Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toevoegen.

Wie mag het predicaat verstrekken?

Alleen de koning of koningin (het staatshoofd) kan het predicaat "Hofleverancier" verstrekken. Andere leden van het Koninklijk Huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop mogen niet.

Voorwaarden

Wilt u hofleverancier worden? Dan moet u aan onderstaande eisen voldoen:

 • Uw onderneming moet ten minste 100 (of 125, 150, etc.) jaar bestaan, bij voorkeur onder dezelfde naam.
 • De ontstaansgeschiedenis moet duidelijk en aantoonbaar zijn.
 • Uw onderneming moet in de branche en in de regio rond haar plaats van vestiging een vooraanstaande plaats innemen.
 • De onderneming moet vooraanstaand en van onberispelijk gedrag zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.
 • Uw onderneming moet de Nederlandse identiteit hebben.

Aanvragen

Toekenning van het recht vindt slechts plaats ter gelegenheid van het 100 jarig (of 125, 150-jarig enz.) bestaan. Dien minimaal 9 maanden van tevoren een verzoek in bij de burgemeester.

De procedure gaat als volgt:

 • Stuur per post een goed onderbouwd verzoek in bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd. Met uw verzoek stuurt u mee:
  • een bewijs van de oprichtingsdatum van uw bedrijf
  • een balans van de afgelopen 5 jaar
  • een beschrijving van de financiële verwachtingen voor de komende jaren
    
 • De burgemeester stuurt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koning van de provincie waar de gemeente onder valt.
   
 • Voordat de Commissaris van de Koning een advies geeft, start zijn afdeling (kabinet) eerst een grondig onderzoek naar het handelen van uw bedrijf. Zo wordt uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan dit onderzoek verlenen onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries (voor zover uw branche hieronder valt) hun medewerking.
   
 • De Commissaris van de Koning stuurt daarna zijn advies naar de particulier secretaris van Hare Majesteit de Koning. Deze is belast met het beheer van het predicaat. Daarna neemt de koning zelf een beslissing.
   
 • Na verlening door de koning reikt de Commissaris van de Koning of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde/predicaat uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u de titel van Hofleverancier mag voeren. Dit doet u door middel van een wapenschild aan de gevel. U mag de afbeelding van het wapen verbinden met uw naam en logo op uw handelscorrespondentie, verpakkingen enzovoort.
   
 • Het recht wordt toegekend aan uw onderneming voor een periode van ten hoogste 25 jaar. Na die periode moet bestendiging worden aangevraagd.

Andere onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen

Een gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de stad Zoetermeer en/of haar inwoners. De gemeente Zoetermeer kent 4 verschillende gemeentelijke onderscheidingen.

Kijk voor meer informatie bij Gemeentelijke onderscheidingen.

Koninklijke onderscheiding (lintje)

De lintjesregen vindt elk jaar plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze lintjesregen. 

Kijk voor meer informatie bij Koninklijke onderscheiding, lintje.

Koninklijke erepenning

Alleen een vereniging, stichting of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. 

Kijk voor meer informatie bij Koninklijke erepenning.

Koninklijk predicaat

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. 

Kijk voor meer informatie bij Koninklijk predicaat.