Gemeente Zoetermeer streeft ernaar facturen binnen twee weken te betalen. Ondernemers kunnen hierbij helpen door facturen op een juiste wijze in te dienen. Dat kan als volgt.

Factuur per e-mail

Ondernemers kunnen de factuur in een pdf-bestand als bijlage per e-mail sturen naar crediteuren@zoetermeer.nl. Let hierbij op de volgende eisen:

  • Het routenummer te vermelden (vraag ernaar bij uw opdrachtgever).
  • Een opdrachtnummer (indien van toepassing) en het verplichtingennummer. Van uw factuur en eventuele bijlagen één pdf-bestand te maken.
  • De factuur als pdf te mailen naar crediteuren@zoetermeer.nl.
  • Neem géén geadresseerden op in de cc of bcc.
  • Meerdere facturen in één e-mail versturen kan. Maak wel van elke factuur één pdf.

Het e-mailadres crediteuren@zoetermeer.nl is uitsluitend bestemd voor het sturen van facturen. Andere berichten worden niet gelezen of beantwoord.

Factuur per post

U kunt uw factuur uiteraard ook nog gewoon per post versturen.

Het factuuradres is:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling F&C - Facturen
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER