Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Maar u wilt niet trouwen? Dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente.

Verschil met huwelijk

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Trouwen

Wilt u toch liever trouwen? Kijk dan voor alle informatie bij het product trouwen.

Wat u moet weten

Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap (voorheen ondertrouw)

 • Doe de melding maximaal 14 dagen voor uw partnerschap in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.
 • Dit kan vanaf 1 jaar voor de datum van het aangaan van het partnerschap.
 • De melding is 1 jaar geldig na ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Woont u beiden in het buitenland? En heeft in ieder geval één van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

Eenvoudig registreren van een partnerschap

 • Dinsdagochtend om 09.45 uur of 10.15 uur in het stadhuis.
 • Alleen de officiële handeling, geen toespraak.
 • Geen keuze van ambtenaar.
 • Gemiddelde wachttijd: ongeveer 4 maanden
 • Maximaal aantal bezoekers: 15 (partners en getuigen meegerekend).

Gratis registreren partnerschap

 • Dinsdagochtend om 09.00 uur of 09.15 uur in het stadhuis.
 • Alleen de officiële handeling, geen toespraak.
 • Geen eigen keuze van ambtenaar.
 • Gemiddelde wachttijd: ongeveer 6 maanden.
 • Maximaal aantal bezoekers: 15 (partners en getuigen meegerekend).

Regels om een partnerschap te kunnen registreren

 • U bent beiden 18 jaar of ouder.
 • U bent beiden niet getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U mag niet gedwongen worden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of Kantonrechter.

Buitenlandse documenten (akten)

U moet buitenlandse documenten inleveren voordat u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt doen als:

 • De gegevens van uw ouders niet staan geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).
 • U eerder getrouwd bent geweest en het huwelijk is in het buitenland ontbonden door scheiding of overlijden (en dit is nog niet geregistreerd in de BRP).
 • U kunt bovenstaande controleren via www.mijnoverheid.nl
 • Is één van deze situaties op u of uw partner van toepassing, neem dan tijdig contact op met de gemeente waar u woont.

Hou rekening met:

 • Het opvragen van buitenlandse documenten kan enkele maanden duren.
 • Deze documenten moeten vaak ook gelegaliseerd en vertaald worden.
 • Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Partnerschapsboekje

 • Een partnerschapsboekje wordt na het geregistreerd partnerschap gegeven als het is aangevraagd en betaald.
 • In dit boekje is ruimte voor kerkelijke aantekeningen en voor het registreren van kinderen.

Ambtenaar

U kunt uw voorkeur geven voor een ambtenaar voor de ceremonie. Zij stellen zich graag aan u voor: Wie wordt uw (trouw)ambtenaar? Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wens.

Naamgebruik na het geregistreerd partnerschap

Zowel de man als de vrouw mogen na het geregistreerd partnerschap de achternaam van de partner gebruiken. Uw eigen geslachtsnaam verandert niet, alleen de naam waarmee u wordt aangeschreven. Meer informatie vindt u onder het product Gebruik achternaam veranderen.

Akte opvragen

U kunt meteen na de ceremonie een akte opvragen (zie afschrift (uittreksel) burgerlijke stand).

Geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

Wat u moet doen

 • Download onder 'Regelen' het formulier (Nederlands of niet-Nederlands, dit hangt af van uw situatie).
 • Vul het hele formulier in en onderteken deze.
 • Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar ons op.
 • Wij nemen daarna contact met u op.

Locatie van de ceremonie

U moet zelf contact opnemen met een locatie om te kijken of de datum van partnerschap beschikbaar is.

Ceremonies in het Stadhuis-Forum

Vanwege de coronacrisis hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Dit is inclusief de partners en kinderen (exclusief personeel).
 • Bij binnenkomst moet u een mondkapje dragen tot het moment dat u bent gaan zitten.

Live meekijken met de ceremonie via livestream

Wij bieden u de mogelijkheid om uw dierbaren die niet bij de plechtigheid aanwezig kunnen zijn live mee te laten kijken (via een livestream verbinding).

Hoe werkt het?

 • Bij het vastleggen van de datum van partnerschap geeft u aan of u een livestream verbinding wilt.
 • Livestream verbinding kan bij alle registraties van partnerschap, ook de gratis ceremonie.
 • U krijgt een link met een code. Deze link en code deelt u met uw gasten.
 • Op het moment van de ceremonie loggen uw gasten in via de link en de code zodat zij live kunnen meekijken met de plechtigheid.
 • Deze service bieden wij gratis aan zo lang als de maatregelen van de overheid gelden. Wanneer de coronacrisis voorbij is, dan willen wij een bijdrage vragen voor deze service.

Afzeggen

Let op! Afzeggen van een vastgelegde datum van partnerschap kan alleen per brief met vermelding van uw rekeningnummer. Het afzeggen kost geld, wat de reden ook is. Dit geldt ook voor een gratis partnerschap.

Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • Download onder 'Online regelen' het formulier.
 • Vul het hele formulier in en onderteken deze.
 • Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar ons op.

Regelen

Melden voorgenomen partnerschap Nederlands

 • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
 • u bent een gemeenschapsonderdaan, of
 • u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd

Gebruik het formulier:

Melden voorgenomen partnerschap niet-Nederlands

 • u heeft niet de Nederlandse nationaliteit, of
 • u bent geen gemeenschapsonderdaan, of
 • u heeft geen verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd, of
 • u woont permanent in het buitenland.

Gebruik het formulier:

Van partnerschap naar huwelijk

U wilt uw geregistreerd partnerschap omzetten naar een huwelijk?

Gebruik het formulier:

Kosten

U betaalt de kosten vooraf. Wij sturen u daarvoor een rekening.

Kosten voor trouwen of geregistreerd partnerschap

OmschrijvingKosten
In het stadhuis of op een door de gemeente aangewezen trouwlocatie€ 354,20

Let op! De kosten voor de locatie zijn hierin niet meegenomen. De gekozen locatie brengt u hiervoor apart kosten in rekening.

Overige kosten

OmschrijvingKosten
Eenvoudig trouwen of geregistreerd partnerschap (locatie stadhuis)€ 176,69
Afzeggen binnen 2 weken voor de geplande trouwdatum€ 170,92
Afzeggen minstens 2 weken voor de geplande trouwdatum€ 75,66
Trouwboekje/partnerschapsboekje€ 38,47
Getuige van de gemeente (alleen in locaties van de gemeente)€ 24,25
Trouwambtenaar voor 1 dag voor 1 trouwerij: - zonder beëdiging door de rechtbank - met beëdiging door de rechtbank€ 52,18 
€ 156,54
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 24,60