Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland

Heeft u eerder in Nederland gewoond en komt u nu opnieuw in Nederland wonen? Dan moet u aangifte van hervestiging/herinschrijving doen, zodat u als ingezetene wordt ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Bent u voor 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie? Dan is Eerste aanmelding vanuit het buitenland op u van toepassing.

Voorwaarden hervestiging/herinschrijving

 • U bent na 1 oktober 1994 bij een Nederlandse gemeente ingeschreven geweest.
 • U verblijft het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland.
 • U woont in Zoetermeer.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland. In de volgende gevallen is er sprake van rechtmatig verblijf:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning of een MVV-sticker in uw paspoort.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten (dit moet u aantonen).
 • U moet uiterlijk op de vijfde dag na hervestiging uw aangifte persoonlijk aan de balie doen.
 • Maak hiervoor een afspraak (zie 'Afspraak maken').
 • Alle personen die zich met u hervestigen moeten meekomen naar de afspraak.
 • Inschrijven is gratis.

Wie mag aangifte doen?

 • Vanaf 18 jaar moet u zelf aangifte doen.
 • Vanaf 16 jaar mag u zelf aangifte doen.
 • Voor personen jonger dan 16 jaar moet de ouder, verzorger of voogd de aangifte doen.
 • Alle personen die zich vestigen moeten persoonlijk verschijnen aan de balie van het Stadhuis.

Inwonen of samenwonen?

Als u bij of met iemand gaat wonen die al is ingeschreven op dat adres, dan heeft u toestemming van die persoon nodig om daar te worden ingeschreven. Zie ook de informatie onder 'Meenemen'.

Welke organisaties krijgen na inschrijving in de BRP uw gegevens?

Het is per persoon verschillend welke organisaties bericht krijgen over uw (her)vestiging. Meestal gaat het om:

 • Hoogheemraadschap
 • Belastingdienst (ook de afdeling Motorrijtuigenbelasting)
 • Sociale verzekeringsbank (SVB)
 • Donorregister
 • DUO
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
 • Pensioenfonds
 • Afdelingen binnen de gemeente Zoetermeer zoals Belastingen, Onderwijs, Zorg en inkomen

Soms geeft de gemeente uw gegevens aan derden (bijvoorbeeld kerken of maatschappelijke organisaties. Wilt u dit niet? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen via Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens.

Afspraak maken

Afspraak eerste aanmelding of hervestiging of herinschrijving vanuit het buitenland

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

Naar de afspraak neemt u mee:

 • Bij Nederlandse nationaliteit ⇒ uw paspoort of identiteitskaart.
 • Bij nationaliteit van een land binnen de EU of EER of van Zwitserland ⇒ uw nationaal paspoort of een Europese identiteitskaart.
 • Bij andere nationaliteit ⇒ uw nationaal paspoort met een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) of uw verblijfsvergunning.
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt.
 • Een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner als u gaat inwonen of met iemand gaat samenwonen die al op het adres is ingeschreven. Ook moet u een (kopie) identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft meenemen.
 • In sommige gevallen kan er om een huur- of koopcontract worden gevraagd.
 • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Eventueel voorzien van legalisatie.

Vertaling

Als het document niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd tolk/vertaler in Nederland. Maakt u gebruik van een vertaler in het buitenland? Dan moet u de vertaling ook laten legaliseren.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over legalisatie en apostille.

Kosten

OmschrijvingKosten
Inschrijven in de basisregistratie personen (BRP)gratis

Hoelang duurt het?

Na uw aangifte krijgt u binnen 4 weken bericht per post.