Leerlingenvervoer wordt door de gemeente Zoetermeer aangeboden ter ondersteuning in het reizen van en naar school. 

Ouders

U bent als ouder verantwoordelijk voor uw kind. U kijkt eerst wat u zelf kan doen voor uw kind en wat uw kind zou kunnen leren in het reizen naar school. Er worden door de gemeente ook pakketten aangeboden om zelfstandig te leren reizen.

Vervoer

Heeft u ondersteuning nodig van de gemeente dan zijn er verschillende vormen van vervoer en vergoeding. Deze vormen zijn vervoer met de fiets, openbaar vervoer (ov), aangepast vervoer (bus of taxi) en vervoer met eigen auto (ev). Deze vormen zijn er met en zonder begeleiding.

Leerlingen

Leerlingenvervoer kan een mogelijkheid zijn voor leerlingen met een beperking en/ of leerlingen die naar een zogenaamde richting school gaan. Deze richting school ofwel school met een geloofsovertuiging moet meer dan zes kilometer van het huisadres gelegen zijn.

Onderwijs

Het onderwijs waar de leerlingen naar toe gaan betreft speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso), speciale school voor basisonderwijs (sbo), richting school of regulier basis- of voortgezet onderwijs voor leerlingen met een handicap.

Wat u moet weten

Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer? Dan krijgt u in april een brief ter herinnering dat u voor het nieuwe schooljaar weer een aanvraag moet indienen.

Voorwaarden

Een aanvraag voor leerlingenvervoer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer.

Het uitgangspunt is bekijken wat uw kind zelf kan, eventueel met begeleiding. Dan berekenen we een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Is dit niet mogelijk, dan kan er sprake zijn van eigen vervoer. En uiteindelijk kan aangepast vervoer een mogelijkheid zijn. 

Om te bepalen of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer houden wij rekening met:

 • de afstand tussen woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • de reistijd met het openbaar vervoer
 • de leeftijd van het kind
 • de beperking(en) van het kind (lichamelijk, oren en ogen, verstandelijk of psychisch)
 • het soort school

Woont uw kind in een internaat of pleeggezin om naar het juiste speciaal (vervolg) onderwijs te gaan? Dan kunt u ook vervoer in de vakantie en/of het weekend krijgen.

Vervoer per taxi

Wij geven alleen vervoer per taxi als uw kind door een handicap niet (ook niet onder begeleiding) met het openbaar vervoer van en naar school kan reizen.

Eigen bijdrage

Gaat uw kind naar het (speciaal) basisonderwijs? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. Wij berekenen deze bijdrage op basis van uw gezamenlijke inkomen.

Is uw inkomen voor het schooljaar hoger dan de aangegeven norm? Dan moet u de kosten voor de eerste 6 kilometer zelf betalen. Is de afstand van uw huis naar de dichtstbijzijnde basisschool meer dan 20 kilometer? Dan vraagt de gemeente u mogelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Dit hangt af van uw inkomen.

Heeft uw kind een handicap? Of kan uw kind niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer reizen? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Kijk voor alle basisnormbedragen Leerlingenvervoer op de website van de VNG.

Medische Verklaring

Bij de aanvraag moet u een 'Medische verklaring' meesturen. Deze verklaring moet opgesteld zijn door een deskundige. Een deskundige is een onafhankelijke medisch of pedagogisch deskundige of in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs bepaalde onafhankelijke deskundige. In de beleidsregels is deze deskundige gedetailleerder beschreven.

Vervoersadvies

 • Bij de aanvraag moet u een 'Vervoersadvies' meesturen.
 • Dit advies vraagt u op bij de school van uw kind.
 • In deze verklaring geeft de school advies over welke vorm van leerlingenvervoer nodig is.

Verandering van uw situatie

Verandert uw situatie tijdens het schooljaar? Dan moet u dat aan ons doorgeven. Dit kan per e-mail of per post.

Per e-mail naar

leerlingenvervoer@zoetermeer.nl

Per post naar

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Aanvragen

Voor schooljaar 2024-2025

Leerlingenververvoer 2024-2025, aanvragen

Met de aanvraag stuurt u onderstaande documenten mee:

Hoelang duurt het?

 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.
 • Ontbreekt er informatie? Dan duurt het langer dan 8 weken.
 • U krijgt de beslissing per post.