Komt u voor het eerst in Nederland wonen? Of heeft u eerder in Nederland gewoond, maar bent u vóór 1 oktober 1994 vertrokken? Dan moet u aangifte doen zodat u wordt ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Al eerder in Nederland gewoond?

En bent u na 1 oktober 1994 vertrokken? Kijk dan voor meer informatie bij: Hervestiging/herinschrijving vanuit het buitenland.

Wat u moet weten

Voorwaarden

U moet aangifte doen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U verblijft het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland.
 • U woont in Zoetermeer.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland. In de volgende gevallen is er sprake van rechtmatig verblijf:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning of een MVV-sticker in uw paspoort.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten (dit moet u aantonen).
 • Uw identiteit moet worden vastgesteld. Hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Aangifte doen

 • Vanaf 18 jaar moet u zelf aangifte doen
 • Vanaf 16 jaar mag u zelf aangifte doen.
 • Voor kinderen jonger dan 16 jaar moet de ouder, verzorger of voogd aangifte doen.
 • Aangifte doet u persoonlijk, binnen 5 dagen na (her)vestiging in Nederland.
 • U maakt hiervoor een afspraak.
 • Alle personen die met u mee verhuizen moeten meekomen naar de afspraak.

Inwonen/samenwonen?

Als u bij of met iemand gaat wonen die al is ingeschreven op dat adres, dan heeft u toestemming van die persoon nodig om daar te worden ingeschreven. Zie ook de informatie onder 'Meenemen'.

Registratie Niet Ingezetenen

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Bent u ingeschreven in de RNI en komt u nu in Nederland wonen? Ook dan moet u aangifte doen.

Welke organisaties krijgen na inschrijving in de BRP uw gegevens?

Het is per persoon verschillend welke organisaties bericht krijgen over uw (her)vestiging. Meestal gaat het om:

 • Hoogheemraadschap
 • Belastingdienst (ook de afdeling Motorrijtuigenbelasting)
 • Sociale verzekeringsbank (SVB)
 • Donorregister
 • DUO
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat).
 • Pensioenfonds
 • Afdelingen binnen de gemeente Zoetermeer zoals Belastingen, Onderwijs, Zorg en inkomen

Soms geeft de gemeente uw gegevens aan derden (bijvoorbeeld kerken of maatschappelijke organisaties. Wilt u dit niet? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen via Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens.

Afspraak maken

Voor een afspraak belt u met 14 079.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de E-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

Naar de afspraak neemt u mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Gaat u inwonen of samenwonen? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner (de persoon die al op het adres is ingeschreven). Ook moet u een (kopie) identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft meenemen.
 • In sommige gevallen kan om een huur- of koopcontract gevraagd worden.
 • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte.

Documenten die niet in het Engels, Frans of Duits gesteld zijn, moeten vertaald en gelegaliseerd worden. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over legalisatie en apostille.

Kosten

ProductKosten
Inschrijven in de basisregistratie personen (BRP)gratis

Hoelang duurt het?

Na uw aangifte krijgt u binnen 4 weken per post bericht.

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan?

Wanneer u als vreemdeling in Nederland komt, is het belangrijk dat u een verblijfsvergunning heeft. Deze vergunning is het bewijs dat u hier legaal verblijft.

U vraagt een verblijfsvergunning aan via de Toegangs- en verblijfprocedure. Dit is nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt blijven.

Een verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig. Daarna kunt u een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Moet ik inburgeren als ik in Nederland kom wonen?

Ja. Als u van buiten de EU voor langere tijd in Nederland komt wonen, moet u inburgeren.

Dit houdt in:

 • U moet de Nederlandse taal leren spreken.
 • U moet de Nederlandse samenleving leren kennen.
 • U moet daarvoor een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen.
 • Ook als geestelijke (bijvoorbeeld een rabbijn, imam, predikant, priester of godsdienstleraar) moet u inburgeren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid | Inburgeren.