Geboorteaangifte

U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen (de geboortedag telt niet mee). Aangifte doet u in de gemeente waar uw kind is geboren.

Is uw kind geboren in Zoetermeer? U kunt de geboorte online doorgeven. Dit kan alléén door de juridische ouder en wanneer één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Is dat niet het geval? Bel dan met 14 079 voor een afspraak.

Komt u liever naar het Stadhuis? Maak dan online een afspraak voor de aangifte van geboorte.

Wie kunnen aangifte doen?

De volgende personen kunnen aangifte doen van de geboorte van een kind:

 • de wettelijke vader of moeder óf
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen) óf
 • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was).

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Andere nationaliteit

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteakte

De gemeente maakt een akte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan:

 • de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind
 • de geboortedatum, -tijd en -plaats
 • de namen van de ouders

Geboorteakte aanvragen? Kijk voor meer informatie bij: Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand.

Verblijfsvergunning voor uw kind

Is uw kind in Nederland geboren en heeft nog geen verblijfsvergunning? Kijk dan op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning.

Geboorteaangifte overleden kind of levenloos geboren kind

Overleden kind

Heeft uw kind korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden.

Levenloos geboren kind

Kijk voor meer informatie in het product: Levenloos geboren kind registreren.

Aangifte doen

Online aangifte van geboorte doen kan alleen door een juridische ouder en wanneer één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. In dit formulier vragen wij u ook meteen naar de erkenning van het kind.

Geboorteaangifte

Afspraak maken

 • U moet binnen 3 werkdagen na de geboorte(dag) aangifte doen.
 • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u 1 werkdag extra de tijd om aangifte te doen.

Afspraak geboorteaangifte

Kunt u online geen afspraak maken binnen de gestelde termijn voor het doen van de aangifte? Bel dan met 14 079.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt)
 • trouwboekje (niet verplicht)
 • erkenningsakte ongeboren kind (als u die hebt)
 • akte van naamskeuze (als u die hebt)

Kind geboren in lesbische relatie

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, nemen een ouderschapsverklaring mee als de donor anoniem is of de erkenningsakte ongeboren kind.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aangifte geboortegratis