)€ 24,25
Trouwambtenaar voor 1 dag voor 1 trouwerij: 
- zonder beëdiging door de rechtbank 
- met beëdiging door de rechtbank

€ 52,18 
€ 156,54
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 24,60
Uittreksel burgerlijke stand (bij trouwen in Zoetermeer niet nodig)€ 14,00