Geluidshinder, ontheffing

U mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Wilt u dit toch doen? Dan moet u, afhankelijk van de situatie, een ontheffing geluidshinder aanvragen. Hierbij maken wij onderscheid tussen geluidhinder veroorzaakt door bedrijfsmatige bouw-/sloopwerkzaamheden en overige activiteiten. 

Bedrijfsmatige bouw-/sloopwerkzaamheden

Voor wat betreft geluidhinder die ontstaat door bedrijfsmatige bouw- en/of sloopwerkzaamheden gelden de spelregels die staan beschreven het Besluit bouwwerken leefomgeving (afgekort: Bbl). Dit besluit maakt onderdeel uit van de Omgevingswet. In dit Besluit staan regels beschreven over het tijdvak, de maximale dagwaarden en/of maximale blootstellingsduur bij geluidhinder. Als u van deze voorwaarden wilt afwijken heeft u een ontheffing nodig.

Voorbeelden bedrijfsmatige bouw-/ sloopactiviteiten waarvoor u een ontheffing nodig heeft:

 • Gebruik van bouwmachines waarbij de maximale dagwaarde wordt overschreden.
 • Bouwwerkzaamheden die in de nacht (buiten het tijdvak) uitgevoerd worden en waarbij geluidhinder wordt veroorzaakt.

De gemeente beoordeelt of u de ontheffing krijgt en kan regels stellen waaraan u zich moet houden. 

Overige activiteiten waardoor geluidhinder wordt veroorzaakt

Voor alle overige activiteiten waardoor geluidhinder wordt veroorzaakt gelden de regels die staan opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zoetermeer. In artikel 4.5 van de Apv vindt u daarover meer informatie.

Voorbeelden geluidhinder overige activiteiten waarvoor u een ontheffing nodig heeft:

 • Een (tijdelijke) activiteit buiten zoals een buurtfeest, markt of evenement.
 • Berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen.
 • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten.
 • Gebruik van speeltoestellen die geluid maken.
 • Gebruik van bouwmachines.
 • Gebruik van knalapparaten om vogels te verjagen.
   

Geluidsoverlast

Heeft u overlast van geluid? Kijk voor meer informatie bij Geluidsoverlast, melden.

Aanvragen

Voor bedrijfsmatige bouw-/sloopwerkzaamheden

U vraagt de ontheffing voor bedrijfsmatige bouw-/sloopwerkzaamheden aan via het Omgevingsloket.

Voor overige activiteiten

De ontheffing voor geluidhinder door overige activiteiten vraagt u aan bij de gemeente.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De datum, tijd en duur van de activiteit.
 • Een adres en/of tekening van de plek van de activiteit.

Voor een geluidsontheffing voor werkzaamheden in de avond en nacht moet u ook de onderstaande informatie meesturen: 

 • Een omschrijving van welke werkzaamheden waar, wanneer, en hoelang plaatsvinden.
 • Een omschrijving van de noodzaak waarom de werkzaamheden in de avond en/of nacht gedaan moeten worden. 
 • Een omschrijving van welke geluidsgevoelige objecten in de buurt van de werkzaamheden staan waardoor deze last kunnen hebben van het geluid.
 • Een opsomming van materieel die voor geluidshinder zorgen, inclusief bronniveau.
 • De afstand van de geluidsbron tot het geluidsgevoelige object.
 • Geluidsniveau aan de bron en op de gevel van het geluidsgevoelige object.
 • Door de aanvrager getroffen maatregelen om geluidhinder tot minimum te beperken.

U kunt de ontheffing op 2 manieren aanvragen:

Online

Aanvragen ontheffing geluidshinder

Per post

Stuur de aanvraag naar:

Gemeente Zoetermeer 
Afdeling VVH 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Kosten

OmschrijvingKosten
Ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 van de APV (geluidshinder)€ 84,55
Losstaande ontheffing geluidshinder bij bedrijfsmatige bouwwerkzaamheden (wordt verleend in de vorm van een maatwerkvoorschrift)€ 500,00

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.