Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het omgevingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan kunt u een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit aanvragen. Als deze vergunning wordt verleend kunt u een kantoor van de woning maken.

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit nodig wanneer:

 • U wilt gaan wonen in een gebouw dat bedoeld is als bedrijf, winkel, kantoor of magazijn.
 • U een restaurant wilt beginnen in uw woning.
 • U iets wilt bouwen of verbouwen dat niet past in het omgevingsplan.
 • U een terrein wilt gaan gebruiken voor bijvoorbeeld een festivalterrein, terwijl dat niet is toegestaan volgens het omgevingsplan.

Het omgevingsplan of ander ruimtelijk plan kunt u online inzien via de website van het Omgevingsloket of bij de Omgevingsbalie.

Wat heeft u nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren? Gebruik hiervoor de Goede onderbouwing van de effecten op de Fysieke leefomgeving (GoFlo) (pdf)
   

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit online aan via het Omgevingsloket.

In één keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag. U moet dit dan wel allemaal in dezelfde aanvraag aanvragen.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten (leges) in rekening gebracht. Wij informeren u over de exacte kosten nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De kosten voor het laten opstellen van een eventuele ruimtelijke onderbouwing of onderzoeksrapporten komen voor rekening van aanvrager.

Hoelang duurt het?

 • In principe geldt altijd de korte procedure
 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.

Beslistermijn 26 weken bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, kan gekozen worden voor de uitgebreide procedure. U kunt daar zelf om verzoeken maar ook de gemeente kan hier voor kiezen. Bijvoorbeeld als er veel bezwaren uit de omgeving zijn te verwachten.
 • Voor de uitgebreide procedure geldt een beslistermijn van maximaal 26 weken. Hierbinnen zit een zienswijze fase. Tegen het ontwerp bouwplan kan gedurende 6 weken een zienswijze worden ingediend. Daarna neemt de gemeente een besluit.  De gemeente kan ook hier de termijn voor het nemen van een besluit met 6 weken verlengen.
 • Als voor de uitgebreide procedure wordt gekozen, vervalt wel de bezwaarfase en staat alleen beroep en hoger beroep open tegen het besluit.

Handige links