Voor 2021 kunt u helaas geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer een aanvraag indienen.

Bent u eigenaar van een monument in Zoetermeer? Dan kunt u voor het standaard onderhoud subsidie vragen.

Wat u moet weten

U kunt subsidie krijgen voor 50% van de kosten voor onderhoud, met een maximum van € 5.000,- per jaar. Hoe u de subsidie kunt aanvragen leest u in de 'Subsidieregeling onderhoud monumenten gemeente Zoetermeer' (zie 'Te downloaden').

Gemeentelijk monument

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, kunt u misschien een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%.

Rijksmonument

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u mag wonen

 • Dan kunt u elk jaar tussen 1 maart en 30 april een aanvraag doen voor een subsidie.
 • Deze subsidie is alleen voor de kosten voor het onderhoud van de monumentale onderdelen van het rijksmonument.
 • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
 • Voor restauraties kunt u ook een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds.

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u niet mag wonen

 • Voor grote restauraties kunt u een een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds.
 • De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten.
 • Voor molens heeft de provincie een aparte subsidie. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland.
 • U kunt mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Ook groene- en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
  • Het gaat om eenvoudig en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar.
  • U moet een plan van aanpak hebben voor het in stand houden van het monument.
  • U kunt deze subsidie elk jaar aanvragen van 1 februari tot 31 maart.
  • Kijk voor meer informatie op de website www.monumenten.nl.

Aanvragen

Voor 2021 kunt u helaas geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer een aanvraag indienen.

Handige links

De Erfgoedverordening Zoetermeer is gepubliceerd op www.overheid.nl. Op deze site kunt u alle verordeningen geldend voor de stad Zoetermeer bekijken en doorzoeken op diverse criteria.