Heeft u overlast van een boom en wilt u dat de gemeente een boom verwijdert? Als onderzoek uitwijst dat de boom gekapt moet worden, dan is er bijna altijd een aanvraag nodig voor een omgevingsvergunning. In sommige gevallen geldt dit ook als u een boom op uw eigen terrein wilt verwijderen.

Omgevingsvergunningen

In de meeste gevallen moet de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen als er een boom in de openbare ruimte gekapt moet worden door bijvoorbeeld ziekte, ernstige schaduwoverlast of aanleg van wegen of bouwprojecten.

Wanneer mag de gemeente bomen kappen zonder vergunning

In de volgende situaties heeft de gemeente geen vergunning nodig:

  • Noodkap, de boom is een direct gevaar voor de omgeving.
  • Of als de dwarsdoorsnede van de stam kleiner is dan 10 cm., gemeten op 1.30 meter hoogte.
  • Of als de boom dood is.

Als de kapaanvraag wordt gedaan, ontvangen omwonenden een brief van de gemeente over deze aanvraag en de reden van de kap. Waar het kan worden deze bomen vervangen door andere bomen. Als de vervanging niet op de plek zelf kan (bijvoorbeeld doordat er kabels en leidingen in de grond liggen), dan zoekt de gemeente naar een andere plek in de buurt. Omwonenden ontvangen na het kappen een brief met informatie over het planten van nieuwe bomen.

Kap eigen boom

Als u last heeft van een boom op eigen terrein, moet u in bepaalde gevallen ook een kapaanvraag doen.

Boom kappen

Kaart met kapaanvragen

U kunt de aanvraag van de omgevingsvergunning volgen op www.officiële bekendmakingen.nl of via de app Omgevingsalert. Hier leest u hoe belanghebbenden eventueel bezwaar kunnen maken tegen het kappen van de boom.

Kaart met kapaanvragen

Openbare bekendmakingen