Mandaat- en delegatiebesluiten

Mandaatbesluiten

Om snel te kunnen zien wie er bevoegd is om in bepaalde gevallen een beslissing te mogen nemen is een mandaatregister opgesteld.

Het mandaatregister is geen formeel besluit maar een hulpmiddel om te kunnen zien wie bevoegd mag besluiten. Het mandaatregister is gebaseerd op de onderliggende (onder)mandaatbesluiten.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning (JABO) via telefoonnummer 14 079.

Voor vragen over het budgethouderschap/de routing kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Financiën & Control (F&C) via telefoonnummer 14 079.