Voor 2022 kunt u helaas geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 januari 2023 kunt u weer een aanvraag indienen.

Bent u eigenaar van een monument in Zoetermeer? Dan kunt u voor het standaard onderhoud subsidie vragen.

Wat u moet weten

U kunt subsidie krijgen voor 50% van de kosten voor onderhoud, met een maximum van € 5.000,- per jaar. Hoe u de subsidie kunt aanvragen leest u in:

Gemeentelijk monument

Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, kunt u misschien een Cultuurfonds-hypotheek(externe link) aanvragen. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%.

Rijksmonument

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u mag wonen

 • Dan kunt u elk jaar tussen 1 maart en 30 april een aanvraag doen voor een subsidie.
 • Deze subsidie is alleen voor de kosten voor het onderhoud van de monumentale onderdelen van het rijksmonument.
 • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(externe link).
 • Voor restauraties kunt u ook een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds(externe link).

U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u niet mag wonen

 • Voor grote restauraties kunt u een een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds(externe link).
 • De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten(externe link).
 • Voor molens heeft de provincie een aparte subsidie. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland(externe link).
 • U kunt mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Ook groene- en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
  • Het gaat om eenvoudig en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar.
  • U moet een plan van aanpak hebben voor het in stand houden van het monument.
  • U kunt deze subsidie elk jaar aanvragen van 1 februari tot 31 maart.
  • Kijk voor meer informatie op de website www.monumenten.nl(externe link).

Aanvragen

Voor 2022 kunt u helaas geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 januari 2023 kunt u weer een aanvraag indienen.

Handige links

De Erfgoedverordening Zoetermeer is gepubliceerd op www.overheid.nl(externe link). Op deze site kunt u alle verordeningen geldend voor de stad Zoetermeer bekijken en doorzoeken op diverse criteria.

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.