Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

Parkeren op eigen terrein

Kunt u parkeren op eigen terrein? Bijvoorbeeld op een oprit, in een garage of onder een carport? Dan kunt u geen parkeerplaats voor gehandicapten aanvragen.

Wat u moet weten

Onderzoek

Doet u een aanvraag voor een parkeerplaats voor gehandicapten? Dan start de gemeente een onderzoek.

 • Het onderzoek wordt gedaan door een medewerker van de afdeling Wmo.
 • Het onderzoek wordt binnen 6 weken afgerond.
 • De medewerker neemt contact met u op om een afspraak te maken.
 • Het gesprek vindt plaats in het stadhuis, per telefoon of bij u thuis.
 • Voor het gesprek heeft u nodig:
  • Uw medische gegevens, bijvoorbeeld een verklaring van uw arts of specialist.
  • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
 • De medewerker kan vragen om extra onderzoek door een medisch specialist. (In dat geval kan het onderzoek langer dan 6 weken duren).

Vraagt u een parkeerplaats voor gehandicapten aan, maar u rijdt niet zelf auto?

 • Dan wordt ook gekeken naar de gezondheid van uw vaste mantelzorger die de auto bestuurt.
 • De bestuurder van de auto moet aanwezig zijn bij het gesprek.

U bent bestuurder (u rijdt de auto zelf)

Of u recht heeft op een parkeerplaats voor gehandicapten hangt af van hoe slecht u kunt lopen.

 • Kunt u minder dan 50 meter zelfstandig lopen? Dan krijgt u meestal een parkeerplaats bij uw huis als:
  • U niet kunt parkeren op eigen terrein. 
  • Er geen parkeergarage in de buurt van uw huis is.
  • De parkeerdruk hoog is.
 • Kunt u meer dan 50 meter, maar minder dan 200 meter zelfstandig lopen? Dan krijgt u alléén een parkeerplaats als de parkeerdruk rondom uw huis hoog is. Hiervoor doen wij een parkeeronderzoek.
 • Kunt u meer dan 200 meter zelfstandig lopen? Dan krijgt u geen parkeerplaats.

U bent passagier (u rijdt de auto niet zelf)

Er wordt eerst gekeken of het mogelijk is om bij uw huis even dubbel te parkeren. U kunt dan uitstappen en naar huis worden gebracht waarna uw mantelzorger de auto ergens anders kan parkeren. Ook de gezondheid van uw mantelzorger is hierbij van belang en wordt ook onderzocht.

Een parkeerplaats voor gehandicapten in het centrum

In het gebied met betaald parkeren in het centrum is weinig parkeerruimte. Met de eigenaar van de parkeergarages zijn afspraken gemaakt over het aanleggen van parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in een parkeergarage? Bel dan met de afdeling Wmo via telefoonnummer 14 079 of stuur een e-mail naar:
bijzondereparkeervoorzieningen@zoetermeer.nl

Een handicap aan uw ogen

Heeft u alleen een handicap aan uw ogen en geen beperking met lopen? Dan krijgt u geen parkeerplaats voor gehandicapten.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Vul het online formulier in:

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Meesturen met de aanvraag 

 • Kentekenbewijs van de auto.
 • Bent u als aanvrager ook de bestuurder? Stuur dan ook een kopie van uw rijbewijs mee.

Of maak een afspraak via:

Afspraak gehandicaptenparkeervoorziening

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Wijziging van uw kenteken doorgeven

Heeft u een parkeerplaats voor gehandicapten en verandert u van auto? Dan moet het kenteken dat gekoppeld is aan de parkeerplaats aangepast worden.

Het behandelen van deze aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Voor die periode kunt u een tijdelijke parkeerkaart aanvragen (zie informatie hieronder). U kunt dan gebruik blijven maken van uw parkeerplaats.

Gehandicaptenparkeerplaats wijziging kenteken aanvragen

Meesturen met de aanvraag

 • Kentekenbewijs van de auto.
 • Bent u als aanvrager ook de bestuurder? Stuur dan ook een kopie van uw rijbewijs mee.

