Parkeren van grote voertuigen

Het is verboden om grote voertuigen ’s-avonds en in het weekend op de openbare weg te parkeren. Kijk op de kaart Parkeren grote voertuigen waar u mag parkeren. Let op! Op sommige plekken mag u alleen parkeren met een ontheffing.

Het verbod geldt:

 • Voor voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter (bijvoorbeeld grote vrachtwagens of bussen).
 • Op werkdagen van maandag tot en met vrijdag (dagelijks van 20:00 tot 07.00 uur) en in het weekend. 

Het verbod geldt niet:

 • Op werkdagen van maandag tot en met vrijdag (dagelijks van 07:00 tot 20:00 uur) 

Het verbod geldt niet in de volgende straten en/of terreinen:

Kijk voor het totale overzicht van de parkeerplekken op de kaart Parkeren grote voertuigen. In deze straten mag er op sommige parkeervakken niet geparkeerd worden:

 • Philipsstraat
 • Wiltonstraat
 • Storkstraat
 • Industrieweg
 • Wattstraat / Stephensonstraat, de daar gelegen parkeerstroken, uitgezonderd de aangebrachte parkeervakken bedoeld voor personenvoertuigen
 • Newtonstraat
 • Edisonstraat
 • Signaalrood aan de oostzijde evenwijdig aan de Oostweg

U kunt een tijdelijke ontheffing aanvragen voor het parkeren van een grote bestelbus in de volgende straten en/of terreinen:

 • Locatie Houtsingel ter hoogte van nummer 87.
 • Parkeerterrein Nathaliegang / Rebeccagang.
 • Koraalrood, ter hoogte van percelen 133-153.
 • Zanzibarplein/Sumatra.
 • De parkeervakken aan de Meerzichtlaan op het gedeelte tussen het Bredewater en het Kerkenbos. Gelegen langs de noordelijke rijbaan en op het gedeelte tussen de Westergo en het Zalkerbos, langs de noordoostelijke en de oostelijke rijbaan.
 • Hoevenbos, de parkeervakken langs de rand van het openbaar groen ten noorden van de flat.

Aanvragen

U krijgt alleen een ontheffing in bijzondere gevallen en voor een korte tijd.

Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan. Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. afdeling Stadsbeheer (Verkeer) 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Zet in uw aanvraag de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • uw e-mailadres
 • gegevens van uw voertuig
 • de straat waar u het voertuig wilt parkeren
 • datum en tijd waarop u het voertuig wilt parkeren
 • waarom u uw grote voertuig op de weg wilt parkeren

Ontheffing goed zichtbaar plaatsen

Ontheffing gekregen? Plaats deze dan goed zichtbaar in het voertuig (bijvoorbeeld achter de voorruit).

Kosten

OmschrijvingKosten
Ontheffing voor parkeren grote voertuigen€ 26,50

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.