De studietoeslag is een minimum bedrag dat gemeenten moeten uitkeren aan studenten met een medische beperking. De studietoeslag is een inkomen en is vrij te besteden.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Zoetermeer.
  • Als gevolg van ziekte of een beperking bent u niet meer in staat om naast een studie inkomsten te verdienen. 
  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.

Toekenning

  • De toekenning is voor onbeperkte duur.
  • Het bedrag wordt per maand uitbetaald.

Hoogte van de bedragen

In 2022

OmschrijvingBedrag per maand
Studietoeslag voor 18 jaar€ 151,40
Studietoeslag voor 19 jaar€ 181,67
Studietoeslag voor 20 jaar€ 242,23
Studietoeslag voor 21 jaar en ouder€ 302,79

Bereken uw recht

Op de website BerekenUwRecht(externe link) kunt u uitzoeken van welke regelingen in Zoetermeer u mogelijk gebruikt kunt maken op basis van uw inkomen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken een brief van de gemeente.