Tijdelijke parkeerkaart aanvragen (bij het wijzigen van het oude naar het nieuwe kenteken of bij vervangend vervoer)

 • Maak een afspraak Parkeervoorziening aanvragen.
 • Neem naar de afspraak een kopie van het nieuwe kentekenbewijs mee.
 • U krijgt de tijdelijke kaart direct mee, daarmee kunt u op uw parkeerplaats parkeren totdat het kenteken op het bord bij de parkeerplaats aangepast is.

Vervangend vervoer

Heeft u door omstandigheden (tijdelijk) vervangend vervoer? Dan kunt u een noodkaart krijgen. Bel hiervoor met 14 079 en vraag naar de afdeling bijzondere parkeervoorzieningen van de afdeling Wmo voor meer informatie.

Verhuizing doorgeven

U verhuist binnen Zoetermeer

Of u (weer) een parkeerplaats krijgt hangt af van de mogelijkheid tot parkeren bij uw nieuwe woning. De gemeente onderzoekt dit eerst. Doe uw aanvraag via:

Gehandicaptenparkeerplaats bij woning verplaatsen

U verhuist buiten Zoetermeer 

Vraag een parkeerplaats aan bij de gemeente waar u gaat wonen.

Parkeerplaats opzeggen

Bij niet-gebruiken

Heeft u de parkeerplaats niet meer nodig of gaat u verhuizen? Dan kunt u dit zelf opzeggen. Vul hiervoor het formulier in: Hulp of hulpmiddel opzeggen of stuur een e-mail naar:
bijzondereparkeervoorzieningen@zoetermeer.nl.

Bij overlijden

Als een gebruiker van een parkeerplaats voor gehandicapten overlijdt, is er geen recht meer op het gebruik van de parkeerplaats. De nabestaanden krijgen een brief over het verwijderen van de parkeerplaats.

Wilt u, als nabestaande, toch zelf alvast de parkeerplaats opzeggen? Maak dan gebruik van het formulier: Hulp of hulpmiddel opzeggen.

Kosten

U betaalt kosten voor het onderzoek, administratie en het aanleggen van de parkeerplaats.

Kosten die vooraf in rekening worden gebracht

OmschrijvingKosten
Wijzigen kenteken op parkeerplaats voor gehandicapten€ 97,68

Kosten die achteraf in rekening worden gebracht

OmschrijvingKosten
Verplaatsen parkeerplaats voor gehandicapten bij woning€ 190,15
Toewijzen en aanleggen van de parkeerplaats voor gehandicapten€ 333,37
Afwijzen / intrekken van het verzoek€ 56,92
Aanpassing van het besluit en verhuizing van de parkeerplaats voor gehandicapten wegens verhuizen naar nieuw adres€ 276,25

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

Combinatie parkeerplaats en parkeerkaart voor gehandicapten

Als u de aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats voor gehandicapten combineert met een aanvraag voor een parkeerkaart voor gehandicapten, dan wordt u gevraagd om de kosten voor de kaart vooraf te betalen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Bij een positief besluit voor een parkeerplaats, wordt deze aangelegd nadat u alle kosten voor het aanleggen van de parkeerplaats heeft betaald.

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aan vragen voor de kosten van een bijzondere parkeervoorziening als u:

 • Een minimum inkomen heeft.
 • Een indicatie heeft voor individueel vervoer. Dit betekent dat u vanwege medische omstandigheden geen gebruik kunt maken van andere vervoersvoorzieningen zoals Regiotaxi of een individuele taxi, maar genoodzaakt bent om van eigen vervoer gebruik te maken.

Hoelang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na betaling van de kosten een besluit over het wel of niet aanleggen van een parkeerplaats.

Wordt u aanvraag goedgekeurd? Dan wordt deze eerst gepubliceerd. Buurtbewoners hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Is er geen bezwaar gemaakt? Dan duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.