U mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Wilt u dit toch doen? Dan moet u een ontheffing geluidshinder aanvragen. De gemeente bepaalt of u de ontheffing krijgt en kan regels stellen waaraan u zich moet houden.

Voorbeelden activiteiten waarvoor u een ontheffing nodig heeft

 • Een (tijdelijke) activiteit buiten zoals een buurtfeest, markt of evenement.
 • Berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen.
 • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten.
 • Gebruik van speeltoestellen die geluid maken.
 • Gebruik van bouwmachines.
 • Gebruik van knalapparaten om vogels te verjagen.
 • Slijpen van de rails van de Randstadrail.

Geluidsoverlast

Heeft u overlast van geluid? Kijk voor meer informatie bij Geluidsoverlast, melden.

Aanvragen

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • Een omschrijving van de activiteit.
 • De datum, tijd en duur van de activiteit.
 • Een adres en/of tekening van de plek van de activiteit..

Voor een geluidsontheffing voor werkzaamheden in de avond en nacht moet u ook de onderstaande informatie meesturen: 

 • Een omschrijving van welke werkzaamheden waar, wanneer, en hoelang plaatsvinden.
 • Een omschrijving van de noodzaak waarom de werkzaamheden in de avond en/of nacht gedaan moeten worden. 
 • Een omschrijving van welke geluidsgevoelige objecten in de buurt van de werkzaamheden staan waardoor deze last kunnen hebben van het geluid.
 • Een opsomming van materieel die voor geluidshinder zorgen, inclusief bronniveau.
 • De afstand van de geluidsbron tot het geluidsgevoelige object.
 • Geluidsniveau aan de bron en op de gevel van het geluidsgevoelige object.
 • Door de aanvrager getroffen maatregelen om geluidhinder tot minimum te beperken.

Stuur de aanvraag naar:

Gemeente Zoetermeer 
Afdeling VVH 
Postbus 15 
2700 AA ZOETERMEER

Kosten

OmschrijvingKosten
Ontheffing als bedoeld in artikel 4:5 van de APV (geluidshinder)€ 82,65
Ontheffing als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit (geluidshinder door bouwwerkzaamheden)€ 354,25

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.