Op deze pagina vindt u straks bekendmakingen uit de categorie Klachten van de Woo. Het gaat om de schriftelijke oordelen over ingediende klachten.

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een van onze ambtenaren, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Zo'n klacht kan gaan over het gedrag en de manier van werken van ambtenaren. Een klacht kan ook gaan over het krijgen van te weinig of onjuiste informatie. Openbaarmaking van algemene klachten over bijvoorbeeld beleid is niet verplicht.

Het openbaar maken van documenten in de categorie Klachten is nog niet verplicht. Het is al wel verplicht om elk jaar een overzicht van de ontvangen klachten bekend te maken. De datum waarop klachten openbaar worden gemaakt, wordt op een later moment via een Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment moet de gemeente nieuwe klachten openbaar maken.