Een Koninklijke Erepenning is een ereteken dat verleend kan worden aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. De koning kent de Koninklijke Erepenning toe.

Wat u moet weten

  • Alleen een vereniging, stichting of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen.
  • De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan. Of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk.
  • De Koninklijke Erepenning is iets anders dan het predicaat 'Koninklijk'. Een vereniging of instelling met de Koninklijke Erepenning mag zich niet 'Koninklijk' noemen.
  • Een bond of overkoepelende organisatie kan geen Koninklijke Erepenning krijgen.

Op de website van het Koninklijk Huis leest u wat de eisen zijn de Koninklijke Erepenning te krijgen.

Aanvragen

  • U vraagt de Koninklijke Erepenning gratis aan bij de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is*.
  • Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de Koninklijke Erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de geschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.
  • Dien uw aanvraag minimaal 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in.

* Is uw vereniging, stichting of instelling gevestigd in Zoetermeer? Stuur uw verzoek dan naar:

Gemeente Zoetermeer 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER