Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

Parkeren op eigen terrein

Kunt u parkeren op eigen terrein? Bijvoorbeeld op een oprit, in een garage of onder een carport? Dan kunt u geen parkeerplaats voor gehandicapten aanvragen.

Wat u moet weten

Onderzoek

Doet u een aanvraag voor een parkeerplaats voor gehandicapten? Dan start de gemeente een onderzoek.

 • Het onderzoek wordt gedaan door een medewerker van de afdeling Wmo.
 • Het onderzoek wordt binnen 6 weken afgerond.
 • De medewerker neemt contact met u op om een afspraak te maken.
 • Het gesprek vindt plaats in het stadhuis.
 • Naar het gesprek neemt u mee:
  • Uw medische gegevens, bijvoorbeeld een verklaring van uw arts of specialist.
  • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
 • De medewerker kan vragen om extra onderzoek door een medisch specialist. (In dat geval kan het onderzoek langer dan 6 weken duren).

Vraagt u een parkeerplaats voor gehandicapten aan, maar u rijdt niet zelf auto?

 • Dan wordt ook gekeken naar de gezondheid van uw vaste mantelzorger die de auto bestuurt.
 • De bestuurder van de auto moet meekomen naar het gesprek.

U bent bestuurder (u rijdt de auto zelf)

Of u recht heeft op een parkeerplaats voor gehandicapten hangt af van hoe slecht u kunt lopen.

 • Kunt u minder dan 50 meter zelfstandig lopen? Dan krijgt u meestal een parkeerplaats bij uw huis.
 • Kunt u meer dan 50 meter, maar minder dan 200 meter zelfstandig lopen? Dan krijgt u alléén een parkeerplaats als de parkeerdruk rondom uw huis hoog is. Hiervoor doen wij een parkeeronderzoek.
 • Kunt u meer dan 200 meter zelfstandig lopen? Dan krijgt u geen parkeerplaats.

U bent passagier (u rijdt de auto niet zelf)

Er wordt eerst gekeken of het mogelijk is om bij uw huis even dubbel te parkeren. U kunt dan uitstappen en naar huis worden gebracht waarna uw mantelzorger de auto ergens anders kan parkeren. Ook de gezondheid van uw mantelzorger is hierbij van belang en wordt ook onderzocht.

Een parkeerplaats voor gehandicapten in het centrum

In het gebied met betaald parkeren in het centrum is weinig parkeerruimte. Met de eigenaar van de parkeergarages zijn afspraken gemaakt over het aanleggen van parkeerplaatsen voor gehandicapten. Is het niet direct nodig is een parkeerplaats voor gehandicapten te reserveren? Dan kiest de gemeente ervoor om de parkeerplaats in een parkeergarage aan te leggen.

Een handicap aan uw ogen

Heeft u alleen een handicap aan uw ogen? Dan krijgt u geen parkeerplaats voor gehandicapten.

Opzeggen

Wilt u het gebruik van een parkeerplaats voor gehandicapten opzeggen? Meer informatie en het formulier vindt u op Hoe kan ik een Wmo-hulpmiddel opzeggen? 

Overlijden

Als een gebruiker van een parkeerplaats voor gehandicapten overlijdt, is er geen recht meer op het gebruik van de parkeerplaats. De nabestaanden krijgen een brief over het verwijderen van de parkeerplaats.

Aanvragen

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Meesturen met de aanvraag 

 • Kentekenbewijs van de auto.
 • Bent u als aanvrager ook de bestuurder? Stuur dan ook een kopie van uw rijbewijs mee.

Wijziging van kenteken of verhuizing doorgeven? Zie 'Online regelen'.

Online regelen

Wijziging kenteken doorgeven

Heeft u een parkeerplaats voor gehandicapten en verandert u van auto? Dan moet het kenteken dat gekoppeld is aan de parkeerplaats aangepast worden.

Het behandelen van deze aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Voor die periode kunt u een tijdelijke parkeerkaart aanvragen (zie informatie hieronder). U kunt dan gebruik blijven maken van uw parkeerplaats.

Gehandicaptenparkeerplaats wijziging kenteken aanvragen

Meesturen met de aanvraag

 • Kentekenbewijs van de auto.
 • Bent u als aanvrager ook de bestuurder? Stuur dan ook een kopie van uw rijbewijs mee.

Aanvragen tijdelijke parkeerkaart

 • Maak online een afspraak (zie 'Afspraak maken')
 • Neem naar de afspraak een kopie van het nieuwe kentekenbewijs mee.
 • U krijgt de tijdelijke kaart direct mee, daarmee kunt u op uw parkeerplaats parkeren totdat het kenteken op het bord bij de parkeerplaats aangepast is.

Vervangend vervoer

Heeft u door omstandigheden (tijdelijk) vervangend vervoer? Dan kunt u een noodkaart krijgen. Bel hiervoor met 14 079 en vraag naar backoffice Wmo.

Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Zoetermeer? Of u (weer) een parkeerplaats krijgt hangt af van de mogelijkheid tot parkeren bij uw nieuwe woning. De gemeente onderzoekt dit eerst.

Gehandicaptenparkeerplaats bij woning verplaatsen

Verhuist u buiten Zoetermeer? Vraag een parkeerplaats aan bij de gemeente waar u gaat wonen.

Afspraak maken

Parkeervoorziening voor gehandicapten

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

U betaalt kosten voor het onderzoek, administratie en het aanleggen van de parkeerplaats.

Kosten die vooraf in rekening worden gebracht

OmschrijvingKosten
Wijzigen kenteken op parkeerplaats voor gehandicapten€ 95,48

Kosten die achteraf in rekening worden gebracht

OmschrijvingKosten
Verplaatsen parkeerplaats voor gehandicapten bij woning€ 185,87
Toewijzen en aanleggen van de parkeerplaats voor gehandicapten€ 325,87
Afwijzen / intrekken van het verzoek€ 55,64
Aanpassing van het besluit en verhuizing van de parkeerplaats voor gehandicapten wegens verhuizen naar nieuw adres€ 270,04

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. 

Combinatie parkeerplaats en parkeerkaart voor gehandicapten

Als u de aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats voor gehandicapten combineert met een aanvraag voor een parkeerkaart voor gehandicapten, dan wordt u gevraagd om de kosten voor de kaart vooraf te betalen. Daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Bij een positief besluit voor een parkeerplaats, wordt deze aangelegd nadat u alle kosten voor het aanleggen van de parkeerplaats heeft betaald.

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aan vragen voor de kosten van een bijzondere parkeervoorziening als u:

 • Een minimum inkomen heeft.
 • Een indicatie heeft voor individueel vervoer. Dit betekent dat u vanwege medische omstandigheden geen gebruik kunt maken van andere vervoersvoorzieningen zoals Regiotaxi of een individuele taxi, maar genoodzaakt bent om van eigen vervoer gebruik te maken.

Hoelang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na betaling van de kosten een besluit over het wel of niet aanleggen van een parkeerplaats.

Wordt u aanvraag goedgekeurd? Dan wordt deze eerst gepubliceerd. Buurtbewoners hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Is er geen bezwaar gemaakt? Dan duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.